กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ได้ต้อนรับผู้แทนจากกรมศิลปากร เดินทางมาพิจารณาสถานที่ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ เชียงราย

    15 ธ.ค 2564 09:00:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ได้ต้อนรับผู้แทนจากกรมศิลปากร เดินทางมาพิจารณาสถานที่ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ เชียงราย

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.