กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา พร้อมทีมงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสวนไม้งามริมน้ำกก.

    14 ธ.ค 2564 13:00:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา พร้อมทีมงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสวนไม้งามริมน้ำกก สำหรับงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021"

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.