กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง (นายจะวะ มูเซอ)

    10 มิ.ย 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่ หมู่บ้านหินคำ หมู่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (นายจะวะ มูเซอ)

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.