กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ "สวนแม่-สวนลูก"

    24 มิ.ย 2565 08:00:00

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อดูดดึงนักท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรมมด้านการบริหารจัดการและยกระดับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแบบบรณาการ กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยานสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "สวนแม่-สวนลูก"

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.