กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ดำเนินการปรับปรุงบ้านนายบุญธรรม อินธิยศ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 15 ซึ่งเป็นผู้พิการ โดยจัดทำห้องน้ำ มุงหลังคา เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

    24 ก.ย 2565 08:00:00

วันที่ 24-25 ก.ย.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขอกำลังจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ดำเนินการปรับปรุงบ้านนายบุญธรรม อินธิยศ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 15 ซึ่งเป็นผู้พิการ โดยจัดทำห้องน้ำ มุงหลังคา เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีนายชำนาญ คำต๊ะ นายกเทศมนตรี นายประสิทธิ์ รักพ่อ ผู้ใหญ่บ้าน นายประหยัด ใจสยา ประธานสภาและนายอดิเรก ไลไธสง นายอำเภอขุนตาล เข้าร่วมกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินให้ใช้สอยส่วนหนึ่ง

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.