ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 16 80 70 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 10 X 24 120 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 20 120 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 12 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 16 44 44 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 8 X 24 90 90 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 30 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 30 25 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 12 40 36 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 18 18 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 12 60 95 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 6 X 12 50 58 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 6 X 8 35 39 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 16 80 90 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 12 80 80 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 6 X 12 60 60 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 6 X 16 80 92 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 8 24 24 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 10 X 12 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 12 20 23 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8 X 12 30 30 4 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 12 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 12 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 12 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 12 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 12 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 8 32 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 12 x 16 150 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 12 X 16 150 152 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 12 X 16 150 151 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 8 X 20 200 200 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
14 12 X 16 150 150 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
15 8 X 20 200 200 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
16 8x8 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
17 12 X 16 150 150 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
18 8x16 120 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
19 8x16 120 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
20 12 X 16 120 142 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
21 8x16 120 120 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
22 8x16 120 120 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 16 60 68 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 20 25 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 10 X 18 178 178 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 10 X 12 50 50 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 40 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8 X 20 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 8 30 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 8 30 35 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 16 120 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 8 45 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 8 45 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 8 35 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 16 120 52 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 12 30 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 8 X 8 45 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
14 8 X 8 45 32 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 12 50 45 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 6 X 10 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 6 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 8 20 20 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 8 20 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 8 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 10 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 8 20 27 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 8 20 24 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 8 X 12 50 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
14 8 X 10 42 42 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
15 8 X 12 40 40 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
16 6 X 8 25 30 3 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
17 6 X 8 40 48 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
18 8 X 8 20 36 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
19 12 X 24 234 234 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
20 16 X 32 350 350 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 16 80 80 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 4 X 8 55 36 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 12 30 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 16 40 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 8 40 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 12 40 30 6 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 12 50 53 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 12 80 77 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8 X 12 58 58 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 12 58 55 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 8 30 30 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 16 80 78 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 16 80 79 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 8 30 29 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 15 60 77 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 23 100 119 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 16 80 98 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 16 80 100 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 20 X 24 250 286 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
14 8 X 15 60 74 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
15 8 X 23 100 124 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
16 8 X 16 80 93 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
17 8 X 16 80 93 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 8 X 10 53 45 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 8 X 12 59 58 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
3 8 X 15 50 68 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
4 8 X 12 57 53 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
5 8 X 12 55 55 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
6 8 X 8 40 49 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
7 8 X 16 40 49 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
8 8 X 16 48 50 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
9 8 X 8 40 3 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
10 8 X 15 70 60 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
11 8 X 23 83 100 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
12 8 X 16 85 85 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
13 8 X 16 85 85 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
14 20 X 24 312 312 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
15 8 X 15 50 49 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
16 8 X 23 120 109 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
17 8 X 16 85 82 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
18 8 X 16 85 88 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 12 X 20 129 130 5 แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
ลำดับ ชื่อห้องเรียน ขนาด ความจุ แลคเชอร์ ภาพ แก้ไข จัดการรูปภาพ ลบ
1 6 x 12 50 0 ไม่มี แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน
2 6 x 12 50 0 ไม่มี แก้ไขข้อมูลห้องเรียน จัดการรูปห้องเรียน