user1

ระบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงราย

หน้าตารางการใช้งานของวันนี้.

สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งานรถ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจองของท่าน.
ตารางการใช้รถวันนี้

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ที่ ชนิด-ทะเบียรถ พนักงานขับรถ สถานที่ไป วันเวลา ผู้ขอใช้รถ
1 รถตู้แอร์ - นข 6584 นายอิทธิพล ศักรภาณี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซีอินเตอร์เนชั่นเเนล วันนี้ 06:31 - 18:30 นางสาวจิตติญา ดอนชัย
2 รถบัสแอร์ - 40-0193 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย อู่ซ่อมรถ 06-05 - 06-06 มิ.ย 67 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
3 รถบัสพัดลม - 40-0079 นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ ขนส่งจังหวัดเชียงราย วันนี้ 08:01 - 12:00 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
4 รถเก๋ง - กค 4145 นายเฉลิมชัย วรานุศาสน์ ธนาคารอิสลาม, ธอส., ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน, สก.สค.จังหวัดเชียงราย วันนี้ 13:31 - 16:30 นางสาวพจมาลย์ วรรณคำ
5 รถกระบะ - ขค 9153 นายนิวัช คำลือ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 22-27 พ.ค 67 นางสาวเฉลิมขวัญ มลทา
6 รถตู้แอร์ - นข 7974 นายชัย วิคี อำเภอขุนตาล และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 27-29 พ.ค 67 นางสุรีย์ ใจดี

Settings

เลือกธีม
เลือกขนาดเนื้อหา
กรอบกล่องเนื้อหา