Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง จ.พะเยา

    28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00:00


[กองอาคารสถานที่ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง จ.พะเยา]

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมาย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี นำทีมบุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ณ ท่าเรืออเมซอน หนองเล็งทราย บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี หมู่ 7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ