Logo

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
4 ม.ค. 2564 ก้านบัวพลัส ประจำวันจันทร์ที่ 04 ม.ค. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.ย 2563 มร.ชร.มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนบ้านอาดี่และบ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย เข้าดูข่าวสารนี้
29 ก.ค 2563 ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จิตอาสาพระชทานร่วมสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรือนณ โครงการตารวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย เข้าดูข่าวสารนี้
25 ก.ค 2563 วารสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองอาคารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดูข่าวสารนี้
18 มิ.ย 2563 วารสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 18 มิ.ย.63 กองอาคารสถานที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ณ โครงการตารวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ดาวน์โหลดไฟล์
4 มิ.ย 2563 กองอาคารและสถานที่ เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายเม็ง ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ร.17 พัน.3 เข้าดูข่าวสารนี้