Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทาน มร.ชร.มอบอุปกรณ์ - น้ำยาฆ่าเชื้อโควิค-19 ให้แก่สถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

    2 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:00


[จิตอาสาพระราชทาน มร.ชร.มอบอุปกรณ์ - น้ำยาฆ่าเชื้อโควิค-19 ให้แก่สถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) มอบหมายให้บุคลากรจิตอาสาพระราชทาน มร.ชร. จำนวน 9 นาย นำโดย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในบริเวณสถานสถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย และถวายน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 10 ลิตร เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป #CRRUห่วงใย #CRRUสู้โควิด-19


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
6 นายสมคิด ดวงสนิท
7 นายวัชรินทร์ ธิขาว
8 นายติราวัช อัตโสภณ
9 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
10 นายสำราญ กระหมุดความ
11 นายภาสกร แก้วสืบ
12 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ
13 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
14 นายธีรยุทธ โกนบาง
15 นายศีลฐิศร ทาแกง
16 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
17 นายอภิรักษ์ เงินตัน
18 นายวทัญญู อารีย์
19 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
20 นายจักรธร แก้วสิมมา
21 นายกิตติ มะโนแสน
22 นายจีรกฤต พันธุ