Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทาน มร.ชร. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

    2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00:00


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาร่วมใจต้านภัย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายพระพร พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรในสังกัดนำไปฉีดพ่น เช็ดล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนำโดย ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี พร้อมเจ้าหน้าที่มาร่วมฉีดพ่นน้ำยาในครั้งนี้ด้วย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ