งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

Fitness Center

549 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

136 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
38 บาท.
7 หน่วย.
ก.พ 66
774 บาท.
193 หน่วย.
มี.ค 66
798 บาท.
199 หน่วย.
เม.ย 66
737 บาท.
184 หน่วย.
พ.ค 66
1,896 บาท.
476 หน่วย.
มิ.ย 66
1,843 บาท.
463 หน่วย.
ก.ค 66
2,010 บาท.
505 หน่วย.
ส.ค 66
385 บาท.
95 หน่วย.
ก.ย 66
549 บาท.
136 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า Fitness Center


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
29.7%
64310.0|64446.0 136.0|1.0 136.0
549 บาท.
2566 00:00:00
80.8%
64446.0|64540.8 94.8|1.0 94.8
385 บาท.
2566 00:00:00
8.3%
63805.0|64310.0 505.0|1.0 505.0
2,010 บาท.
2566 00:00:00
2.8%
63342.0|63805.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2566 00:00:00
61.1%
62865.6|63342.0 476.4|1.0 476.4
1,896 บาท.
2566 00:00:00
7.6%
62682.0|62865.6 183.6|1.0 183.6
737 บาท.
2566 00:00:00
3.0%
62483.0|62682.0 199.0|1.0 199.0
798 บาท.
2566 00:00:00
95.1%
62290.0|62483.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2566 00:00:00
38.7%
62283.0|62290.0 7.0|1.0 7.0
38 บาท.
2565 00:00:00
0%
62270.0|62283.0 13.0|1.0 13.0
62 บาท.
2565 00:00:00
63.5%
62270.0|62283.0 13.0|1.0 13.0
62 บาท.
2565 00:00:00
2.4%
62230.0|62270.0 40.0|1.0 40.0
168 บาท.
2565 00:00:00
89.3%
62191.0|62230.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2565 00:00:00
26.9%
61807.0|62191.0 384.0|1.0 384.0
1,531 บาท.
2565 00:00:00
2.8%
61527.0|61807.0 280.0|1.0 280.0
1,119 บาท.
2565 00:00:00
34.4%
61255.0|61527.0 272.0|1.0 272.0
1,087 บาท.
2565 00:00:00
21.5%
60839.0|61255.0 416.0|1.0 416.0
1,657 บาท.
2565 00:00:00
69.7%
60513.0|60839.0 326.0|1.0 326.0
1,301 บาท.
2565 00:00:00
11.5%
60416.0|60513.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2565 00:00:00
80.9%
60306.0|60416.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2565 00:00:00
4.6%
60287.0|60306.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2565 00:00:00
43.9%
60269.0|60287.0 18.0|1.0 18.0
81 บาท.
2564 00:00:00
78.9%
60260.0|60269.0 9.0|1.0 9.0
46 บาท.
2564 00:00:00
70.0%
60208.0|60260.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2564 00:00:00
9.4%
60029.0|60208.0 179.0|1.0 179.0
719 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
59867.0|60029.0 162.0|1.0 162.0
651 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
59898.0|59898.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
7.7%
59529.0|59898.0 369.0|1.0 369.0
1,471 บาท.
2564 00:00:00
0.5%
59129.0|59529.0 400.0|1.0 400.0
1,594 บาท.
2564 00:00:00
20.7%
58727.0|59129.0 402.0|1.0 402.0
1,602 บาท.
2564 00:00:00
4.2%
58408.8|58727.0 318.2|1.0 318.2
1,270 บาท.
2564 00:00:00
65.2%
58104.0|58408.8 304.8|1.0 304.8
1,217 บาท.
2564 00:00:00
44.7%
57999.6|58104.0 104.4|1.0 104.4
423 บาท.
2564 00:00:00
2.7%
57943.0|57999.6 56.6|1.0 56.6
234 บาท.
2563 00:00:00
57.9%
57888.0|57943.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2563 00:00:00
19.9%
57754.0|57888.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2563 00:00:00
52.9%
57586.0|57754.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2563 00:00:00
1.5%
57226.8|57586.0 359.2|1.0 359.2
1,432 บาท.
2563 00:00:00
28.0%
56862.0|57226.8 364.8|1.0 364.8
1,454 บาท.
2563 00:00:00
38.4%
56354.0|56862.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2563 00:00:00
20.2%
56042.0|56354.0 312.0|1.0 312.0
1,245 บาท.
2563 00:00:00
4.3%
55793.6|56042.0 248.4|1.0 248.4
994 บาท.
2563 00:00:00
37.3%
55556.0|55793.6 237.6|1.0 237.6
951 บาท.
2563 00:00:00
35.8%
55408.0|55556.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2563 00:00:00
59.7%
55176.0|55408.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 00:00:00
0%
55084.0|55176.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 00:00:00
54.2%
54992.0|55084.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 00:00:00
28.2%
54788.0|54992.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2562 00:00:00
57.4%
54503.0|54788.0 285.0|1.0 285.0
1,139 บาท.
2562 00:00:00
10.2%
53831.0|54503.0 672.0|1.0 672.0
2,671 บาท.
2562 00:00:00
6.5%
53228.0|53831.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 00:00:00
16.6%
52664.0|53228.0 564.0|1.0 564.0
2,243 บาท.
2562 00:00:00
22.1%
51987.0|52664.0 677.0|1.0 677.0
2,691 บาท.
2562 00:00:00
22.2%
51117.0|51987.0 870.0|1.0 870.0
3,455 บาท.
2562 00:00:00
60.7%
50441.0|51117.0 676.0|1.0 676.0
2,687 บาท.
2562 00:00:00
67.9%
50177.0|50441.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2562 00:00:00
23.3%
50094.0|50177.0 83.0|1.0 83.0
339 บาท.
2562 00:00:00
14.5%
49985.0|50094.0 109.0|1.0 109.0
442 บาท.
2561 00:00:00
40.2%
49857.0|49985.0 128.0|1.0 128.0
517 บาท.
2561 00:00:00
54.2%
49641.0|49857.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2561 00:00:00
3.2%
49167.0|49641.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.
2561 00:00:00
25.2%
48677.0|49167.0 490.0|1.0 490.0
1,950 บาท.
2561 00:00:00
29.1%
48311.0|48677.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2561 00:00:00
6.0%
47794.0|48311.0 517.0|1.0 517.0
2,057 บาท.
2561 00:00:00
27.3%
47308.0|47794.0 486.0|1.0 486.0
1,934 บาท.
2561 00:00:00
69.4%
46639.0|47308.0 669.0|1.0 669.0
2,659 บาท.
2561 00:00:00
49.3%
46436.0|46639.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 00:00:00
47.1%
46033.0|46436.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2561 00:00:00
2.7%
45821.0|46033.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2561 00:00:00
24.0%
45615.0|45821.0 206.0|1.0 206.0
826 บาท.
2560 00:00:00
50.8%
45459.0|45615.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2560 00:00:00
43.2%
45139.0|45459.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2560 00:00:00
19.0%
44574.0|45139.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2560 00:00:00
4.2%
43876.0|44574.0 698.0|1.0 698.0
2,774 บาท.
2560 00:00:00
5.9%
43147.0|43876.0 729.0|1.0 729.0
2,897 บาท.
2560 00:00:00
21.8%
42461.0|43147.0 686.0|1.0 686.0
2,726 บาท.
2560 00:00:00
2.3%
41583.0|42461.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.
2560 00:00:00
40.4%
40725.0|41583.0 858.0|1.0 858.0
3,407 บาท.
2560 00:00:00
5.9%
40215.0|40725.0 510.0|1.0 510.0
2,029 บาท.
2560 00:00:00
32.0%
39673.0|40215.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2560 00:00:00
14.6%
39305.0|39673.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 38991.0|39305.0 314.0|1.0 314.0
1,253 บาท.