งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมประจำปี รายงานการประชุมประจำปี
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานภายในองค์กร ประจำเดือน ม.ค. 67

ยอดค่าไฟคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน
บาท 710,139.5   10.5%
ยอดการใช้งานคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน
หน่วย 180,798.9   10.5%

สถิติค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมภายในองค์กร เรียง 6 ลำดับ(ม.ค. 67)

อาคารยุพราชวิทยมงคล ยอดการใช้งาน
106,822 บาท. 26,976 หน่วย.
หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ ยอดการใช้งาน
39,261 บาท. 9,913 หน่วย.
39,257 บาท. 9,912 หน่วย.
หอประชุมใหญ่ ยอดการใช้งาน
30,926 บาท. 7,808 หน่วย.
อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น) ยอดการใช้งาน
30,609 บาท. 7,728 หน่วย.
โรงเรียนสาธิต ยอดการใช้งาน
26,879 บาท. 6,786 หน่วย.
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ม.ค. 67
710,140 บาท.
180,799 หน่วย.
ก.พ 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ธ.ค 66


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

อันดับที่ ตำแหน่งมิเตอร์ เลขมิเตอร์ก่อน เลขมิเตอร์หลัง ค่าที่อ่านได้ ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
1 อาคารยุพราชวิทยมงคล 77.9 162.2 84.3 320.0 26,976 106,822 บาท.
2 หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ 715912.0 725825.0 9913.0 1.0 9,913 39,261 บาท.
3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 5355.4 5396.7 41.3 240.0 9,912 39,257 บาท.
4 หอประชุมใหญ่ 2556.1 2580.5 24.4 320.0 7,808 30,926 บาท.
5 อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น) 4890.5 4918.1 27.6 280.0 7,728 30,609 บาท.
6 โรงเรียนสาธิต 4507.3 4846.6 339.3 20.0 6,786 26,879 บาท.
7 อาคารคหกรรมใหม่ 2429.6 2495.7 66.1 100.0 6,610 26,183 บาท.
8 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 3463.4 3519.8 56.4 100.0 5,640 22,342 บาท.
9 อาคารครุศาสตร์ใหม่ 2228.5 2262.5 34.0 160.0 5,440 21,550 บาท.
10 สระว่ายน้ำ (CT) 6878.2 6944.1 65.9 80.0 5,272 20,885 บาท.
11 หอพักใหม่ 9044.4 9102.7 58.3 80.0 4,664 18,477 บาท.
12 อาคารเรียนรวม 101 6813.0 6887.7 74.7 60.0 4,482 17,757 บาท.
13 อาคารภิรมราชภัฏ๙ 816.6 871.7 55.1 80.0 4,408 17,464 บาท.
14 ยูนิดอม 2 9334.3 9419.5 85.2 50.0 4,260 16,878 บาท.
15 ยูนิดอม 1 4396.5 4479.5 83.0 50.0 4,150 16,442 บาท.
16 คณะมนุษย์ศาสตร์ 5308.0 5500.2 192.2 20.0 3,844 15,231 บาท.
17 อาคารเรียนรวม 3 4703.3 4875.0 171.7 20.0 3,434 13,607 บาท.
18 อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ 9785.8 9819.2 33.4 100.0 3,340 13,235 บาท.
19 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 4158.9 4185.4 26.5 120.0 3,180 12,601 บาท.
20 โรงแรมราชภัฏอินน์ 9716.8 9872.9 156.1 20.0 3,122 12,372 บาท.
21 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1 1784.0 1843.3 59.3 50.0 2,965 11,750 บาท.
22 ยูนิเฮาร์ 1 3985.0 4043.1 58.1 50.0 2,905 11,512 บาท.
23 ศูนย์อาหารราชภัฏ 1946.7 2083.6 136.9 20.0 2,738 10,851 บาท.
24 อาคารสำนักงาน รร.สาธิต 6301.0 6349.0 48.0 50.0 2,400 9,513 บาท.
25 อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์ 1347.3 1393.5 46.2 50.0 2,310 9,157 บาท.
26 ยูนิเฮาร์ 2 6753.0 6795.8 42.8 50.0 2,140 8,483 บาท.
27 คณะครุศาสตร์ 7646.2 7686.2 40.0 50.0 2,000 7,929 บาท.
28 คณะสังคมศาสตร์ 542.6 642.3 99.7 20.0 1,994 7,905 บาท.
29 145.7 169.5 23.8 80.0 1,904 7,549 บาท.
30 อาคารภิรมราชภัฏ๙ 5260.1 5349.1 89.0 20.0 1,780 7,058 บาท.
31 CRU Centranprak 925.7 961.3 35.6 50.0 1,780 7,058 บาท.
32 วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง 3262.1 3305.4 43.3 40.0 1,732 6,868 บาท.
33 อาคารภิรมราชภัฏ ๑๑ 241.1 262.3 21.2 80.0 1,696 6,725 บาท.
34 อาคารราชภัฏพัฒนา 3403.0 4941.0 1538.0 1.0 1,538 6,100 บาท.
35 สำนักงานอธิการบดี1(visiter) 2847.7 2877.5 29.8 50.0 1,490 5,910 บาท.
36 หอนิทรรศการ 44955.0 46397.0 1442.0 1.0 1,442 5,720 บาท.
37 อาคารศิลปใหม่ 680.1 708.3 28.2 50.0 1,410 5,593 บาท.
38 สนามฟุตบอล (CT) 2930.6 2958.8 28.2 50.0 1,410 5,593 บาท.
39 อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7096.2 7124.3 28.1 50.0 1,405 5,573 บาท.
40 สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. 91228.0 92590.0 1362.0 1.0 1,362 5,403 บาท.
41 อาคารเรียนรวม 102 3234.5 3257.1 22.6 60.0 1,356 5,379 บาท.
42 โรงพยาบาลสัตว์ 4409.8 4477.0 67.2 20.0 1,344 5,332 บาท.
43 สำนักท่องเที่ยวใหม่ 2670.5 2703.3 32.8 40.0 1,312 5,205 บาท.
44 หอพักนักกีฬา 5902.6 5928.0 25.4 50.0 1,270 5,039 บาท.
45 โรงผลิตน้ำประปา 2 5840.1 5865.3 25.2 50.0 1,260 4,999 บาท.
46 อาคารวิจัยและพัฒนา 2544.6 2568.4 23.8 50.0 1,190 4,722 บาท.
47 อาคารโยธา 26748.0 27913.0 1165.0 1.0 1,165 4,623 บาท.
48 อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่ 804.5 840.8 36.3 30.0 1,089 4,322 บาท.
49 สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม 1449.1 1502.1 53.0 20.0 1,060 4,207 บาท.
50 หอประชุมสุพรรณิการ์ 42518.0 43554.0 1036.0 1.0 1,036 4,112 บาท.
51 กองพัฒนานักศึกษา 4199.3 4250.5 51.2 20.0 1,024 4,065 บาท.
52 ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ 8178.0 9190.0 1012.0 1.0 1,012 4,017 บาท.
53 หอพัก 6 11597.0 12482.0 885.0 1.0 885 3,514 บาท.
54 อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่ 1719.0 1740.5 21.5 40.0 860 3,415 บาท.
55 อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79 5056.6 5073.7 17.1 50.0 855 3,395 บาท.
56 อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ 67397.0 68227.0 830.0 1.0 830 3,296 บาท.
57 โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่) 3534.5 3550.6 16.1 50.0 805 3,197 บาท.
58 อาคารเรียนนิติศาสตร์ 8265.0 9066.0 801.0 1.0 801 3,182 บาท.
59 อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่ 4947.0 4985.8 38.8 20.0 776 3,083 บาท.
60 อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ 5646.0 5665.0 19.0 40.0 760 3,019 บาท.
61 อาคารเรียนรวม 100 1549.0 1556.5 7.5 100.0 750 2,980 บาท.
62 หอพัก 5 29947.0 30670.0 723.0 1.0 723 2,873 บาท.
63 ศูนย์ชาติพันธ์ 463.0 1135.0 672.0 1.0 672 2,671 บาท.
64 โรงเรียนสาธิต (อนุบาล) 20058.0 20718.0 660.0 1.0 660 2,623 บาท.
65 กองอาคารสถานที่ (สนง.) 36852.0 37472.0 620.0 1.0 620 2,465 บาท.
66 อาคารเรียนรวม 2 27472.0 27995.0 523.0 1.0 523 2,081 บาท.
67 อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2 97916.0 98433.0 517.0 1.0 517 2,057 บาท.
68 สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ 482.0 492.0 10.0 50.0 500 1,990 บาท.
69 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์) 5194.7 5204.6 9.9 50.0 495 1,970 บาท.
70 อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ 198338.0 198828.0 490.0 1.0 490 1,950 บาท.
71 ศูนย์วัฒนธรรม 65727.0 66203.0 476.0 1.0 476 1,895 บาท.
72 เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ) 1907.0 2314.0 407.0 1.0 407 1,622 บาท.
73 หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์) 5350.0 5355.0 5.0 80.0 400 1,594 บาท.
74 คณะวิทยาการจัดการ 1875.6 1883.3 7.7 50.0 385 1,534 บาท.
75 สำนักวิชาบัญชี 9869.4 9876.9 7.5 50.0 375 1,495 บาท.
76 ว.การแพทย์พื้นบ้าน 11679.0 11688.0 9.0 40.0 360 1,435 บาท.
77 หอประชุมกาสะลองคำ 7860.6 7878.3 17.7 20.0 354 1,412 บาท.
78 อาคารนาฎศิลป์ 86231.0 86544.0 313.0 1.0 313 1,249 บาท.
79 อาคารหอดูดาว 66548.0 66822.0 274.0 1.0 274 1,095 บาท.
80 อาคารศิลป 22371.0 22632.0 261.0 1.0 261 1,043 บาท.
81 อาคารวิศวกรรมฯใหม่ 428.9 434.9 6.0 40.0 240 960 บาท.
82 โรงเก็บยา ว.แพทย์ 11555.0 11771.0 216.0 1.0 216 865 บาท.
83 โรงผลิตน้ำประปา 1 1759.7 1763.9 4.2 50.0 210 842 บาท.
84 อาคารเซรามิกส์ 11592.0 11785.0 193.0 1.0 193 774 บาท.
85 เวทีกลางแจ้ง 62792.0 62953.0 161.0 1.0 161 648 บาท.
86 หน่วยรับนักศึกษา 905.2 908.3 3.1 50.0 155 624 บาท.
87 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง) 416.6 419.1 2.5 50.0 125 505 บาท.
88 สนามเทนนิส 7037.6 7043.3 5.7 20.0 114 461 บาท.
89 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 5320.0 5359.0 39.0 1.0 39 164 บาท.
90 สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี 82305.0 82337.0 32.0 1.0 32 137 บาท.
91 Fitness Center 64634.8 64655.4 20.6 1.0 21 92 บาท.
92 ศูนย์บริการสุขภาพ 7362.1 7363.8 1.7 20.0 13 63 บาท.
93 เอกสารตำรา 53861.0 53864.0 3.0 1.0 3 22 บาท.
94 สำนักสภานักศึกษา 725.9 726.8 0.9 1.0 1 14 บาท.
95 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2 3145.0 3145.0 0.0 50.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
96 ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ 61392.0 61392.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
97 หอพัก 4 23174.0 23174.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
98 อาคารเรียนนิติศาสตร์ 998024.0 998024.0 0.0 30.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
99 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 6289.4 6289.4 0.0 50.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
100 หอพัก 7 41046.0 41046.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
101 โรงยิมเนเชียม (CT) 3555.9 3555.9 0.0 80.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
102 หอประชุมพิกุลทอง 151774.0 151774.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
103 ศูนย์วิจัยหม่อนไหม 318.0 318.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
104 พุทธสถาน 7717.0 7717.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
105 ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม 6986.0 6986.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
106 ฝ่ายยานพาหนะ 486.0 486.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
107 อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ 2258.3 2252.6 -5.7 50.0 -285 1,119 บาท.
108 อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 85132.0 84432.0 -700.0 1.0 -700 2,762 บาท.