งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารวิศวกรรมฯใหม่

1,546 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

388 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
754 บาท.
188 หน่วย.
ก.พ 67
834 บาท.
208 หน่วย.
มี.ค 67
913 บาท.
228 หน่วย.
เม.ย 67
834 บาท.
208 หน่วย.
พ.ค 67
1,546 บาท.
388 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารวิศวกรรมฯใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
46.1%
455.7|465.4 9.7|40.0 388.0
1,546 บาท.
2567 00:00
8.7%
450.5|455.7 5.2|40.0 208.0
834 บาท.
2567 00:00
8.7%
444.8|450.5 5.7|40.0 228.0
913 บาท.
2567 00:00
9.5%
439.6|444.8 5.2|40.0 208.0
834 บาท.
2567 00:00
21.4%
434.9|439.6 4.7|40.0 188.0
754 บาท.
2566 00:00
18.1%
428.9|434.9 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2566 00:00
15.3%
424.0|428.9 4.9|40.0 196.0
786 บาท.
2566 00:00
6.8%
418.2|424.0 5.8|40.0 232.0
929 บาท.
2566 00:00
15.5%
406.4|411.8 5.4|40.0 216.0
865 บาท.
2566 00:00
19.8%
411.8|418.2 6.4|40.0 256.0
1,024 บาท.
2566 00:00
21.4%
398.4|406.4 8.0|40.0 320.0
1,277 บาท.
2566 00:00
12.0%
388.2|398.4 10.2|40.0 408.0
1,626 บาท.
2566 00:00
56.6%
376.6|388.2 11.6|40.0 464.0
1,847 บาท.
2566 00:00
43.5%
371.6|376.6 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2566 00:00
25.7%
362.7|371.6 8.9|40.0 356.0
1,420 บาท.
2566 00:00
1.5%
356.1|362.7 6.6|40.0 264.0
1,055 บาท.
2566 00:00
17.1%
349.4|356.1 6.7|40.0 268.0
1,071 บาท.
2565 00:00
1.2%
341.3|349.4 8.1|40.0 324.0
1,293 บาท.
2565 00:00
8.8%
333.1|341.3 8.2|40.0 328.0
1,309 บาท.
2565 00:00
29.0%
324.1|333.1 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2565 00:00
25.1%
311.4|324.1 12.7|40.0 508.0
2,021 บาท.
2565 00:00
11.2%
301.9|311.4 9.5|40.0 380.0
1,515 บาท.
2565 00:00
0%
291.2|301.9 10.7|40.0 428.0
1,705 บาท.
2565 00:00
19.5%
280.5|291.2 10.7|40.0 428.0
1,705 บาท.
2565 00:00
32.3%
271.9|280.5 8.6|40.0 344.0
1,372 บาท.
2565 00:00
25.4%
266.1|271.9 5.8|40.0 232.0
929 บาท.
2565 00:00
19.1%
258.3|266.1 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2565 00:00
11.0%
252.0|258.3 6.3|40.0 252.0
1,008 บาท.
2565 00:00
16.3%
246.4|252.0 5.6|40.0 224.0
897 บาท.
2564 00:00
30.0%
239.7|246.4 6.7|40.0 268.0
1,071 บาท.
2564 00:00
25.9%
230.1|239.7 9.6|40.0 384.0
1,531 บาท.
2564 00:00
28.1%
223.0|230.1 7.1|40.0 284.0
1,135 บาท.
2564 00:00
43.9%
213.1|223.0 9.9|40.0 396.0
1,578 บาท.
2564 00:00
80.5%
195.4|213.1 17.7|40.0 708.0
2,813 บาท.
2564 00:00
14.8%
192.0|195.4 3.4|40.0 136.0
549 บาท.
2564 00:00
27.0%
188.0|192.0 4.0|40.0 160.0
644 บาท.
2564 00:00
31.0%
182.5|188.0 5.5|40.0 220.0
881 บาท.
2564 00:00
8.0%
174.5|182.5 8.0|40.0 320.0
1,277 บาท.
2564 00:00
25.1%
165.8|174.5 8.7|40.0 348.0
1,388 บาท.
2564 00:00
21.3%
159.3|165.8 6.5|40.0 260.0
1,040 บาท.
2564 00:00
27.9%
154.2|159.3 5.1|40.0 204.0
818 บาท.
2563 00:00
15.4%
147.1|154.2 7.1|40.0 284.0
1,135 บาท.
2563 00:00
43.1%
141.1|147.1 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 00:00
25.3%
130.5|141.1 10.6|40.0 424.0
1,689 บาท.
2563 00:00
8.8%
122.6|130.5 7.9|40.0 316.0
1,261 บาท.
2563 00:00
13.8%
115.4|122.6 7.2|40.0 288.0
1,150 บาท.
2563 00:00
56.1%
109.2|115.4 6.2|40.0 248.0
992 บาท.
2563 00:00
96.1%
95.0|109.2 14.2|40.0 568.0
2,259 บาท.
2563 00:00
68.1%
94.5|95.0 0.5|40.0 20.0
89 บาท.
2563 00:00
66.5%
92.8|94.5 1.7|40.0 68.0
279 บาท.
2563 00:00
13.2%
87.6|92.8 5.2|40.0 208.0
834 บาท.
2563 00:00
29.3%
81.6|87.6 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 00:00
0%
75.6|81.6 4.7|40.0 188.0
1,358 บาท.
2562 00:00
22.8%
70.9|75.6 4.7|40.0 188.0
1,358 บาท.
2562 00:00
22.0%
64.8|70.9 6.1|40.0 244.0
1,759 บาท.
2562 00:00
8.9%
59.4|64.8 5.4|40.0 216.0
2,255 บาท.
2562 00:00
89.6%
53.2|59.4 6.2|40.0 248.0
2,054 บาท.
2562 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|53.0 53.0|40.0 2128.0
19,823 บาท.