ข่าวงานซ่อมบำรุง พัฒนาพื้นที่ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวงานซ่อมบำรุง พัฒนาพื้นที่ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขท่อส่งประปาบริเวณอาคารนิเทศ...

31 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขท่อส่งประปาบริเวณอาคารนิเทศอ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารตรวจสอบน้ำ...

31 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารตรวจสอบน้ำอ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขท่อส่งประปาบริเวณหอพัก...

29 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขท่อส่งประปาบริเวณหอพัก

... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อส่งน้ำปะปาบริเวณอาคารยุพราชวิท...

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อส่งน้ำปะปาบริเวณอาคารยุพราช... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมกระเบื้องหลังคา อาคาร 102...

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมกระเบื้องหลังคา อาคาร 102

... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าโดยรอบบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงค...

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าโดยรอบบริเวณอาคารยุพราชวิทย... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเนื่องจากสายไฟขาดในตู้โซ...

23 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเนื่องจากสายไฟขาดในตู... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการต่อท่อน้ำรดต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงาน แ...

23 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการต่อท่อน้ำรดต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงา... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดตกแต่งกอไผ่หักทับแนวรั้วบริเวณข้าง...

22 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดตกแต่งกอไผ่หักทับแนวรั้วบริเวณข... อ่านข่าวเต็ม