กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

4 ธันวาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566