แดชบอร์ดหน้าแรก

วิ่งฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "หลากหลายและหลอมรวม" 1 ตุลาคม 66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดัชนีคุณภาพอากาศ 8 29 กันยายน 2566 14:00:00
ข้อมูลสภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 (PM 2.5) 4.7 µg/m³
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 (PM 10) 14 µg/m³
ก๊าซโอโซน
ก๊าซโอโซน (O3) 10 ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ppb
ระบบจองห้องประชุม Room Booking
ระบบจองรถ Car Booking

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(กรกฎาคม 2566)

ยอดค่าไฟรวม
บาท 1,302,393.2   53.9%
ยอดการใช้งานรวม
หน่วย 328,589.1   53.9%

สถิติค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมภายในองค์กร เรียง 6 ลำดับ(กรกฎาคม 2566)

อาคารยุพราชวิทยมงคล ยอดการใช้งาน
187,407 บาท. 47,328 หน่วย.
คณะมนุษย์ศาสตร์ ยอดการใช้งาน
115,106 บาท. 29,068 หน่วย.
โรงเก็บยา ว.แพทย์ ยอดการใช้งาน
51,452 บาท. 12,992 หน่วย.
50,280 บาท. 12,696 หน่วย.
โรงเรียนสาธิต ยอดการใช้งาน
44,689 บาท. 11,284 หน่วย.
หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ ยอดการใช้งาน
42,314 บาท. 10,684 หน่วย.

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
0
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3 รายวิชาในหลักสูตร
22 โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา รายละเอียดกิจกรรมล่าสุด

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เอกสาร วารสาร หรือลิงค์ข่าวสารภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลดและแบบฟอร์ม

สถิติการเยี่ยมชม สถิติการเยี่ยมชม

0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ปีนี้
0
ทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
เยี่ยมชมปีนี้
เยี่ยมชมปีที่แล้ว