แดชบอร์ดหน้าแรก

ดัชนีคุณภาพอากาศ 40 3 ธันวาคม 2566 21:00:00
ข้อมูลสภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 (PM 2.5) 20.8 µg/m³
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 (PM 10) 36 µg/m³
ก๊าซโอโซน
ก๊าซโอโซน (O3) 30 ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ppb
ระบบจองห้องประชุม Room Booking
ระบบจองรถ Car Booking

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

ยอดค่าไฟรวม
บาท 1,242,861.5   14.1%
ยอดการใช้งานรวม
หน่วย 313,548.3   14.1%

สถิติค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมภายในองค์กร เรียง 6 ลำดับ(ก.ย 66)

อาคารยุพราชวิทยมงคล ยอดการใช้งาน
203,752 บาท. 51,456 หน่วย.
58,833 บาท. 14,856 หน่วย.
โรงเรียนสาธิต ยอดการใช้งาน
45,893 บาท. 11,588 หน่วย.
อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น) ยอดการใช้งาน
45,133 บาท. 11,396 หน่วย.
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ยอดการใช้งาน
41,427 บาท. 10,460 หน่วย.
หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ ยอดการใช้งาน
37,562 บาท. 9,484 หน่วย.

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
0
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3 รายวิชาในหลักสูตร
22 โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา รายละเอียดกิจกรรมล่าสุด

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เอกสาร วารสาร หรือลิงค์ข่าวสารภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลดและแบบฟอร์ม

สถิติการเยี่ยมชม สถิติการเยี่ยมชม

0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ปีนี้
0
ทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
เยี่ยมชมปีนี้
เยี่ยมชมปีที่แล้ว