แดชบอร์ดหน้าแรก

ดัชนีคุณภาพอากาศ 53 25 กุมภาพันธ์ 2567 15:00:00
ข้อมูลสภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 (PM 2.5) 25.5 µg/m³
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 (PM 10) 38 µg/m³
ก๊าซโอโซน
ก๊าซโอโซน (O3) - ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ppb
ระบบจองห้องประชุม Room Booking
ระบบจองรถ Car Booking

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ม.ค. 67)

ยอดค่าไฟรวม
บาท 710,139.5   10.5%
ยอดการใช้งานรวม
หน่วย 180,798.9   10.5%

สถิติค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมภายในองค์กร เรียง 6 ลำดับ(ม.ค. 67)

อาคารยุพราชวิทยมงคล ยอดการใช้งาน
89,210 บาท. 22,528 หน่วย.
หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ ยอดการใช้งาน
36,580 บาท. 9,236 หน่วย.
อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น) ยอดการใช้งาน
33,048 บาท. 8,344 หน่วย.
26,903 บาท. 6,792 หน่วย.
สระว่ายน้ำ (CT) ยอดการใช้งาน
24,021 บาท. 6,064 หน่วย.
อาคารคหกรรมใหม่ ยอดการใช้งาน
23,609 บาท. 5,960 หน่วย.

ข่าวงานซ่อมบำรุง พัฒนาพื้นที่

ดูงานทั้งหมด

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
0
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3 รายวิชาในหลักสูตร
22 โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา รายละเอียดกิจกรรมล่าสุด

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก เอกสาร วารสาร หรือลิงค์ข่าวสารภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลดและแบบฟอร์ม

สถิติการเยี่ยมชม สถิติการเยี่ยมชม

0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ปีนี้
0
ทั้งหมด
สถิติการเยี่ยมชม
เยี่ยมชมปีนี้
เยี่ยมชมปีที่แล้ว