ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

22 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

15 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

12 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย...

9 พฤษภาคม 2567

ณ.บ้านเลขที่101ม.5.บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
   ผศ.ดร... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาปรับปรุงบ้านระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งน้ำตก...

29 เมษายน 2567

   ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีฯ จิตอาสา... อ่านข่าวเต็ม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานของมหา...

27 กุมภาพันธ์ 2567

     รายงานการเข้าตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภั... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.ร่วมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และ...

4 ธันวาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.ร่วมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน ... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

1 ธันวาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด... อ่านข่าวเต็ม