ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสา...

6 ตุลาคม 2566

120 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านนาง อำพรรณ พึ่งศรี (ป้าบัวเรียบ) อายุ 59 ปี เป... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

6 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เตรียมความพร้อม มอบหมายภาระงานประจำวัน...

3 ตุลาคม 2566

ณ.กองกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีการเรียกแถวรวมกำลังพล ในการเตรียมความพร้อม มอบหม... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฝึกแถวเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษา...

2 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฝึกแถวเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รั... อ่านข่าวเต็ม