ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

6 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน  2566

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิกาบดีฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มจิ... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสุดพร...

1 กันยายน 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07.30 – 16.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิท... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสุดพร...

28 สิงหาคม 2566

วันที่ 25สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -15.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยา... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ นายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม และผู้ใหญ่บ้...

17 สิงหาคม 2566

วันที่ 17สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -14.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยา... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เชื่...

14 สิงหาคม 2566

วันที่ 14 ส.ค.2566 เวลา 07.00-18.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

3 สิงหาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

21 กรกฎาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ...

16 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 11.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมห... อ่านข่าวเต็ม