ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

30 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

30 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

26 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

25 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

25 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงรายดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภ...

24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธส่ง อธิการบดี มหาวิทยาลั... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบ...

6 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการป... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...

5 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและ... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรื้อและเก็บกู้หลังคาที่ถูกพายุถล่ม ร่วมกับที่ทำก...

1 พฤษภาคม 2566

วันที่ 1 พ.ค.66 เวลา 08.00น -10.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเ... อ่านข่าวเต็ม