ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันตกแต่งสถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย สำหรับจ...

14 กรกฎาคม 2566

จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันตกแต่งสถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย สำหร... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับชุมชน เข้าดำเนินการ ซ่อมแซมบ้านนายปิ้น พร...

23 มิถุนายน 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -15.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัย... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่ว...

23 มิถุนายน 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -15.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัย... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมื...

16 มิถุนายน 2566

วันที่ 12-15 มิ.ย.2566 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งโธสง อธิการบดี มหาวทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายใ... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ รื้อ และสร้างกุฏิ วัดป่าอ้อ ระหว่...

8 มิถุนายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ รื้อ และสร้างกุฏิ วัดป่าอ้อ ระ... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

2 มิถุนายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

1 มิถุนายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

1 มิถุนายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

31 พฤษภาคม 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม