ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

22 กันยายน 2566

22.กันยายน2566 (8.30น)

นาย มานะ ว่าวสูงเนิน อายุ 66 ปี นางกาญจณี ว่าวสูงเนิน... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

20 กันยายน 2566

20 กันยายน 2566 (8.00น)
ณ.บ้านเลขที่ 161 ม. 9 บ้านศรีป่าซาง ต.ท่าสุด อ.เมือง ช.ร.<... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแล ได้ประสานขอก... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

15 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -14.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทย... อ่านข่าวเต็ม

นักวิชาการโสต กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าอบรมการใช้งานห้องเรียนอั...

15 กันยายน 2566

นักวิชาการโสต กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าอบรมการใช้งานห้องเรีย... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

15 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -14.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทย... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

13 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -14.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทย... อ่านข่าวเต็ม

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพ...

9 กันยายน 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช... อ่านข่าวเต็ม

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที...

8 กันยายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้... อ่านข่าวเต็ม