ข่าวงานซ่อมบำรุง พัฒนาพื้นที่ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข่าวงานซ่อมบำรุง พัฒนาพื้นที่ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้าเข้าอาคารศูนย...

10 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้าเข้าอาคารศ... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการสำรวจห้องน้ำ,สุขภัณฑ์และซ่อมแซมอาคารด...

10 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการสำรวจห้องน้ำ,สุขภัณฑ์และซ่อมแซมอาค... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งชุดจอและโปรเจคเตอร์ อาคารสโมสร...

10 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งชุดจอและโปรเจคเตอร์ อาคารสโ... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อน้ำระบบประปา บริเวณอาคารหม่อน...

10 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อน้ำระบบประปา  บริเวณอา... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ใข วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารบริ...

9 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ใข วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายแลคเชอร์จากหอประชุมใหญ่นำไปติดต...

9 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายแลคเชอร์จากหอประชุมใหญ่นำไปต... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดจอกแหน บริเวณหนองบัวน้อย...

9 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดจอกแหน บริเวณหนองบัวน้อย

... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คแก้ไข ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรีย...

9 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คแก้ไข ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเ... อ่านข่าวเต็ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเดินสายไฟเข้าซุ้มประตู และซ่อมท่อน้ำอ...

7 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเดินสายไฟเข้าซุ้มประตู และซ่อมท่อน... อ่านข่าวเต็ม