กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด เนื่องจากท่อน้ำตัน ภายในอาคารเรียนรวม 1

16 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด เนื่องจากท่อน้ำตัน ภายในอาคารเรียนรวม 1