กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าหอประชุมสุพรรณิการ์ เพื่อป้องกันการเกิด กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

14 ธันวาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าหอประชุมสุพรรณิการ์ เพื่อป้องกันการเกิด  กระแสไฟฟ้าขัดข้อง