งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารภิรมราชภัฏ ๑๑

7,011 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,768 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
ไม่มีข้อมูล
1,720 หน่วย.
ก.พ 67
7,011 บาท.
1,768 หน่วย.
มี.ค 67
5,205 บาท.
1,312 หน่วย.
เม.ย 67
6,092 บาท.
1,536 หน่วย.
พ.ค 67
7,011 บาท.
1,768 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารภิรมราชภัฏ ๑๑


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
13.1%
341.5|363.6 22.1|80.0 1768.0
7,011 บาท.
2567 00:00
14.6%
322.3|341.5 19.2|80.0 1536.0
6,092 บาท.
2567 00:00
25.8%
305.9|322.3 16.4|80.0 1312.0
5,205 บาท.
2567 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 283.8|305.9 22.1|80.0 1768.0
7,011 บาท.
2567 00:00
100.0%
262.3|283.8 21.5|80.0 1720.0
0 บาท.
2566 00:00
6.2%
241.1|262.3 21.2|80.0 1696.0
6,725 บาท.
2566 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 218.5|241.1 22.6|80.0 1808.0
7,169 บาท.
2566 00:00
100.0%
198.6|218.5 19.9|80.0 1592.0
0 บาท.
2566 00:00
15.3%
162.4|182.0 19.6|80.0 1568.0
6,219 บาท.
2566 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 182.0|198.6 16.6|80.0 1328.0
5,268 บาท.