งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเรียนรวม 102

3,645 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

918 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
7,113 บาท.
1,794 หน่วย.
ก.พ 67
8,848 บาท.
2,232 หน่วย.
มี.ค 67
3,764 บาท.
948 หน่วย.
เม.ย 67
3,051 บาท.
768 หน่วย.
พ.ค 67
3,645 บาท.
918 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 102


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
16.3%
3352.8|3368.1 15.3|60.0 918.0
3,645 บาท.
2567 00:00
18.9%
3340.0|3352.8 12.8|60.0 768.0
3,051 บาท.
2567 00:00
57.5%
3324.2|3340.0 15.8|60.0 948.0
3,764 บาท.
2567 00:00
19.6%
3287.0|3324.2 37.2|60.0 2232.0
8,848 บาท.
2567 00:00
24.4%
3257.1|3287.0 29.9|60.0 1794.0
7,113 บาท.
2566 00:00
20.4%
3234.5|3257.1 22.6|60.0 1356.0
5,379 บาท.
2566 00:00
25.2%
3206.1|3234.5 28.4|60.0 1704.0
6,757 บาท.
2566 00:00
71.4%
3168.1|3206.1 38.0|60.0 2280.0
9,038 บาท.
2566 00:00
43.1%
2959.5|3092.5 133.0|60.0 7980.0
31,607 บาท.
2566 00:00
40.1%
3092.5|3168.1 75.6|60.0 4536.0
17,971 บาท.
2566 00:00
39.0%
2833.2|2959.5 126.3|60.0 7578.0
30,015 บาท.
2566 00:00
67.4%
2756.2|2833.2 77.0|60.0 4620.0
18,303 บาท.
2566 00:00
49.7%
2731.1|2756.2 25.1|60.0 1506.0
5,973 บาท.
2566 00:00
21.2%
2718.5|2731.1 12.6|60.0 756.0
3,003 บาท.
2566 00:00
37.9%
2702.5|2718.5 16.0|60.0 960.0
3,811 บาท.
2566 00:00
5.8%
2676.7|2702.5 25.8|60.0 1548.0
6,139 บาท.
2566 00:00
31.1%
2652.4|2676.7 24.3|60.0 1458.0
5,783 บาท.
2565 00:00
5.4%
2617.1|2652.4 35.3|60.0 2118.0
8,396 บาท.
2565 00:00
59.7%
2579.8|2617.1 37.3|60.0 2238.0
8,871 บาท.
2565 00:00
59.4%
2564.8|2579.8 15.0|60.0 900.0
3,574 บาท.
2565 00:00
3.5%
2527.8|2564.8 37.0|60.0 2220.0
8,800 บาท.
2565 00:00
32.6%
2492.1|2527.8 35.7|60.0 2142.0
8,491 บาท.
2565 00:00
41.9%
2439.1|2492.1 53.0|60.0 3180.0
12,601 บาท.
2565 00:00
54.8%
2408.3|2439.1 30.8|60.0 1848.0
7,327 บาท.
2565 00:00
34.4%
2394.4|2408.3 13.9|60.0 834.0
3,312 บาท.
2565 00:00
33.0%
2385.3|2394.4 9.1|60.0 546.0
2,172 บาท.
2565 00:00
8.7%
2371.7|2385.3 13.6|60.0 816.0
3,241 บาท.
2565 00:00
21.4%
2356.8|2371.7 14.9|60.0 894.0
3,550 บาท.
2565 00:00
24.0%
2345.1|2356.8 11.7|60.0 702.0
2,790 บาท.
2564 00:00
11.5%
2329.7|2345.1 15.4|60.0 924.0
3,669 บาท.
2564 00:00
36.1%
2312.3|2329.7 17.4|60.0 1044.0
4,144 บาท.
2564 00:00
56.5%
2301.2|2312.3 11.1|60.0 666.0
2,647 บาท.
2564 00:00
45.4%
2275.6|2301.2 25.6|60.0 1536.0
6,092 บาท.
2564 00:00
87.8%
2228.7|2275.6 46.9|60.0 2814.0
11,152 บาท.
2564 00:00
10.9%
2223.0|2228.7 5.7|60.0 342.0
1,364 บาท.
2564 00:00
28.8%
2216.6|2223.0 6.4|60.0 384.0
1,531 บาท.
2564 00:00
45.7%
2207.6|2216.6 9.0|60.0 540.0
2,148 บาท.
2564 00:00
3.5%
2191.0|2207.6 16.6|60.0 996.0
3,954 บาท.
2564 00:00
8.1%
2173.8|2191.0 17.2|60.0 1032.0
4,096 บาท.
2564 00:00
29.7%
2158.0|2173.8 15.8|60.0 948.0
3,764 บาท.
2564 00:00
41.8%
2146.9|2158.0 11.1|60.0 666.0
2,647 บาท.
2563 00:00
7.8%
2127.8|2146.9 19.1|60.0 1146.0
4,548 บาท.
2563 00:00
2.8%
2110.2|2127.8 17.6|60.0 1056.0
4,191 บาท.
2563 00:00
15.7%
2093.1|2110.2 17.1|60.0 1026.0
4,073 บาท.
2563 00:00
9.8%
2072.8|2093.1 20.3|60.0 1218.0
4,833 บาท.
2563 00:00
15.5%
2050.3|2072.8 22.5|60.0 1350.0
5,355 บาท.
2563 00:00
29.9%
2031.3|2050.3 19.0|60.0 1140.0
4,524 บาท.
2563 00:00
15.0%
2018.0|2031.3 13.3|60.0 798.0
3,170 บาท.
2563 00:00
8.8%
2006.7|2018.0 11.3|60.0 678.0
2,695 บาท.
2563 00:00
5.6%
1994.3|2006.7 12.4|60.0 744.0
2,956 บาท.
2563 00:00
25.4%
1982.6|1994.3 11.7|60.0 702.0
2,790 บาท.
2563 00:00
19.4%
1966.9|1982.6 15.7|60.0 942.0
3,740 บาท.
2563 00:00
0%
1946.2|1966.9 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 00:00
0%
1926.7|1946.2 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 00:00
39.4%
1907.2|1926.7 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 00:00
60.8%
1895.4|1907.2 11.8|60.0 708.0
2,813 บาท.
2562 00:00
40.7%
1865.2|1895.4 30.2|60.0 1812.0
7,185 บาท.
2562 00:00
0.6%
1814.0|1865.0 51.0|60.0 3060.0
12,126 บาท.
2562 00:00
12.3%
1763.0|1814.0 51.0|60.0 3078.0
12,197 บาท.
2562 00:00
7.2%
1718.0|1763.0 45.0|60.0 2700.0
10,701 บาท.
2562 00:00
12.3%
1669.4|1717.9 48.5|60.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 00:00
25.8%
1614.0|1669.0 55.0|60.0 3318.0
13,148 บาท.
2562 00:00
36.5%
1573.0|1614.0 41.0|60.0 2460.0
9,750 บาท.
2562 00:00
25.3%
1547.0|1573.0 26.0|60.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 00:00
47.4%
1528.0|1547.0 19.0|60.0 1164.0
4,620 บาท.
2561 00:00
1.6%
1491.0|1528.0 37.0|60.0 2214.0
8,776 บาท.
2561 00:00
33.1%
1455.0|1491.0 36.0|60.0 2178.0
8,634 บาท.
2561 00:00
21.3%
1400.0|1455.0 54.0|60.0 3258.0
12,910 บาท.
2561 00:00
2.7%
1358.0|1400.0 43.0|60.0 2562.0
10,154 บาท.
2561 00:00
18.7%
1314.0|1358.0 44.0|60.0 2634.0
10,439 บาท.
2561 00:00
47.9%
1260.0|1314.0 54.0|60.0 3240.0
12,839 บาท.
2561 00:00
26.0%
1232.0|1260.0 28.0|60.0 1686.0
6,686 บาท.
2561 00:00
32.1%
1194.0|1232.0 38.0|60.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 00:00
52.7%
1168.0|1194.0 26.0|60.0 1548.0
6,139 บาท.
2561 00:00
24.2%
1113.0|1168.0 55.0|60.0 3276.0
12,981 บาท.
2561 00:00
42.2%
1072.0|1113.0 41.0|60.0 2484.0
9,845 บาท.
2561 00:00
10.9%
1048.0|1072.0 24.0|60.0 1434.0
5,688 บาท.
2560 00:00
63.8%
1027.0|1048.0 21.0|60.0 1278.0
5,070 บาท.
2560 00:00
4.1%
968.0|1027.0 59.0|60.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 00:00
27.8%
906.0|968.0 61.0|60.0 3684.0
14,597 บาท.
2560 00:00
16.2%
821.0|906.0 85.0|60.0 5100.0
20,204 บาท.
2560 00:00
42.4%
720.0|821.0 102.0|60.0 6090.0
24,124 บาท.
2560 00:00
18.3%
661.0|720.0 58.0|60.0 3504.0
13,884 บาท.
2560 00:00
14.2%
614.0|661.0 48.0|60.0 2862.0
11,342 บาท.
2560 00:00
44.4%
558.0|614.0 56.0|60.0 3336.0
13,219 บาท.
2560 00:00
30.2%
527.0|558.0 31.0|60.0 1854.0
7,351 บาท.
2560 00:00
50.1%
483.0|527.0 44.0|60.0 2658.0
10,534 บาท.
2560 00:00
20.8%
461.0|483.0 22.0|60.0 1326.0
5,260 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 443.0|461.0 18.0|60.0 1050.0
4,168 บาท.