งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเรียนนิติศาสตร์

19,137 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,828 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,441 บาท.
864 หน่วย.
ก.พ 67
3,322 บาท.
834 หน่วย.
มี.ค 67
2,554 บาท.
640 หน่วย.
เม.ย 67
2,701 บาท.
677 หน่วย.
พ.ค 67
19,137 บาท.
4,828 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนนิติศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
80.7%
11781.0|12559.0 778.0|1.0 778.0
3,091 บาท.
2567 00:00
87.7%
997885.0|998020.0 135.0|30.0 4050.0
16,046 บาท.
2567 00:00
63.5%
11284.0|11781.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2567 00:00
68.7%
998014.0|998020.0 6.0|30.0 180.0
723 บาท.
2567 00:00
89.3%
10704.0|11284.0 580.0|1.0 580.0
2,307 บาท.
2567 00:00
92.5%
998020.0|998022.0 2.0|30.0 60.0
248 บาท.
2567 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
9870.0|10704.0 834.0|1.0 834.0
3,312 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
998022.0|998022.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
92.2%
998022.0|998024.0 2.0|30.0 60.0
248 บาท.
2567 00:00
0.4%
9066.0|9870.0 804.0|1.0 804.0
3,194 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
8265.0|9066.0 801.0|1.0 801.0
3,182 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998024.0|998024.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
87.3%
7065.0|8265.0 1200.0|1.0 1200.0
4,761 บาท.
2566 00:00
81.5%
998024.0|998029.0 5.0|30.0 150.0
604 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6241.0|7065.0 824.0|1.0 824.0
3,273 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
24.9%
3488.0|5061.0 1573.0|1.0 1573.0
6,238 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5061.0|6241.0 1180.0|1.0 1180.0
4,682 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
1652.0|3488.0 1836.0|1.0 1836.0
7,280 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
574.0|1652.0 1078.0|1.0 1078.0
4,278 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
52.2%
99576.0|100574.0 998.0|1.0 998.0
3,962 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
99100.0|99576.0 476.0|1.0 476.0
1,895 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
25.5%
98557.0|99100.0 543.0|1.0 543.0
2,160 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
97827.0|98557.0 730.0|1.0 730.0
2,901 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
998029.0|998029.0 0.0|30.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
12.7%
97380.0|97827.0 447.0|1.0 447.0
1,780 บาท.
2566 00:00
53.8%
998029.0|998042.0 13.0|30.0 390.0
1,554 บาท.
2565 00:00
53.8%
96533.0|97380.0 847.0|1.0 847.0
3,364 บาท.
2565 00:00
53.8%
998029.0|998042.0 13.0|30.0 390.0
1,554 บาท.
2565 00:00
18.5%
96533.0|97380.0 847.0|1.0 847.0
3,364 บาท.
2565 00:00
56.6%
95493.0|96533.0 1040.0|1.0 1040.0
4,128 บาท.
2565 00:00
16.6%
998042.0|998057.0 15.0|30.0 450.0
1,792 บาท.
2565 00:00
37.9%
998057.0|998075.0 18.0|30.0 540.0
2,148 บาท.
2565 00:00
39.4%
94622.0|95493.0 871.0|1.0 871.0
3,459 บาท.
2565 00:00
12.6%
998075.0|998123.0 48.0|30.0 1440.0
5,712 บาท.
2565 00:00
3.8%
93364.0|94622.0 1258.0|1.0 1258.0
4,991 บาท.
2565 00:00
52.5%
92154.0|93364.0 1210.0|1.0 1210.0
4,801 บาท.
2565 00:00
17.6%
998123.0|998208.0 85.0|30.0 2550.0
10,107 บาท.
2565 00:00
58.7%
998208.0|998278.0 70.0|30.0 2100.0
8,325 บาท.
2565 00:00
35.3%
91289.0|92154.0 865.0|1.0 865.0
3,435 บาท.
2565 00:00
48.1%
89951.0|91289.0 1338.0|1.0 1338.0
5,308 บาท.
2565 00:00
34.8%
998278.0|998364.0 86.0|30.0 2580.0
10,226 บาท.
2565 00:00
49.2%
998364.0|998420.0 56.0|30.0 1680.0
6,662 บาท.
2565 00:00
42.2%
89098.0|89951.0 853.0|1.0 853.0
3,388 บาท.
2565 00:00
54.3%
88606.0|89098.0 492.0|1.0 492.0
1,958 บาท.
2565 00:00
21.7%
998420.0|998456.0 36.0|30.0 1080.0
4,286 บาท.
2565 00:00
58.5%
87761.0|88606.0 845.0|1.0 845.0
3,356 บาท.
2565 00:00
63.2%
998456.0|998524.0 68.0|30.0 2040.0
8,088 บาท.
2565 00:00
34.7%
998524.0|998549.0 25.0|30.0 750.0
2,980 บาท.
2565 00:00
14.1%
87272.0|87761.0 489.0|1.0 489.0
1,946 บาท.
2565 00:00
40.2%
998549.0|998568.0 19.0|30.0 570.0
2,267 บาท.
2565 00:00
56.2%
86932.0|87272.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2564 00:00
43.3%
998568.0|998594.0 26.0|30.0 780.0
3,098 บาท.
2564 00:00
39.5%
86491.0|86932.0 441.0|1.0 441.0
1,756 บาท.
2564 00:00
61.9%
85761.0|86491.0 730.0|1.0 730.0
2,901 บาท.
2564 00:00
71.9%
998594.0|998658.0 64.0|30.0 1920.0
7,612 บาท.
2564 00:00
65.4%
85223.0|85761.0 538.0|1.0 538.0
2,140 บาท.
2564 00:00
27.7%
998658.0|998710.0 52.0|30.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 00:00
61.9%
998710.0|998782.0 72.0|30.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 00:00
22.6%
84402.0|85223.0 821.0|1.0 821.0
3,261 บาท.
2564 00:00
73.2%
83340.0|84402.0 1062.0|1.0 1062.0
4,215 บาท.
2564 00:00
87.0%
998782.0|998914.1 132.1|30.0 3963.0
15,702 บาท.
2564 00:00
72.7%
82827.0|83340.0 513.0|1.0 513.0
2,041 บาท.
2564 00:00
0.2%
998914.1|998977.0 62.9|30.0 1887.0
7,482 บาท.
2564 00:00
72.7%
998914.0|998977.0 63.0|30.0 1890.0
7,494 บาท.
2564 00:00
3.2%
82312.0|82827.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2564 00:00
75.3%
81780.0|82312.0 532.0|1.0 532.0
2,117 บาท.
2564 00:00
66.6%
998977.0|999049.0 72.0|30.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 00:00
55.5%
81061.0|81780.0 719.0|1.0 719.0
2,857 บาท.
2564 00:00
50.4%
999049.0|999103.0 54.0|30.0 1620.0
6,424 บาท.
2564 00:00
73.6%
999103.0|999212.0 109.0|30.0 3270.0
12,958 บาท.
2564 00:00
20.9%
80201.0|81061.0 860.0|1.0 860.0
3,415 บาท.
2564 00:00
64.5%
79521.0|80201.0 680.0|1.0 680.0
2,703 บาท.
2564 00:00
81.7%
999212.0|999276.0 64.0|30.0 1920.0
7,612 บาท.
2564 00:00
66.6%
79172.0|79521.0 349.0|1.0 349.0
1,392 บาท.
2564 00:00
44.7%
999276.0|999311.0 35.0|30.0 1050.0
4,168 บาท.
2563 00:00
63.5%
78593.0|79172.0 579.0|1.0 579.0
2,303 บาท.
2563 00:00
37.6%
999311.0|999364.0 53.0|30.0 1590.0
6,306 บาท.
2563 00:00
72.8%
999364.0|999449.0 85.0|30.0 2550.0
10,107 บาท.
2563 00:00
38.6%
77901.0|78593.0 692.0|1.0 692.0
2,750 บาท.
2563 00:00
88.1%
76772.0|77901.0 1129.0|1.0 1129.0
4,480 บาท.
2563 00:00
33.6%
999449.0|999767.0 318.0|30.0 9540.0
37,784 บาท.
2563 00:00
84.7%
999556.0|999767.0 211.0|30.0 6330.0
25,074 บาท.
2563 00:00
8.8%
75805.0|76772.0 967.0|1.0 967.0
3,839 บาท.
2563 00:00
64.6%
74744.0|75805.0 1061.0|1.0 1061.0
4,211 บาท.
2563 00:00
68.5%
999667.0|999767.0 100.0|30.0 3000.0
11,889 บาท.
2563 00:00
68.9%
73802.0|74744.0 942.0|1.0 942.0
3,740 บาท.
2563 00:00
23.7%
999767.0|999868.0 101.0|30.0 3030.0
12,007 บาท.
2563 00:00
75.3%
999868.0|999945.0 77.0|30.0 2310.0
9,157 บาท.
2563 00:00
41.8%
73233.0|73802.0 569.0|1.0 569.0
2,263 บาท.
2563 00:00
78.7%
72903.0|73233.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2563 00:00
50.8%
999945.0|999997.0 52.0|30.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00
50.9%
45177.0|45943.0 766.0|1.0 766.0
3,043 บาท.
2563 00:00
46.0%
72528.0|72903.0 375.0|1.0 375.0
1,495 บาท.
2563 00:00
60.5%
71831.0|72528.0 697.0|1.0 697.0
2,770 บาท.
2563 00:00
61.9%
43410.0|45177.0 1767.0|1.0 1767.0
7,007 บาท.
2563 00:00
50.6%
71159.0|71831.0 672.0|1.0 672.0
2,671 บาท.
2563 00:00
10.5%
42046.0|43410.0 1364.0|1.0 1364.0
5,411 บาท.
2563 00:00
60.6%
40595.0|42046.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2563 00:00
0%
70511.0|71159.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2562 00:00
60.6%
70032.0|70511.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2562 00:00
9.7%
39375.0|40595.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2562 00:00
45.7%
68681.0|70032.0 1351.0|1.0 1351.0
5,359 บาท.
2562 00:00
46.3%
36883.0|39375.0 2492.0|1.0 2492.0
9,877 บาท.
2562 00:00
51.5%
67344.0|68681.0 1337.0|1.0 1337.0
5,304 บาท.
2562 00:00
10.6%
34122.0|36883.0 2761.0|1.0 2761.0
10,942 บาท.
2562 00:00
46.6%
31033.0|34122.0 3089.0|1.0 3089.0
12,241 บาท.
2562 00:00
16.0%
65697.0|67344.0 1647.0|1.0 1647.0
6,531 บาท.
2562 00:00
44.5%
64314.0|65697.0 1383.0|1.0 1383.0
5,486 บาท.
2562 00:00
40.0%
28538.0|31033.0 2495.0|1.0 2495.0
9,889 บาท.
2562 00:00
49.2%
62819.0|64314.0 1495.0|1.0 1495.0
5,930 บาท.
2562 00:00
31.9%
25595.0|28538.0 2943.0|1.0 2943.0
11,663 บาท.
2562 00:00
35.6%
60817.0|62819.0 2002.0|1.0 2002.0
7,937 บาท.
2562 00:00
8.7%
22484.0|25595.0 3111.0|1.0 3111.0
12,328 บาท.
2562 00:00
52.8%
19644.0|22484.0 2840.0|1.0 2840.0
11,255 บาท.
2562 00:00
42.8%
59477.0|60817.0 1340.0|1.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 00:00
34.2%
17298.0|19644.0 2346.0|1.0 2346.0
9,299 บาท.
2562 00:00
23.3%
57935.0|59477.0 1542.0|1.0 1542.0
6,116 บาท.
2562 00:00
29.0%
56752.0|57935.0 1183.0|1.0 1183.0
4,694 บาท.
2562 00:00
61.1%
15630.0|17298.0 1668.0|1.0 1668.0
6,615 บาท.
2562 00:00
40.4%
56105.0|56752.0 647.0|1.0 647.0
2,572 บาท.
2562 00:00
47.8%
14543.0|15630.0 1087.0|1.0 1087.0
4,314 บาท.
2562 00:00
40.9%
55539.0|56105.0 566.0|1.0 566.0
2,251 บาท.
2562 00:00
11.3%
13584.0|14543.0 959.0|1.0 959.0
3,807 บาท.
2561 00:00
42.2%
12502.0|13584.0 1082.0|1.0 1082.0
4,294 บาท.
2561 00:00
35.4%
10628.0|12502.0 1874.0|1.0 1874.0
7,430 บาท.
2561 00:00
8.3%
7727.0|10628.0 2901.0|1.0 2901.0
11,497 บาท.
2561 00:00
3.9%
5066.0|7727.0 2661.0|1.0 2661.0
10,546 บาท.
2561 00:00
2.4%
2508.0|5066.0 2558.0|1.0 2558.0
10,138 บาท.
2561 00:00
36.7%
12.0|2508.0 2496.0|1.0 2496.0
9,893 บาท.
2561 00:00
36.9%
10742.0|12321.0 1579.0|1.0 1579.0
6,262 บาท.
2561 00:00
43.6%
8239.0|10742.0 2503.0|1.0 2503.0
9,921 บาท.
2561 00:00
47.2%
6829.0|8239.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2561 00:00
30.4%
4158.0|6829.0 2671.0|1.0 2671.0
10,586 บาท.
2561 00:00
43.7%
2300.0|4158.0 1858.0|1.0 1858.0
7,367 บาท.
2561 00:00
1.4%
1256.0|2300.0 1044.0|1.0 1044.0
4,144 บาท.
2560 00:00
55.4%
227.0|1256.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2560 00:00
27.7%
97917.0|100227.0 2310.0|1.0 2310.0
9,157 บาท.
2560 00:00
10.6%
94722.0|97917.0 3195.0|1.0 3195.0
12,661 บาท.
2560 00:00
13.8%
91148.0|94722.0 3574.0|1.0 3574.0
14,161 บาท.
2560 00:00
25.0%
88069.0|91148.0 3079.0|1.0 3079.0
12,201 บาท.
2560 00:00
25.0%
85761.0|88069.0 2308.0|1.0 2308.0
9,149 บาท.
2560 00:00
28.0%
82684.0|85761.0 3077.0|1.0 3077.0
12,193 บาท.
2560 00:00
3.1%
80469.0|82684.0 2215.0|1.0 2215.0
8,780 บาท.
2560 00:00
12.1%
78184.0|80469.0 2285.0|1.0 2285.0
9,058 บาท.
2560 00:00
23.9%
75584.0|78184.0 2600.0|1.0 2600.0
10,305 บาท.
2560 00:00
33.1%
73606.0|75584.0 1978.0|1.0 1978.0
7,842 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 72284.0|73606.0 1322.0|1.0 1322.0
5,245 บาท.