งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่

5,949 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,500 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
1,974 บาท.
496 หน่วย.
ก.พ 66
3,384 บาท.
852 หน่วย.
มี.ค 66
3,740 บาท.
942 หน่วย.
เม.ย 66
3,574 บาท.
900 หน่วย.
พ.ค 66
6,939 บาท.
1,750 หน่วย.
มิ.ย 66
5,070 บาท.
1,278 หน่วย.
ก.ค 66
6,409 บาท.
1,616 หน่วย.
ส.ค 66
5,102 บาท.
1,286 หน่วย.
ก.ย 66
5,949 บาท.
1,500 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
14.2%
4688.2|4763.2 75.0|20.0 1500.0
5,949 บาท.
2566 00:00:00
20.4%
4763.2|4827.5 64.3|20.0 1286.0
5,102 บาท.
2566 00:00:00
20.9%
4607.4|4688.2 80.8|20.0 1616.0
6,409 บาท.
2566 00:00:00
26.9%
4543.5|4607.4 63.9|20.0 1278.0
5,070 บาท.
2566 00:00:00
48.5%
4456.0|4543.5 87.5|20.0 1750.0
6,939 บาท.
2566 00:00:00
4.4%
4411.0|4456.0 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2566 00:00:00
9.5%
4363.9|4411.0 47.1|20.0 942.0
3,740 บาท.
2566 00:00:00
41.7%
4321.3|4363.9 42.6|20.0 852.0
3,384 บาท.
2566 00:00:00
45.5%
4296.5|4321.3 24.8|20.0 496.0
1,974 บาท.
2565 00:00:00
15.5%
4250.9|4296.5 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2565 00:00:00
16.8%
4196.9|4250.9 54.0|20.0 1080.0
4,286 บาท.
2565 00:00:00
38.3%
4152.0|4196.9 44.9|20.0 898.0
3,566 บาท.
2565 00:00:00
8.3%
4079.2|4152.0 72.8|20.0 1456.0
5,775 บาท.
2565 00:00:00
25.0%
3999.8|4079.2 79.4|20.0 1588.0
6,298 บาท.
2565 00:00:00
14.2%
3940.3|3999.8 59.5|20.0 1190.0
4,722 บาท.
2565 00:00:00
31.9%
3870.9|3940.3 69.4|20.0 1388.0
5,506 บาท.
2565 00:00:00
53.0%
3823.7|3870.9 47.2|20.0 944.0
3,748 บาท.
2565 00:00:00
37.4%
3801.6|3823.7 22.1|20.0 442.0
1,760 บาท.
2565 00:00:00
40.8%
3766.2|3801.6 35.4|20.0 708.0
2,813 บาท.
2565 00:00:00
44.2%
3745.3|3766.2 20.9|20.0 418.0
1,665 บาท.
2565 00:00:00
43.7%
3733.7|3745.3 11.6|20.0 232.0
929 บาท.
2564 00:00:00
44.4%
3713.0|3733.7 20.7|20.0 414.0
1,649 บาท.
2564 00:00:00
16.8%
3675.7|3713.0 37.3|20.0 746.0
2,964 บาท.
2564 00:00:00
15.0%
3644.7|3675.7 31.0|20.0 620.0
2,465 บาท.
2564 00:00:00
35.0%
3608.2|3644.7 36.5|20.0 730.0
2,901 บาท.
2564 00:00:00
43.0%
3552.0|3608.2 56.2|20.0 1124.0
4,461 บาท.
2564 00:00:00
4.2%
3520.0|3552.0 32.0|20.0 640.0
2,544 บาท.
2564 00:00:00
12.1%
3486.6|3520.0 33.4|20.0 668.0
2,655 บาท.
2564 00:00:00
40.4%
3448.6|3486.6 38.0|20.0 760.0
3,019 บาท.
2564 00:00:00
29.7%
3426.0|3448.6 22.6|20.0 452.0
1,800 บาท.
2564 00:00:00
7.1%
3393.8|3426.0 32.2|20.0 644.0
2,560 บาท.
2564 00:00:00
44.0%
3363.9|3393.8 29.9|20.0 598.0
2,378 บาท.
2564 00:00:00
36.6%
3347.2|3363.9 16.7|20.0 334.0
1,333 บาท.
2563 00:00:00
35.7%
3320.8|3347.2 26.4|20.0 528.0
2,101 บาท.
2563 00:00:00
16.1%
3279.7|3320.8 41.1|20.0 822.0
3,265 บาท.
2563 00:00:00
9.1%
3230.7|3279.7 49.0|20.0 980.0
3,890 บาท.
2563 00:00:00
8.0%
3176.8|3230.7 53.9|20.0 1078.0
4,278 บาท.
2563 00:00:00
8.0%
3127.2|3176.8 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 00:00:00
14.0%
3081.6|3127.2 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2563 00:00:00
37.4%
3042.4|3081.6 39.2|20.0 784.0
3,114 บาท.
2563 00:00:00
48.3%
3017.9|3042.4 24.5|20.0 490.0
1,950 บาท.
2563 00:00:00
46.6%
3005.3|3017.9 12.6|20.0 252.0
1,008 บาท.
2563 00:00:00
16.8%
2981.6|3005.3 23.7|20.0 474.0
1,887 บาท.
2563 00:00:00
7.7%
2953.1|2981.6 28.5|20.0 570.0
2,267 บาท.
2563 00:00:00
0%
2920.4|2953.1 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 00:00:00
52.7%
2894.1|2920.4 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 00:00:00
45.1%
2838.4|2894.1 55.7|20.0 1114.0
4,421 บาท.
2562 00:00:00
49.8%
2807.9|2838.4 30.5|20.0 610.0
2,425 บาท.
2562 00:00:00
21.9%
2747.0|2807.9 60.9|20.0 1218.0
4,833 บาท.
2562 00:00:00
35.9%
2700.0|2747.0 48.0|20.0 950.0
3,772 บาท.
2562 00:00:00
11.2%
2625.0|2700.0 74.0|20.0 1484.0
5,886 บาท.
2562 00:00:00
41.5%
2559.0|2625.0 66.0|20.0 1318.0
5,229 บาท.
2562 00:00:00
41.4%
2520.9|2559.4 38.5|20.0 770.0
3,059 บาท.
2562 00:00:00
40.7%
2455.0|2521.0 66.0|20.0 1316.0
5,221 บาท.
2562 00:00:00
7.7%
2416.0|2455.0 39.0|20.0 780.0
3,098 บาท.
2562 00:00:00
34.6%
2380.0|2416.0 36.0|20.0 720.0
2,861 บาท.
2562 00:00:00
7.1%
2357.0|2380.0 24.0|20.0 470.0
1,871 บาท.
2561 00:00:00
26.8%
2331.0|2357.0 25.0|20.0 506.0
2,014 บาท.
2561 00:00:00
41.2%
2297.0|2331.0 35.0|20.0 692.0
2,750 บาท.
2561 00:00:00
1.8%
2238.0|2297.0 59.0|20.0 1178.0
4,674 บาท.
2561 00:00:00
33.2%
2178.0|2238.0 60.0|20.0 1200.0
4,761 บาท.
2561 00:00:00
2.7%
2138.0|2178.0 40.0|20.0 800.0
3,178 บาท.
2561 00:00:00
32.7%
2097.0|2138.0 41.0|20.0 822.0
3,265 บาท.
2561 00:00:00
44.3%
2069.0|2097.0 28.0|20.0 552.0
2,196 บาท.
2561 00:00:00
50.0%
2019.0|2069.0 50.0|20.0 994.0
3,946 บาท.
2561 00:00:00
48.7%
1995.0|2019.0 25.0|20.0 496.0
1,974 บาท.
2561 00:00:00
21.0%
1946.0|1995.0 49.0|20.0 970.0
3,851 บาท.
2561 00:00:00
34.6%
1908.0|1946.0 38.0|20.0 766.0
3,043 บาท.
2561 00:00:00
24.7%
1883.0|1908.0 25.0|20.0 500.0
1,990 บาท.
2560 00:00:00
69.6%
1864.0|1883.0 19.0|20.0 376.0
1,499 บาท.
2560 00:00:00
21.4%
1802.0|1864.0 62.0|20.0 1244.0
4,936 บาท.
2560 00:00:00
37.5%
1753.0|1802.0 49.0|20.0 978.0
3,882 บาท.
2560 00:00:00
16.1%
1675.0|1753.0 78.0|20.0 1566.0
6,211 บาท.
2560 00:00:00
31.4%
1609.0|1675.0 66.0|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2560 00:00:00
21.9%
1564.0|1609.0 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2560 00:00:00
6.6%
1506.0|1564.0 58.0|20.0 1154.0
4,579 บาท.
2560 00:00:00
5.3%
1452.0|1506.0 54.0|20.0 1078.0
4,278 บาท.
2560 00:00:00
7.6%
1395.0|1452.0 57.0|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2560 00:00:00
26.9%
1334.0|1395.0 62.0|20.0 1232.0
4,888 บาท.
2560 00:00:00
23.5%
1289.0|1334.0 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1254.0|1289.0 34.0|20.0 688.0
2,734 บาท.