งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

กองอาคารสถานที่ (สนง.)

3,617 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

911 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,247 บาท.
565 หน่วย.
ก.พ 67
2,845 บาท.
716 หน่วย.
มี.ค 67
2,766 บาท.
696 หน่วย.
เม.ย 67
3,098 บาท.
780 หน่วย.
พ.ค 67
3,617 บาท.
911 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ (สนง.)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
14.3%
40229.0|41140.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2567 00:00
10.7%
39449.0|40229.0 780.0|1.0 780.0
3,098 บาท.
2567 00:00
2.8%
38753.0|39449.0 696.0|1.0 696.0
2,766 บาท.
2567 00:00
21.0%
38037.0|38753.0 716.0|1.0 716.0
2,845 บาท.
2567 00:00
8.8%
37472.0|38037.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2566 00:00
31.2%
36852.0|37472.0 620.0|1.0 620.0
2,465 บาท.
2566 00:00
18.5%
35950.0|36852.0 902.0|1.0 902.0
3,582 บาท.
2566 00:00
29.4%
35215.0|35950.0 735.0|1.0 735.0
2,920 บาท.
2566 00:00
20.6%
33346.0|34388.0 1042.0|1.0 1042.0
4,136 บาท.
2566 00:00
15.1%
34388.0|35215.0 827.0|1.0 827.0
3,285 บาท.
2566 00:00
25.8%
32372.0|33346.0 974.0|1.0 974.0
3,867 บาท.
2566 00:00
47.3%
31650.0|32372.0 722.0|1.0 722.0
2,869 บาท.
2566 00:00
38.3%
30277.0|31650.0 1373.0|1.0 1373.0
5,446 บาท.
2566 00:00
4.2%
29431.0|30277.0 846.0|1.0 846.0
3,360 บาท.
2566 00:00
2.0%
28548.0|29431.0 883.0|1.0 883.0
3,506 บาท.
2566 00:00
38.7%
27647.0|28548.0 901.0|1.0 901.0
3,578 บาท.
2566 00:00
29.6%
27096.0|27647.0 551.0|1.0 551.0
2,192 บาท.
2565 00:00
12.0%
26312.0|27096.0 784.0|1.0 784.0
3,114 บาท.
2565 00:00
7.5%
25421.0|26312.0 891.0|1.0 891.0
3,538 บาท.
2565 00:00
6.2%
24597.0|25421.0 824.0|1.0 824.0
3,273 บาท.
2565 00:00
25.4%
23718.0|24597.0 879.0|1.0 879.0
3,490 บาท.
2565 00:00
18.4%
22539.0|23718.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2565 00:00
2.4%
21577.0|22539.0 962.0|1.0 962.0
3,819 บาท.
2565 00:00
13.6%
20591.0|21577.0 986.0|1.0 986.0
3,914 บาท.
2565 00:00
33.6%
19449.0|20591.0 1142.0|1.0 1142.0
4,532 บาท.
2565 00:00
23.6%
18692.0|19449.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2565 00:00
39.3%
17700.0|18692.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2565 00:00
7.8%
17099.0|17700.0 601.0|1.0 601.0
2,390 บาท.
2565 00:00
18.2%
16545.0|17099.0 554.0|1.0 554.0
2,204 บาท.
2564 00:00
35.7%
15867.0|16545.0 678.0|1.0 678.0
2,695 บาท.
2564 00:00
21.4%
14811.0|15867.0 1056.0|1.0 1056.0
4,191 บาท.
2564 00:00
25.5%
13982.0|14811.0 829.0|1.0 829.0
3,293 บาท.
2564 00:00
32.1%
12868.0|13982.0 1114.0|1.0 1114.0
4,421 บาท.
2564 00:00
33.2%
12112.0|12868.0 756.0|1.0 756.0
3,003 บาท.
2564 00:00
0.2%
10979.0|12112.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2564 00:00
1.9%
9844.0|10979.0 1135.0|1.0 1135.0
4,504 บาท.
2564 00:00
40.9%
8687.0|9844.0 1157.0|1.0 1157.0
4,591 บาท.
2564 00:00
14.2%
8004.0|8687.0 683.0|1.0 683.0
2,714 บาท.
2564 00:00
21.2%
7208.0|8004.0 796.0|1.0 796.0
3,162 บาท.
2564 00:00
22.6%
6581.0|7208.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2564 00:00
22.6%
6096.0|6581.0 485.0|1.0 485.0
1,930 บาท.
2563 00:00
17.9%
5469.0|6096.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2563 00:00
14.6%
4705.0|5469.0 764.0|1.0 764.0
3,035 บาท.
2563 00:00
6.5%
3810.0|4705.0 895.0|1.0 895.0
3,554 บาท.
2563 00:00
11.5%
2973.0|3810.0 837.0|1.0 837.0
3,324 บาท.
2563 00:00
2.7%
2027.0|2973.0 946.0|1.0 946.0
3,756 บาท.
2563 00:00
19.5%
1055.0|2027.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2563 00:00
6.6%
99847.0|101055.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2563 00:00
5.5%
98719.0|99847.0 1128.0|1.0 1128.0
4,476 บาท.
2563 00:00
28.5%
97525.0|98719.0 1194.0|1.0 1194.0
4,738 บาท.
2563 00:00
29.3%
96672.0|97525.0 853.0|1.0 853.0
3,388 บาท.
2563 00:00
0.2%
96070.0|96672.0 602.0|1.0 602.0
2,394 บาท.
2563 00:00
0%
95393.0|96070.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 00:00
27.4%
94790.0|95393.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 00:00
7.3%
93959.0|94790.0 831.0|1.0 831.0
3,300 บาท.
2562 00:00
9.2%
93062.0|93959.0 897.0|1.0 897.0
3,562 บาท.
2562 00:00
1.9%
92074.0|93062.0 988.0|1.0 988.0
3,922 บาท.
2562 00:00
6.3%
91105.0|92074.0 969.0|1.0 969.0
3,847 บาท.
2562 00:00
3.4%
90071.0|91105.0 1034.0|1.0 1034.0
4,104 บาท.
2562 00:00
18.7%
89072.0|90071.0 999.0|1.0 999.0
3,966 บาท.
2562 00:00
3.9%
87842.0|89072.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2562 00:00
23.8%
86562.0|87842.0 1280.0|1.0 1280.0
5,078 บาท.
2562 00:00
39.8%
85587.0|86562.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 00:00
2.7%
85001.0|85587.0 586.0|1.0 586.0
2,330 บาท.
2562 00:00
14.9%
84431.0|85001.0 570.0|1.0 570.0
2,267 บาท.
2561 00:00
0.5%
83761.0|84431.0 670.0|1.0 670.0
2,663 บาท.
2561 00:00
42.9%
83094.0|83761.0 667.0|1.0 667.0
2,651 บาท.
2561 00:00
17.9%
81924.0|83094.0 1170.0|1.0 1170.0
4,643 บาท.
2561 00:00
6.9%
80964.0|81924.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2561 00:00
4.6%
79933.0|80964.0 1031.0|1.0 1031.0
4,092 บาท.
2561 00:00
13.5%
78852.0|79933.0 1081.0|1.0 1081.0
4,290 บาท.
2561 00:00
40.6%
77917.0|78852.0 935.0|1.0 935.0
3,712 บาท.
2561 00:00
33.8%
76340.0|77917.0 1577.0|1.0 1577.0
6,254 บาท.
2561 00:00
0.5%
75297.0|76340.0 1043.0|1.0 1043.0
4,140 บาท.
2561 00:00
4.3%
74259.0|75297.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2561 00:00
26.9%
73266.0|74259.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2561 00:00
6.9%
72541.0|73266.0 725.0|1.0 725.0
2,881 บาท.
2560 00:00
51.6%
71866.0|72541.0 675.0|1.0 675.0
2,683 บาท.
2560 00:00
1.9%
70470.0|71866.0 1396.0|1.0 1396.0
5,538 บาท.
2560 00:00
17.1%
69100.0|70470.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2560 00:00
8.2%
67447.0|69100.0 1653.0|1.0 1653.0
6,555 บาท.
2560 00:00
22.1%
65647.0|67447.0 1800.0|1.0 1800.0
7,137 บาท.
2560 00:00
10.7%
64246.0|65647.0 1401.0|1.0 1401.0
5,557 บาท.
2560 00:00
20.8%
62677.0|64246.0 1569.0|1.0 1569.0
6,223 บาท.
2560 00:00
34.3%
60695.0|62677.0 1982.0|1.0 1982.0
7,858 บาท.
2560 00:00
9.4%
59393.0|60695.0 1302.0|1.0 1302.0
5,165 บาท.
2560 00:00
36.9%
57955.0|59393.0 1438.0|1.0 1438.0
5,704 บาท.
2560 00:00
0.7%
57048.0|57955.0 907.0|1.0 907.0
3,601 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 56135.0|57048.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.