งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่)

3,574 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

900 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,069 บาท.
520 หน่วย.
ก.พ 67
3,574 บาท.
900 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
42.1%
3561.0|3579.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2567 00:00:00
35.3%
3550.6|3561.0 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00:00
29.6%
3534.5|3550.6 16.1|50.0 805.0
3,197 บาท.
2566 00:00:00
1.3%
3511.6|3534.5 22.9|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2566 00:00:00
6.4%
3488.4|3511.6 23.2|50.0 1160.0
4,603 บาท.
2566 00:00:00
13.6%
3434.9|3459.7 24.8|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2566 00:00:00
9.4%
3459.7|3488.4 28.7|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2566 00:00:00
12.0%
3403.2|3434.9 31.7|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2566 00:00:00
15.7%
3375.3|3403.2 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2566 00:00:00
44.6%
3342.2|3375.3 33.1|50.0 1655.0
6,563 บาท.
2566 00:00:00
19.6%
3323.9|3342.2 18.3|50.0 915.0
3,633 บาท.
2566 00:00:00
29.8%
3309.2|3323.9 14.7|50.0 735.0
2,920 บาท.
2566 00:00:00
50.2%
3298.9|3309.2 10.3|50.0 515.0
2,049 บาท.
2566 00:00:00
51.6%
3293.8|3298.9 5.1|50.0 255.0
1,020 บาท.
2565 00:00:00
0%
3283.2|3293.8 10.6|50.0 530.0
2,109 บาท.
2565 00:00:00
35.6%
3283.2|3293.8 10.6|50.0 530.0
2,109 บาท.
2565 00:00:00
21.8%
3266.7|3283.2 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2565 00:00:00
52.5%
3253.8|3266.7 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2565 00:00:00
2.6%
3226.6|3253.8 27.2|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2565 00:00:00
24.9%
3200.1|3226.6 26.5|50.0 1325.0
5,256 บาท.
2565 00:00:00
9.5%
3180.2|3200.1 19.9|50.0 995.0
3,950 บาท.
2565 00:00:00
8.2%
3158.2|3180.2 22.0|50.0 1100.0
4,366 บาท.
2565 00:00:00
36.0%
3138.0|3158.2 20.2|50.0 1010.0
4,009 บาท.
2565 00:00:00
45.5%
3125.1|3138.0 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2565 00:00:00
62.3%
3101.4|3125.1 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2565 00:00:00
22.3%
3092.5|3101.4 8.9|50.0 445.0
1,772 บาท.
2565 00:00:00
34.1%
3085.6|3092.5 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2564 00:00:00
64.9%
3075.1|3085.6 10.5|50.0 525.0
2,089 บาท.
2564 00:00:00
30.6%
3045.1|3075.1 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2564 00:00:00
27.0%
3024.3|3045.1 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2564 00:00:00
36.2%
2995.8|3024.3 28.5|50.0 1425.0
5,652 บาท.
2564 00:00:00
59.4%
2951.1|2995.8 44.7|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2564 00:00:00
4.7%
2933.0|2951.1 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2564 00:00:00
15.5%
2914.0|2933.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2564 00:00:00
38.6%
2891.5|2914.0 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2564 00:00:00
37.2%
2877.7|2891.5 13.8|50.0 690.0
2,742 บาท.
2564 00:00:00
33.6%
2855.7|2877.7 22.0|50.0 1100.0
4,366 บาท.
2564 00:00:00
47.8%
2841.1|2855.7 14.6|50.0 730.0
2,901 บาท.
2564 00:00:00
35.4%
2833.5|2841.1 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2563 00:00:00
40.3%
2821.7|2833.5 11.8|50.0 590.0
2,346 บาท.
2563 00:00:00
18.8%
2801.9|2821.7 19.8|50.0 990.0
3,930 บาท.
2563 00:00:00
9.4%
2777.5|2801.9 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2563 00:00:00
9.4%
2755.4|2777.5 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2563 00:00:00
4.5%
2731.0|2755.4 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2563 00:00:00
24.8%
2707.7|2731.0 23.3|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2563 00:00:00
37.7%
2676.7|2707.7 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 00:00:00
82.2%
2657.4|2676.7 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2563 00:00:00
81.7%
2654.0|2657.4 3.4|50.0 170.0
683 บาท.
2563 00:00:00
22.8%
2635.2|2654.0 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2563 00:00:00
20.6%
2620.7|2635.2 14.5|50.0 725.0
2,881 บาท.
2563 00:00:00
0%
2606.1|2620.7 11.5|50.0 575.0
2,287 บาท.
2562 00:00:00
58.7%
2594.6|2606.1 11.5|50.0 575.0
2,287 บาท.
2562 00:00:00
5.7%
2566.7|2594.6 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2562 00:00:00
27.2%
2537.1|2566.7 29.6|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2562 00:00:00
19.9%
2496.4|2537.1 40.7|50.0 2035.0
8,068 บาท.
2562 00:00:00
17.7%
2464.0|2496.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2562 00:00:00
2.7%
2424.0|2464.0 40.0|50.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 00:00:00
21.6%
2384.0|2424.0 41.0|50.0 2035.0
8,068 บาท.
2562 00:00:00
10.9%
2351.6|2383.5 31.9|50.0 1595.0
6,326 บาท.
2562 00:00:00
28.2%
2316.0|2352.0 36.0|50.0 1790.0
7,098 บาท.
2562 00:00:00
36.1%
2290.0|2316.0 26.0|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 00:00:00
20.1%
2274.0|2290.0 16.0|50.0 820.0
3,257 บาท.
2562 00:00:00
19.1%
2261.0|2274.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2561 00:00:00
14.3%
2244.0|2261.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2561 00:00:00
51.2%
2226.0|2244.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2561 00:00:00
1.3%
2187.0|2226.0 39.0|50.0 1940.0
7,691 บาท.
2561 00:00:00
23.0%
2148.0|2187.0 38.0|50.0 1915.0
7,593 บาท.
2561 00:00:00
22.3%
2119.0|2148.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2561 00:00:00
25.2%
2081.0|2119.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2561 00:00:00
36.4%
2053.0|2081.0 28.0|50.0 1420.0
5,633 บาท.
2561 00:00:00
53.0%
2008.0|2053.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2561 00:00:00
43.8%
1987.0|2008.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 00:00:00
38.5%
1949.0|1987.0 37.0|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2561 00:00:00
35.6%
1926.0|1949.0 23.0|50.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 00:00:00
11.3%
1912.0|1926.0 15.0|50.0 740.0
2,940 บาท.
2560 00:00:00
55.8%
1895.0|1912.0 17.0|50.0 835.0
3,316 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
1857.0|1895.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2560 00:00:00
23.7%
1818.0|1857.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2560 00:00:00
22.4%
1766.0|1818.0 52.0|50.0 2590.0
10,265 บาท.
2560 00:00:00
19.1%
1726.0|1766.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 00:00:00
6.6%
1693.0|1726.0 33.0|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2560 00:00:00
11.9%
1658.0|1693.0 35.0|50.0 1740.0
6,900 บาท.
2560 00:00:00
19.7%
1619.0|1658.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2560 00:00:00
9.9%
1587.0|1619.0 32.0|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 00:00:00
42.6%
1552.0|1587.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2560 00:00:00
20.7%
1532.0|1552.0 20.0|50.0 1010.0
4,009 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1516.0|1532.0 16.0|50.0 800.0
3,178 บาท.