งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารสำนักงานอธิการบดี

58,833 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

14,856 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
200 บาท.
48 หน่วย.
ก.พ 66
9,893 บาท.
2,496 หน่วย.
มี.ค 66
31,750 บาท.
8,016 หน่วย.
เม.ย 66
44,484 บาท.
11,232 หน่วย.
พ.ค 66
56,457 บาท.
14,256 หน่วย.
มิ.ย 66
40,587 บาท.
10,248 หน่วย.
ก.ค 66
50,280 บาท.
12,696 หน่วย.
ส.ค 66
58,263 บาท.
14,712 หน่วย.
ก.ย 66
58,833 บาท.
14,856 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
1.0%
5114.1|5176.0 61.9|240.0 14856.0
58,833 บาท.
2566 00:00:00
13.7%
5176.0|5237.3 61.3|240.0 14712.0
58,263 บาท.
2566 00:00:00
19.3%
5061.2|5114.1 52.9|240.0 12696.0
50,280 บาท.
2566 00:00:00
28.1%
5018.5|5061.2 42.7|240.0 10248.0
40,587 บาท.
2566 00:00:00
21.2%
4959.1|5018.5 59.4|240.0 14256.0
56,457 บาท.
2566 00:00:00
28.6%
4912.3|4959.1 46.8|240.0 11232.0
44,484 บาท.
2566 00:00:00
68.8%
4878.9|4912.3 33.4|240.0 8016.0
31,750 บาท.
2566 00:00:00
98.0%
4868.5|4878.9 10.4|240.0 2496.0
9,893 บาท.
2566 00:00:00
99.1%
4868.3|4868.5 0.2|240.0 48.0
200 บาท.
2565 00:00:00
27.1%
4845.4|4868.3 22.9|240.0 5496.0
21,772 บาท.
2565 00:00:00
10.0%
4814.0|4845.4 31.4|240.0 7536.0
29,849 บาท.
2565 00:00:00
47.0%
4779.1|4814.0 34.9|240.0 8376.0
33,175 บาท.
2565 00:00:00
3.2%
4713.3|4779.1 65.8|240.0 15792.0
62,539 บาท.
2565 00:00:00
13.5%
4649.6|4713.3 63.7|240.0 15288.0
60,543 บาท.
2565 00:00:00
13.0%
4594.5|4649.6 55.1|240.0 13224.0
52,371 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
4531.2|4594.5 63.3|240.0 15192.0
60,163 บาท.
2565 00:00:00
51.1%
4476.8|4531.2 54.4|240.0 13056.0
51,706 บาท.
2565 00:00:00
30.5%
4450.2|4476.8 26.6|240.0 6384.0
25,288 บาท.
2565 00:00:00
116.9%
4411.9|4450.2 38.3|240.0 9192.0
36,406 บาท.
2565 00:00:00
61.6%
4418.4|4411.9 -6.5|240.0 -1560.0
6,167 บาท.
2565 00:00:00
70.0%
4420.9|4418.4 -2.5|240.0 -600.0
2,366 บาท.
2564 00:00:00
122.0%
4429.2|4420.9 -8.3|240.0 -1992.0
7,877 บาท.
2564 00:00:00
14.3%
4391.5|4429.2 37.7|240.0 9048.0
35,836 บาท.
2564 00:00:00
29.9%
4359.2|4391.5 32.3|240.0 7752.0
30,704 บาท.
2564 00:00:00
38.9%
4313.1|4359.2 46.1|240.0 11064.0
43,818 บาท.
2564 00:00:00
48.7%
4237.7|4313.1 75.4|240.0 18096.0
71,662 บาท.
2564 00:00:00
2.5%
4199.0|4237.7 38.7|240.0 9288.0
36,786 บาท.
2564 00:00:00
10.2%
4159.3|4199.0 39.7|240.0 9528.0
37,736 บาท.
2564 00:00:00
64.0%
4115.1|4159.3 44.2|240.0 10608.0
42,013 บาท.
2564 00:00:00
29.3%
4099.2|4115.1 15.9|240.0 3816.0
15,120 บาท.
2564 00:00:00
119.9%
4076.7|4099.2 22.5|240.0 5400.0
21,392 บาท.
2564 00:00:00
20.0%
4081.2|4076.7 -4.5|240.0 -1080.0
4,266 บาท.
2564 00:00:00
30.6%
4084.8|4081.2 -3.6|240.0 -864.0
3,411 บาท.
2563 00:00:00
110.3%
4087.3|4084.8 -2.5|240.0 -600.0
2,366 บาท.
2563 00:00:00
27.5%
4063.1|4087.3 24.2|240.0 5808.0
23,007 บาท.
2563 00:00:00
33.7%
4029.7|4063.1 33.4|240.0 8016.0
31,750 บาท.
2563 00:00:00
0.4%
3979.3|4029.7 50.4|240.0 12096.0
47,905 บาท.
2563 00:00:00
22.3%
3929.1|3979.3 50.2|240.0 12048.0
47,715 บาท.
2563 00:00:00
27.4%
3890.1|3929.1 39.0|240.0 9360.0
37,071 บาท.
2563 00:00:00
46.5%
3836.4|3890.1 53.7|240.0 12888.0
51,041 บาท.
2563 00:00:00
13.6%
3807.7|3836.4 28.7|240.0 6888.0
27,283 บาท.
2563 00:00:00
8.1%
3782.9|3807.7 24.8|240.0 5952.0
23,577 บาท.
2563 00:00:00
122.8%
3760.1|3782.9 22.8|240.0 5472.0
21,677 บาท.
2563 00:00:00
62.4%
3765.3|3760.1 -5.2|240.0 -1248.0
4,932 บาท.
2563 00:00:00
0%
3773.0|3765.3 -13.8|240.0 -3312.0
13,104 บาท.
2562 00:00:00
169.3%
3786.8|3773.0 -13.8|240.0 -3312.0
13,104 บาท.
2562 00:00:00
4.8%
3766.9|3786.8 19.9|240.0 4776.0
18,921 บาท.
2562 00:00:00
47.1%
3746.0|3766.9 20.9|240.0 5016.0
19,871 บาท.
2562 00:00:00
1.5%
3706.5|3746.0 39.5|240.0 9480.0
37,546 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
3668.0|3707.0 39.0|240.0 9336.0
36,976 บาท.
2562 00:00:00
14.8%
3621.0|3668.0 47.0|240.0 11184.0
44,293 บาท.
2562 00:00:00
3.7%
3566.0|3621.0 55.0|240.0 13128.0
51,991 บาท.
2562 00:00:00
22.0%
3513.6|3566.3 52.7|240.0 12648.0
50,090 บาท.
2562 00:00:00
55.9%
3473.0|3514.0 41.0|240.0 9864.0
39,067 บาท.
2562 00:00:00
157.4%
3454.0|3473.0 18.0|240.0 4344.0
17,210 บาท.
2562 00:00:00
37.5%
3465.0|3454.0 -10.0|240.0 -2496.0
9,873 บาท.
2562 00:00:00
179.7%
3471.0|3465.0 -7.0|240.0 -1560.0
6,167 บาท.
2561 00:00:00
23.8%
3465.0|3471.0 6.0|240.0 1536.0
7,735 บาท.
2561 00:00:00
74.0%
3457.0|3465.0 8.0|240.0 2016.0
10,150 บาท.
2561 00:00:00
39.2%
3424.0|3457.0 32.0|240.0 7752.0
38,999 บาท.
2561 00:00:00
40.1%
3371.0|3424.0 53.0|240.0 12744.0
64,106 บาท.
2561 00:00:00
23.2%
3282.0|3371.0 89.0|240.0 21288.0
107,079 บาท.
2561 00:00:00
33.3%
3167.0|3282.0 116.0|240.0 27720.0
139,429 บาท.
2561 00:00:00
46.0%
3090.0|3167.0 77.0|240.0 18480.0
92,956 บาท.
2561 00:00:00
25.2%
2947.0|3090.0 143.0|240.0 34248.0
172,262 บาท.
2561 00:00:00
16.0%
2840.0|2947.0 107.0|240.0 25632.0
128,927 บาท.
2561 00:00:00
10.6%
2751.0|2840.0 90.0|240.0 21528.0
108,286 บาท.
2561 00:00:00
26.1%
2650.0|2751.0 100.0|240.0 24072.0
121,081 บาท.
2561 00:00:00
0.5%
2576.0|2650.0 74.0|240.0 17784.0
89,455 บาท.
2560 00:00:00
34.1%
2502.0|2576.0 75.0|240.0 17880.0
89,938 บาท.
2560 00:00:00
4.8%
2389.0|2502.0 113.0|240.0 27120.0
136,411 บาท.
2560 00:00:00
13.9%
2281.0|2389.0 108.0|240.0 25824.0
129,893 บาท.
2560 00:00:00
11.6%
2156.0|2281.0 125.0|240.0 30000.0
150,896 บาท.
2560 00:00:00
4.5%
2046.0|2156.0 111.0|240.0 26520.0
133,393 บาท.
2560 00:00:00
27.3%
1912.0|2046.0 134.0|240.0 32184.0
127,444 บาท.
2560 00:00:00
29.1%
1814.0|1912.0 98.0|240.0 23400.0
92,663 บาท.
2560 00:00:00
27.6%
1677.0|1814.0 138.0|240.0 33024.0
130,770 บาท.
2560 00:00:00
17.8%
1577.0|1677.0 100.0|240.0 23904.0
94,659 บาท.
2560 00:00:00
29.9%
1456.0|1577.0 121.0|240.0 29088.0
115,185 บาท.
2560 00:00:00
6.9%
1371.0|1456.0 85.0|240.0 20376.0
80,689 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1280.0|1371.0 91.0|240.0 21888.0
86,676 บาท.