งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

ศูนย์ชาติพันธ์

3,126 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

787 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,512 บาท.
632 หน่วย.
ก.พ 67
3,126 บาท.
787 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์ชาติพันธ์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
19.6%
1767.0|2554.0 787.0|1.0 787.0
3,126 บาท.
2567 00:00:00
5.9%
1135.0|1767.0 632.0|1.0 632.0
2,512 บาท.
2566 00:00:00
31.2%
463.0|1135.0 672.0|1.0 672.0
2,671 บาท.
2566 00:00:00
31.3%
99485.0|100463.0 978.0|1.0 978.0
3,882 บาท.
2566 00:00:00
41.5%
98814.0|99485.0 671.0|1.0 671.0
2,667 บาท.
2566 00:00:00
11.0%
96644.0|97792.0 1148.0|1.0 1148.0
4,556 บาท.
2566 00:00:00
0.4%
97792.0|98814.0 1022.0|1.0 1022.0
4,057 บาท.
2566 00:00:00
25.9%
95618.0|96644.0 1026.0|1.0 1026.0
4,073 บาท.
2566 00:00:00
7.7%
94858.0|95618.0 760.0|1.0 760.0
3,019 บาท.
2566 00:00:00
48.5%
94034.0|94858.0 824.0|1.0 824.0
3,273 บาท.
2566 00:00:00
8.9%
93611.0|94034.0 423.0|1.0 423.0
1,685 บาท.
2566 00:00:00
17.3%
93226.0|93611.0 385.0|1.0 385.0
1,534 บาท.
2566 00:00:00
37.1%
92760.0|93226.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2566 00:00:00
42.6%
92468.0|92760.0 292.0|1.0 292.0
1,166 บาท.
2565 00:00:00
0%
91957.0|92468.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2565 00:00:00
10.8%
91957.0|92468.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2565 00:00:00
20.3%
91384.0|91957.0 573.0|1.0 573.0
2,279 บาท.
2565 00:00:00
46.4%
90928.0|91384.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2565 00:00:00
21.7%
90075.0|90928.0 853.0|1.0 853.0
3,388 บาท.
2565 00:00:00
12.4%
89408.0|90075.0 667.0|1.0 667.0
2,651 บาท.
2565 00:00:00
31.6%
88824.0|89408.0 584.0|1.0 584.0
2,322 บาท.
2565 00:00:00
23.4%
87969.0|88824.0 855.0|1.0 855.0
3,395 บาท.
2565 00:00:00
44.3%
87315.0|87969.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2565 00:00:00
13.1%
86952.0|87315.0 363.0|1.0 363.0
1,447 บาท.
2565 00:00:00
20.9%
86534.0|86952.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2565 00:00:00
18.9%
86204.0|86534.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2565 00:00:00
18.9%
85937.0|86204.0 267.0|1.0 267.0
1,067 บาท.
2564 00:00:00
2.7%
85607.0|85937.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2564 00:00:00
7.1%
85286.0|85607.0 321.0|1.0 321.0
1,281 บาท.
2564 00:00:00
38.1%
84988.0|85286.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2564 00:00:00
46.3%
84505.0|84988.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2564 00:00:00
53.5%
84247.0|84505.0 258.0|1.0 258.0
1,032 บาท.
2564 00:00:00
1.2%
83689.0|84247.0 558.0|1.0 558.0
2,219 บาท.
2564 00:00:00
1.4%
83124.0|83689.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2564 00:00:00
29.2%
82551.0|83124.0 573.0|1.0 573.0
2,279 บาท.
2564 00:00:00
20.0%
82146.0|82551.0 405.0|1.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00:00
29.4%
81639.0|82146.0 507.0|1.0 507.0
2,018 บาท.
2564 00:00:00
9.5%
81282.0|81639.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2564 00:00:00
7.9%
80959.0|81282.0 323.0|1.0 323.0
1,289 บาท.
2563 00:00:00
1.4%
80608.0|80959.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2563 00:00:00
30.2%
80262.0|80608.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2563 00:00:00
11.2%
79765.0|80262.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 00:00:00
18.5%
79205.0|79765.0 560.0|1.0 560.0
2,227 บาท.
2563 00:00:00
5.6%
78749.0|79205.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2563 00:00:00
16.9%
78266.0|78749.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2563 00:00:00
6.7%
77684.0|78266.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.
2563 00:00:00
43.8%
77141.0|77684.0 543.0|1.0 543.0
2,160 บาท.
2563 00:00:00
29.1%
76837.0|77141.0 304.0|1.0 304.0
1,214 บาท.
2563 00:00:00
24.3%
76407.0|76837.0 430.0|1.0 430.0
1,713 บาท.
2563 00:00:00
19.6%
75838.0|76407.0 569.0|1.0 569.0
2,263 บาท.
2563 00:00:00
0%
75361.0|75838.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 00:00:00
2.1%
74904.0|75361.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 00:00:00
37.8%
74437.0|74904.0 467.0|1.0 467.0
1,859 บาท.
2562 00:00:00
42.6%
73685.0|74437.0 752.0|1.0 752.0
2,988 บาท.
2562 00:00:00
22.3%
72373.0|73685.0 1312.0|1.0 1312.0
5,205 บาท.
2562 00:00:00
19.4%
71354.0|72373.0 1019.0|1.0 1019.0
4,045 บาท.
2562 00:00:00
21.9%
70089.0|71354.0 1265.0|1.0 1265.0
5,019 บาท.
2562 00:00:00
38.2%
69102.0|70089.0 987.0|1.0 987.0
3,918 บาท.
2562 00:00:00
20.6%
67504.0|69102.0 1598.0|1.0 1598.0
6,337 บาท.
2562 00:00:00
49.7%
66236.0|67504.0 1268.0|1.0 1268.0
5,031 บาท.
2562 00:00:00
35.0%
65599.0|66236.0 637.0|1.0 637.0
2,532 บาท.
2562 00:00:00
3.3%
65186.0|65599.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2562 00:00:00
23.6%
64787.0|65186.0 399.0|1.0 399.0
1,590 บาท.
2561 00:00:00
11.4%
64264.0|64787.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2561 00:00:00
40.7%
63673.0|64264.0 591.0|1.0 591.0
2,350 บาท.
2561 00:00:00
2.5%
62674.0|63673.0 999.0|1.0 999.0
3,966 บาท.
2561 00:00:00
55.9%
61649.0|62674.0 1025.0|1.0 1025.0
4,069 บาท.
2561 00:00:00
0.4%
61198.0|61649.0 451.0|1.0 451.0
1,796 บาท.
2561 00:00:00
9.8%
60749.0|61198.0 449.0|1.0 449.0
1,788 บาท.
2561 00:00:00
50.6%
60251.0|60749.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2561 00:00:00
49.3%
59240.0|60251.0 1011.0|1.0 1011.0
4,013 บาท.
2561 00:00:00
30.0%
58729.0|59240.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2561 00:00:00
42.1%
58372.0|58729.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2561 00:00:00
26.2%
57753.0|58372.0 619.0|1.0 619.0
2,461 บาท.
2561 00:00:00
25.3%
57297.0|57753.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2560 00:00:00
42.7%
56957.0|57297.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2560 00:00:00
18.5%
56362.0|56957.0 595.0|1.0 595.0
2,366 บาท.
2560 00:00:00
13.7%
55631.0|56362.0 731.0|1.0 731.0
2,904 บาท.
2560 00:00:00
12.2%
54784.0|55631.0 847.0|1.0 847.0
3,364 บาท.
2560 00:00:00
36.7%
54041.0|54784.0 743.0|1.0 743.0
2,952 บาท.
2560 00:00:00
17.6%
52865.0|54041.0 1176.0|1.0 1176.0
4,666 บาท.
2560 00:00:00
37.2%
51897.0|52865.0 968.0|1.0 968.0
3,843 บาท.
2560 00:00:00
19.0%
50354.0|51897.0 1543.0|1.0 1543.0
6,120 บาท.
2560 00:00:00
14.6%
49105.0|50354.0 1249.0|1.0 1249.0
4,955 บาท.
2560 00:00:00
37.2%
47643.0|49105.0 1462.0|1.0 1462.0
5,799 บาท.
2560 00:00:00
24.9%
46726.0|47643.0 917.0|1.0 917.0
3,641 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 46038.0|46726.0 688.0|1.0 688.0
2,734 บาท.