งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ

1,277 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

320 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
960 บาท.
240 หน่วย.
ก.พ 67
1,277 บาท.
320 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
24.8%
5671.0|5679.0 8.0|40.0 320.0
1,277 บาท.
2567 00:00:00
68.2%
5665.0|5671.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2566 00:00:00
79.1%
5646.0|5665.0 19.0|40.0 760.0
3,019 บาท.
2566 00:00:00
30.7%
5555.0|5646.0 91.0|40.0 3640.0
14,423 บาท.
2566 00:00:00
25.9%
5492.0|5555.0 63.0|40.0 2520.0
9,988 บาท.
2566 00:00:00
15.3%
5335.0|5420.0 85.0|40.0 3400.0
13,472 บาท.
2566 00:00:00
7.7%
5420.0|5492.0 72.0|40.0 2880.0
11,414 บาท.
2566 00:00:00
92.2%
5257.0|5335.0 78.0|40.0 3120.0
12,364 บาท.
2566 00:00:00
73.7%
5251.0|5257.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2566 00:00:00
43.4%
5228.0|5251.0 23.0|40.0 920.0
3,653 บาท.
2566 00:00:00
23.4%
5215.0|5228.0 13.0|40.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00:00
41.0%
5198.0|5215.0 17.0|40.0 680.0
2,703 บาท.
2566 00:00:00
0%
5198.0|5208.0 10.0|40.0 400.0
1,594 บาท.
2566 00:00:00
44.3%
5208.0|5218.0 10.0|40.0 400.0
1,594 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5218.0|5236.0 18.0|40.0 720.0
2,861 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
5244.0|5244.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
0%
5239.0|5244.0 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
16.5%
5234.0|5239.0 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
0%
5228.0|5234.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2565 00:00:00
76.7%
5222.0|5228.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2565 00:00:00
25.7%
5196.0|5222.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2565 00:00:00
57.0%
5161.0|5196.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2565 00:00:00
26.6%
5146.0|5161.0 15.0|40.0 600.0
2,386 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5135.0|5146.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
70.8%
5128.0|5135.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 00:00:00
89.7%
5126.0|5128.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00:00
70.8%
5106.0|5126.0 20.0|40.0 800.0
3,178 บาท.
2564 00:00:00
82.9%
5100.2|5106.0 5.8|40.0 232.0
929 บาท.
2564 00:00:00
2.3%
5066.0|5100.2 34.2|40.0 1368.0
5,427 บาท.
2564 00:00:00
16.6%
5031.0|5066.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2564 00:00:00
14.3%
4989.0|5031.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 00:00:00
14.3%
4953.0|4989.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2564 00:00:00
30.9%
4911.0|4953.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 00:00:00
44.7%
4882.0|4911.0 29.0|40.0 1160.0
4,603 บาท.
2564 00:00:00
38.4%
4866.0|4882.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2563 00:00:00
13.3%
4840.0|4866.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 00:00:00
23.0%
4810.0|4840.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 00:00:00
22.0%
4771.0|4810.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00:00
15.2%
4721.0|4771.0 50.0|40.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 00:00:00
33.9%
4662.0|4721.0 59.0|40.0 2360.0
9,355 บาท.
2563 00:00:00
0%
4623.0|4662.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00:00
20.5%
4584.0|4623.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00:00
13.9%
4553.0|4584.0 31.0|40.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 00:00:00
20.0%
4517.0|4553.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2563 00:00:00
33.3%
4472.0|4517.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2563 00:00:00
13.3%
4442.0|4472.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 00:00:00
0%
4403.0|4442.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2562 00:00:00
43.4%
4377.0|4403.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2562 00:00:00
0%
4331.0|4377.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 00:00:00
2.1%
4285.0|4331.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 00:00:00
10.6%
4238.0|4285.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2562 00:00:00
19.0%
4196.0|4238.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 00:00:00
5.9%
4162.0|4196.0 34.0|40.0 1360.0
5,395 บาท.
2562 00:00:00
8.6%
4130.0|4162.0 32.0|40.0 1280.0
5,078 บาท.
2562 00:00:00
36.3%
4095.0|4130.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2562 00:00:00
0%
4040.0|4095.0 55.0|40.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 00:00:00
29.1%
3985.0|4040.0 55.0|40.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 00:00:00
28.2%
3946.0|3985.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 00:00:00
15.1%
3918.0|3946.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2561 00:00:00
28.2%
3885.0|3918.0 33.0|40.0 1320.0
5,237 บาท.
2561 00:00:00
41.0%
3839.0|3885.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 00:00:00
24.3%
3761.0|3839.0 78.0|40.0 3120.0
12,364 บาท.
2561 00:00:00
7.8%
3702.0|3761.0 59.0|40.0 2360.0
9,355 บาท.
2561 00:00:00
23.8%
3638.0|3702.0 64.0|40.0 2560.0
10,146 บาท.
2561 00:00:00
25.0%
3554.0|3638.0 84.0|40.0 3360.0
13,314 บาท.
2561 00:00:00
25.4%
3491.0|3554.0 63.0|40.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 00:00:00
46.7%
3444.0|3491.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2561 00:00:00
50.9%
3419.0|3444.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2561 00:00:00
11.7%
3368.0|3419.0 51.0|40.0 2040.0
8,087 บาท.
2561 00:00:00
37.7%
3323.0|3368.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 00:00:00
10.7%
3295.0|3323.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2560 00:00:00
60.3%
3270.0|3295.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2560 00:00:00
3.2%
3207.0|3270.0 63.0|40.0 2520.0
9,988 บาท.
2560 00:00:00
24.7%
3146.0|3207.0 61.0|40.0 2440.0
9,671 บาท.
2560 00:00:00
28.4%
3065.0|3146.0 81.0|40.0 3240.0
12,839 บาท.
2560 00:00:00
13.4%
3007.0|3065.0 58.0|40.0 2320.0
9,196 บาท.
2560 00:00:00
8.2%
2940.0|3007.0 67.0|40.0 2680.0
10,622 บาท.
2560 00:00:00
17.8%
2867.0|2940.0 73.0|40.0 2920.0
11,572 บาท.
2560 00:00:00
13.3%
2807.0|2867.0 60.0|40.0 2400.0
9,513 บาท.
2560 00:00:00
1.9%
2755.0|2807.0 52.0|40.0 2080.0
8,246 บาท.
2560 00:00:00
49.0%
2702.0|2755.0 53.0|40.0 2120.0
8,404 บาท.
2560 00:00:00
40.6%
2675.0|2702.0 27.0|40.0 1080.0
4,286 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2659.0|2675.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.