งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

โรงผลิตน้ำประปา 1

842 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

210 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,139 บาท.
285 หน่วย.
ก.พ 67
842 บาท.
210 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา 1


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
26.1%
1749.8|1754.0 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2567 00:00:00
26.1%
1754.0|1759.7 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2566 00:00:00
68.2%
1759.7|1763.9 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2566 00:00:00
30.8%
1762.6|1763.9 1.3|50.0 65.0
267 บาท.
2566 00:00:00
62.1%
1762.6|1764.5 1.9|50.0 95.0
386 บาท.
2566 00:00:00
42.7%
1767.4|1772.5 5.1|50.0 255.0
1,020 บาท.
2566 00:00:00
200.0%
1764.5|1767.4 2.9|50.0 145.0
584 บาท.
2566 00:00:00
754.6%
1775.5|1772.5 -3.0|50.0 -150.0
584 บาท.
2566 00:00:00
76.9%
1775.5|1775.9 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2566 00:00:00
31.6%
1775.9|1777.8 1.9|50.0 95.0
386 บาท.
2566 00:00:00
71.1%
1777.8|1780.6 2.8|50.0 140.0
564 บาท.
2566 00:00:00
6.1%
1780.6|1790.4 9.8|50.0 490.0
1,950 บาท.
2566 00:00:00
9.7%
1790.4|1799.6 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2566 00:00:00
57.5%
1799.6|1807.9 8.3|50.0 415.0
1,653 บาท.
2565 00:00:00
81.7%
1804.4|1807.9 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2565 00:00:00
46.1%
1807.9|1808.5 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
1808.2|1808.5 0.3|50.0 15.0
69 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
1808.5|1808.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
47.0%
1808.5|1809.3 0.8|50.0 40.0
168 บาท.
2565 00:00:00
18.2%
1809.3|1809.7 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2565 00:00:00
59.2%
1809.7|1810.2 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2565 00:00:00
6.9%
1810.2|1811.5 1.3|50.0 65.0
267 บาท.
2565 00:00:00
55.4%
1811.5|1812.9 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2565 00:00:00
25.3%
1812.9|1816.1 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2565 00:00:00
46.0%
1816.1|1820.4 4.3|50.0 215.0
861 บาท.
2565 00:00:00
80.8%
1820.4|1822.7 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 00:00:00
44.4%
1822.3|1822.7 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 00:00:00
61.5%
1822.1|1822.3 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 00:00:00
86.3%
1822.1|1822.7 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 00:00:00
56.8%
1818.0|1822.7 4.7|50.0 235.0
941 บาท.
2564 00:00:00
48.8%
1818.1|1820.1 2.0|50.0 100.0
406 บาท.
2564 00:00:00
19.0%
1820.1|1821.1 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2564 00:00:00
23.5%
1819.3|1820.1 0.8|50.0 40.0
168 บาท.
2564 00:00:00
0%
1818.7|1819.3 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 00:00:00
23.5%
1819.3|1819.9 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 00:00:00
73.0%
1819.9|1820.7 0.8|50.0 40.0
168 บาท.
2564 00:00:00
22.2%
1820.7|1823.8 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00:00
61.2%
1823.8|1826.2 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 00:00:00
42.4%
1826.2|1827.1 0.9|50.0 45.0
188 บาท.
2563 00:00:00
0%
1827.1|1828.7 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 00:00:00
5.7%
1828.7|1830.3 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 00:00:00
28.6%
1828.6|1830.3 1.7|50.0 85.0
347 บาท.
2563 00:00:00
73.4%
1830.3|1832.7 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 00:00:00
72.3%
1832.7|1833.3 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 00:00:00
7.8%
1833.3|1835.6 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2563 00:00:00
16.4%
1835.6|1838.1 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 00:00:00
23.0%
1838.1|1841.1 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2563 00:00:00
44.7%
1841.1|1843.4 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2563 00:00:00
26.1%
1843.4|1847.6 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2563 00:00:00
0%
1860.4|1847.6 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2562 00:00:00
23.8%
1854.7|1860.4 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2562 00:00:00
46.4%
1860.4|1867.9 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2562 00:00:00
44.9%
1867.9|1871.9 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
68.0%
1871.9|1879.2 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2562 00:00:00
35.7%
1879.0|1902.0 23.0|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2562 00:00:00
10.9%
1902.0|1917.0 15.0|50.0 735.0
2,920 บาท.
2562 00:00:00
45.6%
1917.0|1930.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2562 00:00:00
89.5%
1929.9|1937.0 7.1|50.0 355.0
1,416 บาท.
2562 00:00:00
48.1%
1937.0|1938.0 1.0|50.0 35.0
149 บาท.
2562 00:00:00
25.6%
1938.0|1939.0 1.0|50.0 70.0
287 บาท.
2562 00:00:00
85.5%
1939.0|1941.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2562 00:00:00
42.4%
1941.0|1954.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2561 00:00:00
55.5%
1947.0|1954.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2561 00:00:00
41.0%
1954.0|1958.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2561 00:00:00
9.3%
1958.0|1964.0 6.0|50.0 290.0
1,158 บาท.
2561 00:00:00
21.8%
1964.0|1970.0 6.0|50.0 320.0
1,277 บาท.
2561 00:00:00
25.4%
1970.0|1978.0 8.0|50.0 410.0
1,633 บาท.
2561 00:00:00
26.0%
1978.0|1984.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2561 00:00:00
53.8%
1984.0|1989.0 5.0|50.0 225.0
901 บาท.
2561 00:00:00
51.8%
1989.0|1999.0 10.0|50.0 490.0
1,950 บาท.
2561 00:00:00
6.0%
1999.0|2003.0 5.0|50.0 235.0
940 บาท.
2561 00:00:00
50.7%
2003.0|2008.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
73.1%
2008.0|2019.0 10.0|50.0 510.0
2,029 บาท.
2561 00:00:00
61.8%
2016.0|2019.0 3.0|50.0 135.0
545 บาท.
2560 00:00:00
83.5%
2018.0|2019.0 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2560 00:00:00
18.1%
2019.0|2025.0 6.0|50.0 315.0
1,257 บาท.
2560 00:00:00
31.0%
2025.0|2033.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2560 00:00:00
13.1%
2033.0|2038.0 5.0|50.0 265.0
1,059 บาท.
2560 00:00:00
21.2%
2044.0|2038.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2560 00:00:00
14.2%
2044.0|2049.0 5.0|50.0 240.0
960 บาท.
2560 00:00:00
18.7%
2049.0|2054.0 6.0|50.0 280.0
1,119 บาท.
2560 00:00:00
2.8%
2054.0|2061.0 7.0|50.0 345.0
1,376 บาท.
2560 00:00:00
59.3%
2061.0|2068.0 7.0|50.0 355.0
1,416 บาท.
2560 00:00:00
17.1%
2068.0|2086.0 18.0|50.0 875.0
3,475 บาท.
2560 00:00:00
18.9%
2086.0|2100.0 15.0|50.0 725.0
2,881 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2100.0|2118.0 18.0|50.0 895.0
3,554 บาท.