งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารอุตสาหกรรมศิลป์

+4,678 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-1,184 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
+3,708 บาท.
-939 หน่วย.
ก.พ 67
+4,678 บาท.
-1,184 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรมศิลป์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
20.7%
83493.0|82309.0 -1184.0|1.0 -1184.0
4,678 บาท.
2567 00:00:00
25.5%
84432.0|83493.0 -939.0|1.0 -939.0
3,708 บาท.
2566 00:00:00
4.7%
85132.0|84432.0 -700.0|1.0 -700.0
2,762 บาท.
2566 00:00:00
17.9%
85799.0|85132.0 -667.0|1.0 -667.0
2,631 บาท.
2566 00:00:00
3.0%
86347.0|85799.0 -548.0|1.0 -548.0
2,160 บาท.
2566 00:00:00
25.2%
87335.0|86770.0 -565.0|1.0 -565.0
2,227 บาท.
2566 00:00:00
40.3%
86770.0|86347.0 -423.0|1.0 -423.0
1,665 บาท.
2566 00:00:00
29.5%
88042.0|87335.0 -707.0|1.0 -707.0
2,789 บาท.
2566 00:00:00
69.4%
88541.0|88042.0 -499.0|1.0 -499.0
1,966 บาท.
2566 00:00:00
30.2%
90164.0|88541.0 -1623.0|1.0 -1623.0
6,416 บาท.
2566 00:00:00
26.9%
91298.0|90164.0 -1134.0|1.0 -1134.0
4,480 บาท.
2566 00:00:00
20.4%
92848.0|91298.0 -1550.0|1.0 -1550.0
6,127 บาท.
2566 00:00:00
24.2%
94794.0|92848.0 -1946.0|1.0 -1946.0
7,695 บาท.
2566 00:00:00
16.7%
96269.0|94794.0 -1475.0|1.0 -1475.0
5,830 บาท.
2565 00:00:00
2.5%
98039.0|96269.0 -1770.0|1.0 -1770.0
6,998 บาท.
2565 00:00:00
15.9%
99765.0|98039.0 -1726.0|1.0 -1726.0
6,824 บาท.
2565 00:00:00
13.7%
101217.0|99765.0 -1452.0|1.0 -1452.0
5,739 บาท.
2565 00:00:00
3.0%
2471.0|1217.0 -1254.0|1.0 -1254.0
4,955 บาท.
2565 00:00:00
24.0%
3688.0|2471.0 -1217.0|1.0 -1217.0
4,809 บาท.
2565 00:00:00
7.3%
4613.0|3688.0 -925.0|1.0 -925.0
3,653 บาท.
2565 00:00:00
41.5%
5611.0|4613.0 -998.0|1.0 -998.0
3,942 บาท.
2565 00:00:00
3.2%
7316.0|5611.0 -1705.0|1.0 -1705.0
6,741 บาท.
2565 00:00:00
20.8%
9078.0|7316.0 -1762.0|1.0 -1762.0
6,967 บาท.
2565 00:00:00
2.2%
11303.0|9078.0 -2225.0|1.0 -2225.0
8,800 บาท.
2565 00:00:00
19.9%
13578.0|11303.0 -2275.0|1.0 -2275.0
8,998 บาท.
2565 00:00:00
26.6%
15400.0|13578.0 -1822.0|1.0 -1822.0
7,204 บาท.
2564 00:00:00
29.5%
17883.0|15400.0 -2483.0|1.0 -2483.0
9,822 บาท.
2564 00:00:00
23.8%
19635.0|17883.0 -1752.0|1.0 -1752.0
6,927 บาท.
2564 00:00:00
20.6%
20970.0|19635.0 -1335.0|1.0 -1335.0
5,276 บาท.
2564 00:00:00
878.8%
22651.0|20970.0 -1681.0|1.0 -1681.0
6,646 บาท.
2564 00:00:00
881.5%
22438.0|22651.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2564 00:00:00
5.0%
24125.0|22438.0 -1687.0|1.0 -1687.0
6,670 บาท.
2564 00:00:00
23.1%
25900.0|24125.0 -1775.0|1.0 -1775.0
7,018 บาท.
2564 00:00:00
21.3%
28207.0|25900.0 -2307.0|1.0 -2307.0
9,125 บาท.
2564 00:00:00
14.6%
30024.0|28207.0 -1817.0|1.0 -1817.0
7,185 บาท.
2564 00:00:00
9.2%
32150.0|30024.0 -2126.0|1.0 -2126.0
8,408 บาท.
2564 00:00:00
13.0%
34492.0|32150.0 -2342.0|1.0 -2342.0
9,263 บาท.
2564 00:00:00
24.9%
36529.0|34492.0 -2037.0|1.0 -2037.0
8,056 บาท.
2563 00:00:00
18.1%
39242.0|36529.0 -2713.0|1.0 -2713.0
10,732 บาท.
2563 00:00:00
15.7%
41464.0|39242.0 -2222.0|1.0 -2222.0
8,788 บาท.
2563 00:00:00
34.4%
43338.0|41464.0 -1874.0|1.0 -1874.0
7,410 บาท.
2563 00:00:00
14.7%
44569.0|43338.0 -1231.0|1.0 -1231.0
4,864 บาท.
2563 00:00:00
27.1%
45619.0|44569.0 -1050.0|1.0 -1050.0
4,148 บาท.
2563 00:00:00
22.4%
47058.0|45619.0 -1439.0|1.0 -1439.0
5,688 บาท.
2563 00:00:00
20.0%
48911.0|47058.0 -1853.0|1.0 -1853.0
7,327 บาท.
2563 00:00:00
3.5%
51227.0|48911.0 -2316.0|1.0 -2316.0
9,160 บาท.
2563 00:00:00
18.0%
53462.0|51227.0 -2235.0|1.0 -2235.0
8,840 บาท.
2563 00:00:00
24.2%
55295.0|53462.0 -1833.0|1.0 -1833.0
7,248 บาท.
2563 00:00:00
16.1%
57713.0|55295.0 -2418.0|1.0 -2418.0
9,564 บาท.
2563 00:00:00
0%
60670.0|57713.0 -2881.0|1.0 -2881.0
11,397 บาท.
2562 00:00:00
13.8%
63551.0|60670.0 -2881.0|1.0 -2881.0
11,397 บาท.
2562 00:00:00
8.4%
66035.0|63551.0 -2484.0|1.0 -2484.0
9,826 บาท.
2562 00:00:00
30.1%
68746.0|66035.0 -2711.0|1.0 -2711.0
10,724 บาท.
2562 00:00:00
13.3%
70641.0|68746.0 -1895.0|1.0 -1895.0
7,493 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
72284.0|70641.0 -1643.0|1.0 -1643.0
6,496 บาท.
2562 00:00:00
8.5%
73657.0|72284.0 -1373.0|1.0 -1373.0
5,426 บาท.
2562 00:00:00
14.2%
75158.0|73657.0 -1501.0|1.0 -1501.0
5,933 บาท.
2562 00:00:00
24.2%
76907.0|75158.0 -1749.0|1.0 -1749.0
6,915 บาท.
2562 00:00:00
1.4%
79214.0|76907.0 -2307.0|1.0 -2307.0
9,125 บาท.
2562 00:00:00
16.9%
81488.0|79214.0 -2274.0|1.0 -2274.0
8,994 บาท.
2562 00:00:00
7.3%
84225.0|81488.0 -2737.0|1.0 -2737.0
10,827 บาท.
2562 00:00:00
6.2%
86762.0|84225.0 -2537.0|1.0 -2537.0
10,035 บาท.
2561 00:00:00
20.2%
89467.0|86762.0 -2705.0|1.0 -2705.0
10,701 บาท.
2561 00:00:00
18.3%
91627.0|89467.0 -2160.0|1.0 -2160.0
8,543 บาท.
2561 00:00:00
45.4%
94271.0|91627.0 -2644.0|1.0 -2644.0
10,459 บาท.
2561 00:00:00
408.8%
95717.0|94271.0 -1446.0|1.0 -1446.0
5,715 บาท.
2561 00:00:00
12.9%
95252.0|95717.0 465.0|1.0 465.0
1,851 บาท.
2561 00:00:00
28.9%
94718.0|95252.0 534.0|1.0 534.0
2,124 บาท.
2561 00:00:00
47.0%
94339.0|94718.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2561 00:00:00
6.4%
93622.0|94339.0 717.0|1.0 717.0
2,849 บาท.
2561 00:00:00
24.9%
92951.0|93622.0 671.0|1.0 671.0
2,667 บาท.
2561 00:00:00
19.2%
92448.0|92951.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2561 00:00:00
30.1%
91825.0|92448.0 623.0|1.0 623.0
2,477 บาท.
2561 00:00:00
15.8%
91390.0|91825.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2560 00:00:00
54.8%
91024.0|91390.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2560 00:00:00
9.5%
90212.0|91024.0 812.0|1.0 812.0
3,225 บาท.
2560 00:00:00
1.2%
89315.0|90212.0 897.0|1.0 897.0
3,562 บาท.
2560 00:00:00
29.3%
88407.0|89315.0 908.0|1.0 908.0
3,605 บาท.
2560 00:00:00
34.6%
87766.0|88407.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2560 00:00:00
5.3%
86784.0|87766.0 982.0|1.0 982.0
3,898 บาท.
2560 00:00:00
3.0%
85854.0|86784.0 930.0|1.0 930.0
3,692 บาท.
2560 00:00:00
12.3%
84895.0|85854.0 959.0|1.0 959.0
3,807 บาท.
2560 00:00:00
9.5%
84054.0|84895.0 841.0|1.0 841.0
3,340 บาท.
2560 00:00:00
31.4%
83124.0|84054.0 930.0|1.0 930.0
3,692 บาท.
2560 00:00:00
21.1%
82487.0|83124.0 637.0|1.0 637.0
2,532 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 81985.0|82487.0 502.0|1.0 502.0
1,998 บาท.