งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

โรงผลิตน้ำประปา 2

5,692 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,435 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
6,167 บาท.
1,555 หน่วย.
ก.พ 67
6,504 บาท.
1,640 หน่วย.
มี.ค 67
6,048 บาท.
1,525 หน่วย.
เม.ย 67
5,138 บาท.
1,295 หน่วย.
พ.ค 67
5,692 บาท.
1,435 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา 2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
9.7%
5985.6|6014.3 28.7|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2567 00:00
15.1%
5959.7|5985.6 25.9|50.0 1295.0
5,138 บาท.
2567 00:00
7.0%
5929.2|5959.7 30.5|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2567 00:00
5.2%
5896.4|5929.2 32.8|50.0 1640.0
6,504 บาท.
2567 00:00
18.9%
5865.3|5896.4 31.1|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2566 00:00
13.9%
5840.1|5865.3 25.2|50.0 1260.0
4,999 บาท.
2566 00:00
31.5%
5818.4|5840.1 21.7|50.0 1085.0
4,306 บาท.
2566 00:00
7.0%
5786.7|5818.4 31.7|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2566 00:00
17.0%
5724.3|5758.4 34.1|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2566 00:00
6.0%
5758.4|5786.7 28.3|50.0 1415.0
5,613 บาท.
2566 00:00
31.5%
5694.2|5724.3 30.1|50.0 1505.0
5,969 บาท.
2566 00:00
44.6%
5673.6|5694.2 20.6|50.0 1030.0
4,088 บาท.
2566 00:00
16.4%
5636.4|5673.6 37.2|50.0 1860.0
7,375 บาท.
2566 00:00
12.1%
5605.3|5636.4 31.1|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2566 00:00
25.3%
5569.9|5605.3 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2566 00:00
23.0%
5522.5|5569.9 47.4|50.0 2370.0
9,394 บาท.
2566 00:00
36.5%
5486.0|5522.5 36.5|50.0 1825.0
7,236 บาท.
2565 00:00
1.7%
5428.5|5486.0 57.5|50.0 2875.0
11,394 บาท.
2565 00:00
54.1%
5372.0|5428.5 56.5|50.0 2825.0
11,196 บาท.
2565 00:00
23.8%
5346.1|5372.0 25.9|50.0 1295.0
5,138 บาท.
2565 00:00
28.8%
5312.1|5346.1 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2565 00:00
20.1%
5264.3|5312.1 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2565 00:00
23.3%
5226.1|5264.3 38.2|50.0 1910.0
7,573 บาท.
2565 00:00
4.8%
5176.3|5226.1 49.8|50.0 2490.0
9,869 บาท.
2565 00:00
24.0%
5128.9|5176.3 47.4|50.0 2370.0
9,394 บาท.
2565 00:00
19.6%
5092.9|5128.9 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2565 00:00
26.5%
5048.1|5092.9 44.8|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2565 00:00
4.9%
5015.2|5048.1 32.9|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2565 00:00
14.9%
4983.9|5015.2 31.3|50.0 1565.0
6,207 บาท.
2564 00:00
3.8%
4947.1|4983.9 36.8|50.0 1840.0
7,296 บาท.
2564 00:00
18.9%
4911.7|4947.1 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 00:00
37.4%
4883.0|4911.7 28.7|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2564 00:00
27.6%
4837.1|4883.0 45.9|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2564 00:00
4.9%
4803.9|4837.1 33.2|50.0 1660.0
6,583 บาท.
2564 00:00
4.1%
4769.0|4803.9 34.9|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2564 00:00
21.0%
4732.6|4769.0 36.4|50.0 1820.0
7,216 บาท.
2564 00:00
21.5%
4686.5|4732.6 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2564 00:00
32.1%
4650.3|4686.5 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2564 00:00
15.4%
4597.0|4650.3 53.3|50.0 2665.0
10,562 บาท.
2564 00:00
12.8%
4551.9|4597.0 45.1|50.0 2255.0
8,939 บาท.
2564 00:00
0.5%
4512.6|4551.9 39.3|50.0 1965.0
7,791 บาท.
2563 00:00
29.3%
4473.1|4512.6 39.5|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2563 00:00
32.4%
4445.2|4473.1 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2563 00:00
24.4%
4403.9|4445.2 41.3|50.0 2065.0
8,186 บาท.
2563 00:00
4.0%
4372.7|4403.9 31.2|50.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00
22.7%
4340.2|4372.7 32.5|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2563 00:00
38.1%
4315.1|4340.2 25.1|50.0 1255.0
4,979 บาท.
2563 00:00
10.6%
4274.5|4315.1 40.6|50.0 2030.0
8,048 บาท.
2563 00:00
14.8%
4238.3|4274.6 36.3|50.0 1815.0
7,197 บาท.
2563 00:00
20.6%
4195.7|4238.3 42.6|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2563 00:00
8.9%
4161.9|4195.7 33.8|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2563 00:00
16.5%
4131.1|4161.9 30.8|50.0 1540.0
6,108 บาท.
2563 00:00
0%
4094.8|4131.1 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 00:00
10.5%
4069.1|4094.8 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 00:00
11.3%
4046.1|4069.1 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 00:00
12.2%
4025.7|4046.1 20.4|50.0 1020.0
4,049 บาท.
2562 00:00
8.6%
4007.8|4025.7 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2562 00:00
17.3%
3988.0|4008.0 20.0|50.0 980.0
3,890 บาท.
2562 00:00
18.5%
3972.0|3988.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2562 00:00
21.8%
3959.0|3972.0 13.0|50.0 660.0
2,623 บาท.
2562 00:00
36.9%
3941.9|3958.8 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2562 00:00
6.7%
3915.0|3942.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 00:00
19.9%
3890.0|3915.0 25.0|50.0 1250.0
4,959 บาท.
2562 00:00
4.8%
3870.0|3890.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2562 00:00
39.2%
3849.0|3870.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 00:00
40.1%
3815.0|3849.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 00:00
36.4%
3794.0|3815.0 21.0|50.0 1035.0
4,108 บาท.
2561 00:00
26.6%
3761.0|3794.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2561 00:00
8.4%
3737.0|3761.0 24.0|50.0 1195.0
4,742 บาท.
2561 00:00
4.1%
3715.0|3737.0 22.0|50.0 1095.0
4,346 บาท.
2561 00:00
43.7%
3694.0|3715.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 00:00
49.3%
3683.0|3694.0 12.0|50.0 590.0
2,346 บาท.
2561 00:00
5.1%
3659.0|3683.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 00:00
17.5%
3637.0|3659.0 22.0|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2561 00:00
37.0%
3610.0|3637.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2561 00:00
31.7%
3568.0|3610.0 43.0|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 00:00
1.7%
3539.0|3568.0 29.0|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2560 00:00
16.9%
3509.0|3539.0 30.0|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2560 00:00
21.9%
3485.0|3509.0 25.0|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2560 00:00
49.3%
3465.0|3485.0 19.0|50.0 960.0
3,811 บาท.
2560 00:00
47.4%
3427.0|3465.0 38.0|50.0 1895.0
7,513 บาท.
2560 00:00
5.0%
3408.0|3427.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2560 00:00
20.6%
3389.0|3408.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2560 00:00
42.4%
3374.0|3389.0 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2560 00:00
24.5%
3348.0|3374.0 26.0|50.0 1305.0
5,177 บาท.
2560 00:00
55.7%
3313.0|3348.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2560 00:00
55.7%
3235.0|3313.0 78.0|50.0 3905.0
15,472 บาท.
2560 00:00
25.7%
3200.0|3235.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3154.0|3200.0 47.0|50.0 2330.0
9,236 บาท.