งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม

8,032 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,026 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,265 บาท.
822 หน่วย.
ก.พ 67
4,635 บาท.
1,168 หน่วย.
มี.ค 67
5,696 บาท.
1,436 หน่วย.
เม.ย 67
7,327 บาท.
1,848 หน่วย.
พ.ค 67
8,032 บาท.
2,026 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
8.8%
1765.8|1867.1 101.3|20.0 2026.0
8,032 บาท.
2567 00:00
22.3%
1673.4|1765.8 92.4|20.0 1848.0
7,327 บาท.
2567 00:00
18.6%
1601.6|1673.4 71.8|20.0 1436.0
5,696 บาท.
2567 00:00
29.6%
1543.2|1601.6 58.4|20.0 1168.0
4,635 บาท.
2567 00:00
22.4%
1502.1|1543.2 41.1|20.0 822.0
3,265 บาท.
2566 00:00
7.2%
1449.1|1502.1 53.0|20.0 1060.0
4,207 บาท.
2566 00:00
5.0%
1392.0|1449.1 57.1|20.0 1142.0
4,532 บาท.
2566 00:00
2.3%
1331.9|1392.0 60.1|20.0 1202.0
4,769 บาท.
2566 00:00
8.8%
1214.3|1275.8 61.5|20.0 1230.0
4,880 บาท.
2566 00:00
13.8%
1275.8|1331.9 56.1|20.0 1122.0
4,453 บาท.
2566 00:00
34.0%
1149.2|1214.3 65.1|20.0 1302.0
5,165 บาท.
2566 00:00
51.9%
1106.3|1149.2 42.9|20.0 858.0
3,407 บาท.
2566 00:00
37.6%
1017.0|1106.3 89.3|20.0 1786.0
7,082 บาท.
2566 00:00
6.8%
961.3|1017.0 55.7|20.0 1114.0
4,421 บาท.
2566 00:00
11.3%
901.5|961.3 59.8|20.0 1196.0
4,746 บาท.
2566 00:00
39.5%
848.5|901.5 53.0|20.0 1060.0
4,207 บาท.
2566 00:00
39.0%
816.5|848.5 32.0|20.0 640.0
2,544 บาท.
2565 00:00
9.0%
764.0|816.5 52.5|20.0 1050.0
4,168 บาท.
2565 00:00
13.3%
706.3|764.0 57.7|20.0 1154.0
4,579 บาท.
2565 00:00
13.2%
656.3|706.3 50.0|20.0 1000.0
3,970 บาท.
2565 00:00
50.8%
598.7|656.3 57.6|20.0 1152.0
4,571 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
570.4|598.7 28.3|20.0 566.0
2,251 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
570.4|570.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
83.2%
569.7|570.4 0.7|20.0 14.0
65 บาท.
2565 00:00
81.4%
564.9|569.7 4.8|20.0 96.0
390 บาท.
2565 00:00
74.5%
538.6|564.9 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2565 00:00
30.8%
532.0|538.6 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2565 00:00
51.2%
522.4|532.0 9.6|20.0 192.0
770 บาท.
2565 00:00
93.8%
502.6|522.4 19.8|20.0 396.0
1,578 บาท.
2564 00:00
98.7%
501.5|502.6 1.1|20.0 22.0
97 บาท.
2564 00:00
8.2%
409.9|501.5 91.6|20.0 1832.0
7,264 บาท.
2564 00:00
4.1%
325.8|409.9 84.1|20.0 1682.0
6,670 บาท.
2564 00:00
42.5%
238.1|325.8 87.7|20.0 1754.0
6,955 บาท.
2564 00:00
31.1%
187.7|238.1 50.4|20.0 1008.0
4,001 บาท.
2564 00:00
4.7%
153.0|187.7 34.7|20.0 694.0
2,758 บาท.
2564 00:00
17.8%
116.6|153.0 36.4|20.0 728.0
2,893 บาท.
2564 00:00
33.8%
72.3|116.6 44.3|20.0 886.0
3,518 บาท.
2564 00:00
59.0%
43.0|72.3 29.3|20.0 586.0
2,330 บาท.
2564 00:00
45.7%
9971.3|10043.0 71.7|20.0 1434.0
5,688 บาท.
2564 00:00
14.6%
9932.4|9971.3 38.9|20.0 778.0
3,091 บาท.
2564 00:00
51.7%
9899.2|9932.4 33.2|20.0 664.0
2,639 บาท.
2563 00:00
27.0%
9830.3|9899.2 68.9|20.0 1378.0
5,466 บาท.
2563 00:00
22.5%
9735.9|9830.3 94.4|20.0 1888.0
7,486 บาท.
2563 00:00
15.3%
9662.8|9735.9 73.1|20.0 1462.0
5,799 บาท.
2563 00:00
27.0%
9576.5|9662.8 86.3|20.0 1726.0
6,844 บาท.
2563 00:00
24.1%
9513.5|9576.5 63.0|20.0 1260.0
4,999 บาท.
2563 00:00
1.3%
9430.5|9513.5 83.0|20.0 1660.0
6,583 บาท.
2563 00:00
22.3%
9348.6|9430.5 81.9|20.0 1638.0
6,496 บาท.
2563 00:00
9.7%
9285.0|9348.6 63.6|20.0 1272.0
5,047 บาท.
2563 00:00
6.4%
9227.6|9285.0 57.4|20.0 1148.0
4,556 บาท.
2563 00:00
23.2%
9173.9|9227.6 53.7|20.0 1074.0
4,263 บาท.
2563 00:00
5.1%
9132.7|9173.9 41.2|20.0 824.0
3,273 บาท.
2563 00:00
0%
9090.3|9132.7 39.1|20.0 782.0
3,106 บาท.
2562 00:00
12.3%
9051.2|9090.3 39.1|20.0 782.0
3,106 บาท.
2562 00:00
11.5%
9006.6|9051.2 44.6|20.0 892.0
3,542 บาท.
2562 00:00
9.5%
8956.2|9006.6 50.4|20.0 1008.0
4,001 บาท.
2562 00:00
10.1%
8910.6|8956.2 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2562 00:00
13.8%
8870.0|8911.0 41.0|20.0 820.0
3,257 บาท.
2562 00:00
16.3%
8822.0|8870.0 48.0|20.0 952.0
3,779 บาท.
2562 00:00
13.4%
8765.0|8822.0 57.0|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2562 00:00
16.4%
8699.4|8765.1 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2562 00:00
40.7%
8645.0|8699.0 55.0|20.0 1098.0
4,358 บาท.
2562 00:00
16.3%
8612.0|8645.0 33.0|20.0 650.0
2,584 บาท.
2562 00:00
1.5%
8585.0|8612.0 27.0|20.0 544.0
2,164 บาท.
2562 00:00
19.2%
8558.0|8585.0 27.0|20.0 536.0
2,132 บาท.
2561 00:00
22.8%
8525.0|8558.0 33.0|20.0 664.0
2,639 บาท.
2561 00:00
38.6%
8499.0|8525.0 26.0|20.0 512.0
2,037 บาท.
2561 00:00
22.4%
8457.0|8499.0 42.0|20.0 836.0
3,320 บาท.
2561 00:00
5.5%
8425.0|8457.0 32.0|20.0 648.0
2,576 บาท.
2561 00:00
19.6%
8391.0|8425.0 34.0|20.0 686.0
2,726 บาท.
2561 00:00
20.3%
8348.0|8391.0 43.0|20.0 854.0
3,391 บาท.
2561 00:00
39.1%
8314.0|8348.0 34.0|20.0 680.0
2,702 บาท.
2561 00:00
42.3%
8258.0|8314.0 56.0|20.0 1118.0
4,437 บาท.
2561 00:00
30.2%
8226.0|8258.0 32.0|20.0 644.0
2,560 บาท.
2561 00:00
19.2%
8180.0|8226.0 46.0|20.0 924.0
3,669 บาท.
2561 00:00
29.7%
8142.0|8180.0 37.0|20.0 746.0
2,964 บาท.
2561 00:00
25.5%
8116.0|8142.0 26.0|20.0 524.0
2,085 บาท.
2560 00:00
20.0%
8097.0|8116.0 20.0|20.0 390.0
1,554 บาท.
2560 00:00
42.5%
8072.0|8097.0 24.0|20.0 488.0
1,942 บาท.
2560 00:00
27.6%
8030.0|8072.0 43.0|20.0 850.0
3,376 บาท.
2560 00:00
13.1%
7971.0|8030.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2560 00:00
11.1%
7920.0|7971.0 51.0|20.0 1022.0
4,057 บาท.
2560 00:00
12.5%
7875.0|7920.0 45.0|20.0 908.0
3,605 บาท.
2560 00:00
35.8%
7835.0|7875.0 40.0|20.0 794.0
3,154 บาท.
2560 00:00
37.1%
7773.0|7835.0 62.0|20.0 1238.0
4,912 บาท.
2560 00:00
1.3%
7734.0|7773.0 39.0|20.0 778.0
3,091 บาท.
2560 00:00
44.4%
7696.0|7734.0 38.0|20.0 768.0
3,051 บาท.
2560 00:00
21.0%
7674.0|7696.0 21.0|20.0 426.0
1,697 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7658.0|7674.0 17.0|20.0 336.0
1,340 บาท.