งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่

4,049 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,020 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
1,008 บาท.
252 หน่วย.
ก.พ 66
1,610 บาท.
404 หน่วย.
มี.ค 66
992 บาท.
248 หน่วย.
เม.ย 66
865 บาท.
216 หน่วย.
พ.ค 66
1,610 บาท.
404 หน่วย.
มิ.ย 66
1,863 บาท.
468 หน่วย.
ก.ค 66
3,130 บาท.
788 หน่วย.
ส.ค 66
4,587 บาท.
1,156 หน่วย.
ก.ย 66
4,049 บาท.
1,020 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
11.7%
1615.3|1640.8 25.5|40.0 1020.0
4,049 บาท.
2566 00:00:00
31.8%
1640.8|1669.7 28.9|40.0 1156.0
4,587 บาท.
2566 00:00:00
40.5%
1595.6|1615.3 19.7|40.0 788.0
3,130 บาท.
2566 00:00:00
13.6%
1583.9|1595.6 11.7|40.0 468.0
1,863 บาท.
2566 00:00:00
46.2%
1573.8|1583.9 10.1|40.0 404.0
1,610 บาท.
2566 00:00:00
12.8%
1568.4|1573.8 5.4|40.0 216.0
865 บาท.
2566 00:00:00
38.4%
1562.2|1568.4 6.2|40.0 248.0
992 บาท.
2566 00:00:00
37.4%
1552.1|1562.2 10.1|40.0 404.0
1,610 บาท.
2566 00:00:00
45.4%
1545.8|1552.1 6.3|40.0 252.0
1,008 บาท.
2565 00:00:00
7.9%
1534.2|1545.8 11.6|40.0 464.0
1,847 บาท.
2565 00:00:00
15.0%
1521.6|1534.2 12.6|40.0 504.0
2,006 บาท.
2565 00:00:00
47.4%
1510.9|1521.6 10.7|40.0 428.0
1,705 บาท.
2565 00:00:00
13.2%
1490.5|1510.9 20.4|40.0 816.0
3,241 บาท.
2565 00:00:00
2.8%
1472.8|1490.5 17.7|40.0 708.0
2,813 บาท.
2565 00:00:00
15.6%
1455.6|1472.8 17.2|40.0 688.0
2,734 บาท.
2565 00:00:00
46.4%
1435.2|1455.6 20.4|40.0 816.0
3,241 บาท.
2565 00:00:00
31.9%
1424.3|1435.2 10.9|40.0 436.0
1,736 บาท.
2565 00:00:00
36.0%
1416.9|1424.3 7.4|40.0 296.0
1,182 บาท.
2565 00:00:00
8.6%
1405.3|1416.9 11.6|40.0 464.0
1,847 บาท.
2565 00:00:00
33.8%
1394.7|1405.3 10.6|40.0 424.0
1,689 บาท.
2565 00:00:00
37.3%
1387.7|1394.7 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 00:00:00
43.6%
1376.5|1387.7 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2564 00:00:00
45.6%
1356.6|1376.5 19.9|40.0 796.0
3,162 บาท.
2564 00:00:00
50.8%
1345.8|1356.6 10.8|40.0 432.0
1,721 บาท.
2564 00:00:00
40.1%
1323.8|1345.8 22.0|40.0 880.0
3,494 บาท.
2564 00:00:00
80.8%
1287.0|1323.8 36.8|40.0 1472.0
5,838 บาท.
2564 00:00:00
14.5%
1280.0|1287.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 00:00:00
37.7%
1271.8|1280.0 8.2|40.0 328.0
1,309 บาท.
2564 00:00:00
41.5%
1258.6|1271.8 13.2|40.0 528.0
2,101 บาท.
2564 00:00:00
45.2%
1250.9|1258.6 7.7|40.0 308.0
1,230 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
1236.8|1250.9 14.1|40.0 564.0
2,243 บาท.
2564 00:00:00
4.2%
1225.5|1236.8 11.3|40.0 452.0
1,800 บาท.
2564 00:00:00
10.6%
1213.7|1225.5 11.8|40.0 472.0
1,879 บาท.
2563 00:00:00
15.1%
1200.5|1213.7 13.2|40.0 528.0
2,101 บาท.
2563 00:00:00
58.2%
1189.3|1200.5 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2563 00:00:00
11.1%
1162.4|1189.3 26.9|40.0 1076.0
4,271 บาท.
2563 00:00:00
40.9%
1138.5|1162.4 23.9|40.0 956.0
3,795 บาท.
2563 00:00:00
38.8%
1124.4|1138.5 14.1|40.0 564.0
2,243 บาท.
2563 00:00:00
63.5%
1115.8|1124.4 8.6|40.0 344.0
1,372 บาท.
2563 00:00:00
33.6%
1112.7|1115.8 3.1|40.0 124.0
501 บาท.
2563 00:00:00
27.3%
1108.0|1112.7 4.7|40.0 188.0
754 บาท.
2563 00:00:00
55.4%
1104.6|1108.0 3.4|40.0 136.0
549 บาท.
2563 00:00:00
20.5%
1096.9|1104.6 7.7|40.0 308.0
1,230 บาท.
2563 00:00:00
19.5%
1087.2|1096.9 9.7|40.0 388.0
1,546 บาท.
2563 00:00:00
0%
1079.3|1087.2 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2562 00:00:00
30.2%
1071.5|1079.3 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2562 00:00:00
43.6%
1060.3|1071.5 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2562 00:00:00
12.3%
1040.4|1060.3 19.9|40.0 796.0
3,162 บาท.
2562 00:00:00
2.6%
1017.7|1040.4 22.7|40.0 908.0
3,605 บาท.
2562 00:00:00
34.3%
994.0|1018.0 23.0|40.0 932.0
3,700 บาท.
2562 00:00:00
38.8%
959.0|994.0 36.0|40.0 1420.0
5,633 บาท.
2562 00:00:00
48.1%
937.0|959.0 22.0|40.0 868.0
3,447 บาท.
2562 00:00:00
9.8%
895.3|937.2 41.9|40.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 00:00:00
62.1%
858.0|895.0 38.0|40.0 1512.0
5,997 บาท.
2562 00:00:00
19.5%
843.0|858.0 14.0|40.0 572.0
2,275 บาท.
2562 00:00:00
4.3%
832.0|843.0 12.0|40.0 460.0
1,831 บาท.
2562 00:00:00
6.8%
821.0|832.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2561 00:00:00
11.0%
809.0|821.0 12.0|40.0 472.0
1,879 บาท.
2561 00:00:00
49.1%
798.0|809.0 11.0|40.0 420.0
1,673 บาท.
2561 00:00:00
5.5%
778.0|798.0 21.0|40.0 828.0
3,288 บาท.
2561 00:00:00
40.5%
756.0|778.0 22.0|40.0 876.0
3,479 บาท.
2561 00:00:00
30.4%
743.0|756.0 13.0|40.0 520.0
2,069 บาท.
2561 00:00:00
42.6%
724.0|743.0 19.0|40.0 748.0
2,972 บาท.
2561 00:00:00
54.3%
713.0|724.0 11.0|40.0 428.0
1,705 บาท.
2561 00:00:00
33.9%
690.0|713.0 24.0|40.0 940.0
3,732 บาท.
2561 00:00:00
34.7%
674.0|690.0 16.0|40.0 620.0
2,465 บาท.
2561 00:00:00
31.1%
664.0|674.0 10.0|40.0 404.0
1,610 บาท.
2561 00:00:00
31.1%
650.0|664.0 15.0|40.0 588.0
2,338 บาท.
2561 00:00:00
13.6%
640.0|650.0 10.0|40.0 404.0
1,610 บาท.
2560 00:00:00
12.6%
628.0|640.0 12.0|40.0 468.0
1,863 บาท.
2560 00:00:00
22.5%
614.0|628.0 13.0|40.0 536.0
2,132 บาท.
2560 00:00:00
27.8%
597.0|614.0 17.0|40.0 692.0
2,750 บาท.
2560 00:00:00
32.8%
573.0|597.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2560 00:00:00
5.3%
557.0|573.0 16.0|40.0 644.0
2,560 บาท.
2560 00:00:00
0.6%
540.0|557.0 17.0|40.0 680.0
2,702 บาท.
2560 00:00:00
35.2%
523.0|540.0 17.0|40.0 676.0
2,687 บาท.
2560 00:00:00
35.5%
497.0|523.0 26.0|40.0 1044.0
4,144 บาท.
2560 00:00:00
15.1%
480.0|497.0 17.0|40.0 672.0
2,671 บาท.
2560 00:00:00
41.3%
460.0|480.0 20.0|40.0 792.0
3,146 บาท.
2560 00:00:00
17.2%
449.0|460.0 12.0|40.0 464.0
1,847 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 439.0|449.0 10.0|40.0 384.0
1,530 บาท.