งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

เวทีกลางแจ้ง

513 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

127 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
695 บาท.
173 หน่วย.
ก.พ 67
612 บาท.
152 หน่วย.
มี.ค 67
521 บาท.
129 หน่วย.
เม.ย 67
505 บาท.
125 หน่วย.
พ.ค 67
513 บาท.
127 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เวทีกลางแจ้ง


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
1.6%
63532.0|63659.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2567 00:00
3.1%
63407.0|63532.0 125.0|1.0 125.0
505 บาท.
2567 00:00
14.9%
63278.0|63407.0 129.0|1.0 129.0
521 บาท.
2567 00:00
12.0%
63126.0|63278.0 152.0|1.0 152.0
612 บาท.
2567 00:00
6.8%
62953.0|63126.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2566 00:00
6.7%
62792.0|62953.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2566 00:00
4.6%
62642.0|62792.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2566 00:00
17.6%
62499.0|62642.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2566 00:00
24.4%
62194.0|62368.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2566 00:00
1.5%
62368.0|62499.0 131.0|1.0 131.0
529 บาท.
2566 00:00
22.1%
62061.0|62194.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2566 00:00
43.7%
61958.0|62061.0 103.0|1.0 103.0
418 บาท.
2566 00:00
22.4%
61773.0|61958.0 185.0|1.0 185.0
743 บาท.
2566 00:00
13.7%
61630.0|61773.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2566 00:00
0%
61464.0|61630.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2566 00:00
24.3%
61298.0|61464.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2566 00:00
28.2%
61173.0|61298.0 125.0|1.0 125.0
505 บาท.
2565 00:00
11.8%
60998.0|61173.0 175.0|1.0 175.0
703 บาท.
2565 00:00
3.8%
60844.0|60998.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2565 00:00
14.2%
60696.0|60844.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2565 00:00
8.0%
60523.0|60696.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2565 00:00
15.5%
60364.0|60523.0 159.0|1.0 159.0
640 บาท.
2565 00:00
8.7%
60230.0|60364.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2565 00:00
12.3%
60083.0|60230.0 147.0|1.0 147.0
592 บาท.
2565 00:00
20.5%
59915.0|60083.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 00:00
27.0%
59782.0|59915.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2565 00:00
20.5%
59599.0|59782.0 183.0|1.0 183.0
735 บาท.
2565 00:00
9.5%
59454.0|59599.0 145.0|1.0 145.0
584 บาท.
2565 00:00
15.2%
59323.0|59454.0 131.0|1.0 131.0
529 บาท.
2564 00:00
8.2%
59168.0|59323.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00
93.9%
58999.0|59168.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2564 00:00
93.6%
58991.0|58999.0 8.0|1.0 8.0
42 บาท.
2564 00:00
7.8%
58829.0|58991.0 162.0|1.0 162.0
651 บาท.
2564 00:00
2.9%
58679.8|58829.0 149.2|1.0 149.2
601 บาท.
2564 00:00
0.1%
58535.0|58679.8 144.8|1.0 144.8
583 บาท.
2564 00:00
19.2%
58390.0|58535.0 145.0|1.0 145.0
584 บาท.
2564 00:00
21.9%
58210.0|58390.0 180.0|1.0 180.0
723 บาท.
2564 00:00
14.4%
58070.0|58210.0 140.0|1.0 140.0
564 บาท.
2564 00:00
10.8%
57906.0|58070.0 164.0|1.0 164.0
659 บาท.
2564 00:00
7.4%
57760.0|57906.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2564 00:00
18.9%
57625.0|57760.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2563 00:00
8.1%
57458.0|57625.0 167.0|1.0 167.0
671 บาท.
2563 00:00
8.4%
57276.0|57458.0 182.0|1.0 182.0
731 บาท.
2563 00:00
29.8%
57077.0|57276.0 199.0|1.0 199.0
798 บาท.
2563 00:00
24.1%
56938.0|57077.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 00:00
18.8%
56754.0|56938.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2563 00:00
38.5%
56605.0|56754.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2563 00:00
8.9%
56361.0|56605.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2563 00:00
5.8%
56139.0|56361.0 222.0|1.0 222.0
889 บาท.
2563 00:00
9.9%
55930.0|56139.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2563 00:00
8.4%
55742.0|55930.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2563 00:00
21.8%
55570.0|55742.0 172.0|1.0 172.0
691 บาท.
2563 00:00
0%
55280.0|55570.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2562 00:00
0.7%
55146.0|55280.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2562 00:00
12.3%
55013.0|55146.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2562 00:00
19.7%
54861.0|55013.0 152.0|1.0 152.0
612 บาท.
2562 00:00
21.8%
54671.0|54861.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2562 00:00
6.7%
54523.0|54671.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2562 00:00
7.3%
54385.0|54523.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2562 00:00
4.0%
54236.0|54385.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2562 00:00
1.4%
54093.0|54236.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2562 00:00
20.2%
53952.0|54093.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2562 00:00
20.2%
53840.0|53952.0 112.0|1.0 112.0
453 บาท.
2562 00:00
17.3%
53699.0|53840.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2562 00:00
2.3%
53528.0|53699.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2561 00:00
47.4%
53353.0|53528.0 175.0|1.0 175.0
703 บาท.
2561 00:00
35.3%
53262.0|53353.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2561 00:00
16.6%
53120.0|53262.0 142.0|1.0 142.0
572 บาท.
2561 00:00
16.6%
53002.0|53120.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2561 00:00
29.9%
52904.0|53002.0 98.0|1.0 98.0
398 บาท.
2561 00:00
31.3%
52763.0|52904.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 00:00
37.9%
52667.0|52763.0 96.0|1.0 96.0
390 บาท.
2561 00:00
30.9%
52511.0|52667.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2561 00:00
63.4%
52404.0|52511.0 107.0|1.0 107.0
434 บาท.
2561 00:00
62.4%
52107.0|52404.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2561 00:00
60.4%
51997.0|52107.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2561 00:00
69.2%
51715.0|51997.0 282.0|1.0 282.0
1,127 บาท.
2560 00:00
12.8%
51630.0|51715.0 85.0|1.0 85.0
347 บาท.
2560 00:00
13.8%
51532.0|51630.0 98.0|1.0 98.0
398 บาท.
2560 00:00
51.8%
51448.0|51532.0 84.0|1.0 84.0
343 บาท.
2560 00:00
14.3%
51271.0|51448.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2560 00:00
60.1%
51064.0|51271.0 207.0|1.0 207.0
830 บาท.
2560 00:00
0%
50983.0|51064.0 81.0|1.0 81.0
331 บาท.
2560 00:00
73.6%
50902.0|50983.0 81.0|1.0 81.0
331 บาท.
2560 00:00
63.0%
50588.0|50902.0 314.0|1.0 314.0
1,253 บาท.
2560 00:00
16.6%
49734.0|50588.0 854.0|1.0 854.0
3,391 บาท.
2560 00:00
7.8%
48710.0|49734.0 1024.0|1.0 1024.0
4,065 บาท.
2560 00:00
22.0%
47766.0|48710.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 46555.0|47766.0 1211.0|1.0 1211.0
4,805 บาท.