งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารราชภัฏพัฒนา

10,614 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,678 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
2,805 บาท.
706 หน่วย.
ก.พ 66
6,702 บาท.
1,690 หน่วย.
มี.ค 66
2,639 บาท.
664 หน่วย.
เม.ย 66
1,570 บาท.
394 หน่วย.
พ.ค 66
11,976 บาท.
3,022 หน่วย.
มิ.ย 66
9,236 บาท.
2,330 หน่วย.
ก.ค 66
10,333 บาท.
2,607 หน่วย.
ส.ค 66
10,665 บาท.
2,691 หน่วย.
ก.ย 66
10,614 บาท.
2,678 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารราชภัฏพัฒนา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
0.5%
94638.0|97316.0 2678.0|1.0 2678.0
10,614 บาท.
2566 00:00:00
3.1%
97316.0|100007.0 2691.0|1.0 2691.0
10,665 บาท.
2566 00:00:00
10.6%
92031.0|94638.0 2607.0|1.0 2607.0
10,333 บาท.
2566 00:00:00
22.9%
89701.0|92031.0 2330.0|1.0 2330.0
9,236 บาท.
2566 00:00:00
86.9%
86679.0|89701.0 3022.0|1.0 3022.0
11,976 บาท.
2566 00:00:00
40.5%
86285.0|86679.0 394.0|1.0 394.0
1,570 บาท.
2566 00:00:00
60.6%
85621.0|86285.0 664.0|1.0 664.0
2,639 บาท.
2566 00:00:00
58.1%
83931.0|85621.0 1690.0|1.0 1690.0
6,702 บาท.
2566 00:00:00
43.4%
83225.0|83931.0 706.0|1.0 706.0
2,805 บาท.
2565 00:00:00
26.3%
81976.0|83225.0 1249.0|1.0 1249.0
4,956 บาท.
2565 00:00:00
17.2%
80281.0|81976.0 1695.0|1.0 1695.0
6,721 บาท.
2565 00:00:00
40.3%
78878.0|80281.0 1403.0|1.0 1403.0
5,565 บาท.
2565 00:00:00
17.6%
76527.0|78878.0 2351.0|1.0 2351.0
9,319 บาท.
2565 00:00:00
36.2%
73673.0|76527.0 2854.0|1.0 2854.0
11,311 บาท.
2565 00:00:00
37.6%
71854.0|73673.0 1819.0|1.0 1819.0
7,212 บาท.
2565 00:00:00
32.3%
68936.0|71854.0 2918.0|1.0 2918.0
11,564 บาท.
2565 00:00:00
36.8%
66962.0|68936.0 1974.0|1.0 1974.0
7,826 บาท.
2565 00:00:00
47.5%
65715.0|66962.0 1247.0|1.0 1247.0
4,948 บาท.
2565 00:00:00
67.6%
63339.0|65715.0 2376.0|1.0 2376.0
9,418 บาท.
2565 00:00:00
35.5%
62570.0|63339.0 769.0|1.0 769.0
3,055 บาท.
2565 00:00:00
12.6%
62075.0|62570.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2564 00:00:00
70.7%
61508.0|62075.0 567.0|1.0 567.0
2,255 บาท.
2564 00:00:00
2.8%
59566.0|61508.0 1942.0|1.0 1942.0
7,699 บาท.
2564 00:00:00
29.9%
57678.0|59566.0 1888.0|1.0 1888.0
7,486 บาท.
2564 00:00:00
53.6%
54982.0|57678.0 2696.0|1.0 2696.0
10,685 บาท.
2564 00:00:00
82.9%
49171.0|54982.0 5811.0|1.0 5811.0
23,019 บาท.
2564 00:00:00
0.4%
48178.0|49171.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 00:00:00
3.9%
47181.0|48178.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2564 00:00:00
56.5%
46143.0|47181.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2564 00:00:00
65.3%
45693.0|46143.0 450.0|1.0 450.0
1,792 บาท.
2564 00:00:00
39.6%
44391.0|45693.0 1302.0|1.0 1302.0
5,165 บาท.
2564 00:00:00
60.8%
43606.0|44391.0 785.0|1.0 785.0
3,118 บาท.
2564 00:00:00
50.1%
43300.0|43606.0 306.0|1.0 306.0
1,222 บาท.
2563 00:00:00
47.7%
42684.0|43300.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2563 00:00:00
29.5%
41503.0|42684.0 1181.0|1.0 1181.0
4,686 บาท.
2563 00:00:00
3.5%
39826.0|41503.0 1677.0|1.0 1677.0
6,650 บาท.
2563 00:00:00
3.7%
38208.0|39826.0 1618.0|1.0 1618.0
6,417 บาท.
2563 00:00:00
21.4%
36527.0|38208.0 1681.0|1.0 1681.0
6,666 บาท.
2563 00:00:00
46.9%
34388.0|36527.0 2139.0|1.0 2139.0
8,479 บาท.
2563 00:00:00
24.5%
33254.0|34388.0 1134.0|1.0 1134.0
4,500 บาท.
2563 00:00:00
11.7%
32399.0|33254.0 855.0|1.0 855.0
3,395 บาท.
2563 00:00:00
28.0%
31644.0|32399.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2563 00:00:00
37.9%
31101.0|31644.0 543.0|1.0 543.0
2,160 บาท.
2563 00:00:00
45.0%
30225.0|31101.0 876.0|1.0 876.0
3,479 บาท.
2563 00:00:00
0%
29584.0|30225.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2562 00:00:00
60.6%
29103.0|29584.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2562 00:00:00
9.8%
27877.0|29103.0 1226.0|1.0 1226.0
4,864 บาท.
2562 00:00:00
44.7%
26518.0|27877.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2562 00:00:00
25.3%
24058.0|26518.0 2460.0|1.0 2460.0
9,751 บาท.
2562 00:00:00
18.0%
22221.0|24058.0 1837.0|1.0 1837.0
7,284 บาท.
2562 00:00:00
14.2%
19979.0|22221.0 2242.0|1.0 2242.0
8,887 บาท.
2562 00:00:00
29.5%
17365.0|19979.0 2614.0|1.0 2614.0
10,360 บาท.
2562 00:00:00
7.7%
15522.0|17365.0 1843.0|1.0 1843.0
7,307 บาท.
2562 00:00:00
60.8%
13525.0|15522.0 1997.0|1.0 1997.0
7,917 บาท.
2562 00:00:00
25.9%
12744.0|13525.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2562 00:00:00
7.0%
12166.0|12744.0 578.0|1.0 578.0
2,299 บาท.
2562 00:00:00
27.1%
11544.0|12166.0 622.0|1.0 622.0
2,473 บาท.
2561 00:00:00
6.7%
10690.0|11544.0 854.0|1.0 854.0
3,391 บาท.
2561 00:00:00
48.6%
9775.0|10690.0 915.0|1.0 915.0
3,633 บาท.
2561 00:00:00
11.6%
7991.0|9775.0 1784.0|1.0 1784.0
7,074 บาท.
2561 00:00:00
49.9%
6415.0|7991.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2561 00:00:00
45.0%
5627.0|6415.0 788.0|1.0 788.0
3,130 บาท.
2561 00:00:00
45.5%
4191.0|5627.0 1436.0|1.0 1436.0
5,696 บาท.
2561 00:00:00
36.1%
3410.0|4191.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2561 00:00:00
24.7%
2186.0|3410.0 1224.0|1.0 1224.0
4,856 บาท.
2561 00:00:00
19.7%
560.0|2186.0 1626.0|1.0 1626.0
6,448 บาท.
2561 00:00:00
7.9%
99255.0|100560.0 1305.0|1.0 1305.0
5,177 บาท.
2561 00:00:00
36.7%
97838.0|99255.0 1417.0|1.0 1417.0
5,621 บาท.
2561 00:00:00
2.2%
96942.0|97838.0 896.0|1.0 896.0
3,558 บาท.
2560 00:00:00
57.1%
96026.0|96942.0 916.0|1.0 916.0
3,637 บาท.
2560 00:00:00
22.4%
93886.0|96026.0 2140.0|1.0 2140.0
8,483 บาท.
2560 00:00:00
28.4%
92226.0|93886.0 1660.0|1.0 1660.0
6,583 บาท.
2560 00:00:00
17.5%
89907.0|92226.0 2319.0|1.0 2319.0
9,192 บาท.
2560 00:00:00
19.3%
87995.0|89907.0 1912.0|1.0 1912.0
7,581 บาท.
2560 00:00:00
39.5%
85626.0|87995.0 2369.0|1.0 2369.0
9,390 บาท.
2560 00:00:00
39.7%
84193.0|85626.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2560 00:00:00
11.0%
81813.0|84193.0 2380.0|1.0 2380.0
9,434 บาท.
2560 00:00:00
12.5%
79696.0|81813.0 2117.0|1.0 2117.0
8,392 บาท.
2560 00:00:00
44.4%
77276.0|79696.0 2420.0|1.0 2420.0
9,592 บาท.
2560 00:00:00
40.3%
75931.0|77276.0 1345.0|1.0 1345.0
5,336 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 75129.0|75931.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.