งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6985.0|6986.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
55.2%
6951.0|6985.0 34.0|1.0 34.0
145 บาท.
2563 00:00:00
7.9%
6872.0|6951.0 79.0|1.0 79.0
323 บาท.
2563 00:00:00
7.9%
6786.0|6872.0 86.0|1.0 86.0
351 บาท.
2563 00:00:00
18.1%
6707.0|6786.0 79.0|1.0 79.0
323 บาท.
2563 00:00:00
24.1%
6610.0|6707.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2563 00:00:00
0%
6456.0|6610.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2562 00:00:00
45.1%
6383.0|6456.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2562 00:00:00
16.0%
6248.0|6383.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 00:00:00
54.4%
6135.0|6248.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2562 00:00:00
44.2%
5884.0|6135.0 251.0|1.0 251.0
1,004 บาท.
2562 00:00:00
35.3%
5745.0|5884.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2562 00:00:00
11.4%
5529.0|5745.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2562 00:00:00
14.6%
5285.0|5529.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2562 00:00:00
11.3%
5077.0|5285.0 208.0|1.0 208.0
834 บาท.
2562 00:00:00
8.1%
4893.0|5077.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2562 00:00:00
46.1%
4724.0|4893.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2562 00:00:00
3.3%
4634.0|4724.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2562 00:00:00
15.3%
4547.0|4634.0 87.0|1.0 87.0
354 บาท.
2561 00:00:00
22.7%
4444.0|4547.0 103.0|1.0 103.0
418 บาท.
2561 00:00:00
50.0%
4310.0|4444.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2561 00:00:00
38.0%
4039.0|4310.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2561 00:00:00
30.7%
3872.0|4039.0 167.0|1.0 167.0
671 บาท.
2561 00:00:00
46.5%
3757.0|3872.0 115.0|1.0 115.0
465 บาท.
2561 00:00:00
14.5%
3540.0|3757.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2561 00:00:00
28.5%
3355.0|3540.0 185.0|1.0 185.0
743 บาท.
2561 00:00:00
9.5%
3095.0|3355.0 260.0|1.0 260.0
1,039 บาท.
2561 00:00:00
39.6%
2860.0|3095.0 235.0|1.0 235.0
940 บาท.
2561 00:00:00
30.2%
2719.0|2860.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 00:00:00
45.2%
2516.0|2719.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 00:00:00
16.9%
2406.0|2516.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2560 00:00:00
28.1%
2273.0|2406.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2560 00:00:00
29.6%
2178.0|2273.0 95.0|1.0 95.0
386 บาท.
2560 00:00:00
48.1%
2042.0|2178.0 136.0|1.0 136.0
548 บาท.
2560 00:00:00
22.5%
1778.0|2042.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2560 00:00:00
13.0%
1574.0|1778.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2560 00:00:00
36.6%
1339.0|1574.0 235.0|1.0 235.0
940 บาท.
2560 00:00:00
29.8%
1191.0|1339.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2560 00:00:00
13.0%
979.0|1191.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2560 00:00:00
40.3%
795.0|979.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2560 00:00:00
68.1%
485.0|795.0 310.0|1.0 310.0
1,237 บาท.
2560 00:00:00
20.1%
388.0|485.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 266.0|388.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.