งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

สระว่ายน้ำ (CT)

22,817 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,760 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
24,021 บาท.
6,064 หน่วย.
ก.พ 67
23,736 บาท.
5,992 หน่วย.
มี.ค 67
16,957 บาท.
4,280 หน่วย.
เม.ย 67
20,156 บาท.
5,088 หน่วย.
พ.ค 67
22,817 บาท.
5,760 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สระว่ายน้ำ (CT)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
11.7%
7211.9|7283.9 72.0|80.0 5760.0
22,817 บาท.
2567 00:00
15.9%
7148.3|7211.9 63.6|80.0 5088.0
20,156 บาท.
2567 00:00
28.6%
7094.8|7148.3 53.5|80.0 4280.0
16,957 บาท.
2567 00:00
1.2%
7019.9|7094.8 74.9|80.0 5992.0
23,736 บาท.
2567 00:00
13.1%
6944.1|7019.9 75.8|80.0 6064.0
24,021 บาท.
2566 00:00
20.1%
6878.2|6944.1 65.9|80.0 5272.0
20,885 บาท.
2566 00:00
21.1%
6795.7|6878.2 82.5|80.0 6600.0
26,143 บาท.
2566 00:00
8.6%
6730.6|6795.7 65.1|80.0 5208.0
20,631 บาท.
2566 00:00
12.8%
6597.3|6668.5 71.2|80.0 5696.0
22,564 บาท.
2566 00:00
7.2%
6668.5|6730.6 62.1|80.0 4968.0
19,681 บาท.
2566 00:00
8.8%
6539.7|6597.3 57.6|80.0 4608.0
18,256 บาท.
2566 00:00
4.0%
6487.2|6539.7 52.5|80.0 4200.0
16,640 บาท.
2566 00:00
33.8%
6432.5|6487.2 54.7|80.0 4376.0
17,337 บาท.
2566 00:00
68.4%
6396.3|6432.5 36.2|80.0 2896.0
11,477 บาท.
2566 00:00
94.6%
6281.7|6396.3 114.6|80.0 9168.0
36,311 บาท.
2566 00:00
86.8%
6275.5|6281.7 6.2|80.0 496.0
1,974 บาท.
2566 00:00
27.4%
6228.3|6275.5 47.2|80.0 3776.0
14,961 บาท.
2565 00:00
0%
6163.3|6228.3 65.0|80.0 5200.0
20,600 บาท.
2565 00:00
0%
6163.3|6228.3 65.0|80.0 5200.0
20,600 บาท.
2565 00:00
18.1%
6098.3|6163.3 65.0|80.0 5200.0
20,600 บาท.
2565 00:00
8.4%
6045.1|6098.3 53.2|80.0 4256.0
16,862 บาท.
2565 00:00
12.6%
5987.0|6045.1 58.1|80.0 4648.0
18,414 บาท.
2565 00:00
14.2%
5936.2|5987.0 50.8|80.0 4064.0
16,102 บาท.
2565 00:00
5.0%
5892.6|5936.2 43.6|80.0 3488.0
13,821 บาท.
2565 00:00
13.6%
5851.2|5892.6 41.4|80.0 3312.0
13,124 บาท.
2565 00:00
23.6%
5803.3|5851.2 47.9|80.0 3832.0
15,183 บาท.
2565 00:00
27.1%
5766.7|5803.3 36.6|80.0 2928.0
11,604 บาท.
2565 00:00
9.0%
5716.5|5766.7 50.2|80.0 4016.0
15,912 บาท.
2565 00:00
6.8%
5670.8|5716.5 45.7|80.0 3656.0
14,486 บาท.
2565 00:00
0.2%
5628.2|5670.8 42.6|80.0 3408.0
13,504 บาท.
2564 00:00
14.8%
5585.7|5628.2 42.5|80.0 3400.0
13,472 บาท.
2564 00:00
34.8%
5535.8|5585.7 49.9|80.0 3992.0
15,817 บาท.
2564 00:00
15.8%
5503.3|5535.8 32.5|80.0 2600.0
10,305 บาท.
2564 00:00
0%
5464.7|5503.3 38.6|80.0 3088.0
12,237 บาท.
2564 00:00
16.8%
5426.1|5464.7 38.6|80.0 3088.0
12,237 บาท.
2564 00:00
2.1%
5394.0|5426.1 32.1|80.0 2568.0
10,178 บาท.
2564 00:00
14.3%
5361.2|5394.0 32.8|80.0 2624.0
10,400 บาท.
2564 00:00
12.0%
5322.9|5361.2 38.3|80.0 3064.0
12,142 บาท.
2564 00:00
24.0%
5289.2|5322.9 33.7|80.0 2696.0
10,685 บาท.
2564 00:00
7.4%
5263.6|5289.2 25.6|80.0 2048.0
8,119 บาท.
2564 00:00
19.4%
5239.9|5263.6 23.7|80.0 1896.0
7,517 บาท.
2564 00:00
17.2%
5210.5|5239.9 29.4|80.0 2352.0
9,323 บาท.
2563 00:00
1.4%
5175.0|5210.5 35.5|80.0 2840.0
11,255 บาท.
2563 00:00
17.7%
5140.0|5175.0 35.0|80.0 2800.0
11,097 บาท.
2563 00:00
37.8%
5111.2|5140.0 28.8|80.0 2304.0
9,133 บาท.
2563 00:00
38.4%
5093.3|5111.2 17.9|80.0 1432.0
5,680 บาท.
2563 00:00
25.4%
5064.2|5093.3 29.1|80.0 2328.0
9,228 บาท.
2563 00:00
10.1%
5042.5|5064.2 21.7|80.0 1736.0
6,884 บาท.
2563 00:00
18.4%
5023.0|5042.5 19.5|80.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 00:00
4.2%
5007.1|5023.0 15.9|80.0 1272.0
5,047 บาท.
2563 00:00
49.8%
4990.5|5007.1 16.6|80.0 1328.0
5,268 บาท.
2563 00:00
17.2%
4957.4|4990.5 33.1|80.0 2648.0
10,495 บาท.
2563 00:00
2.2%
4917.4|4957.4 40.0|80.0 3200.0
12,681 บาท.
2563 00:00
0%
4873.2|4917.4 40.9|80.0 3272.0
12,966 บาท.
2562 00:00
8.7%
4832.3|4873.2 40.9|80.0 3272.0
12,966 บาท.
2562 00:00
17.0%
4787.5|4832.3 44.8|80.0 3584.0
14,201 บาท.
2562 00:00
1.9%
4750.3|4787.5 37.2|80.0 2976.0
11,794 บาท.
2562 00:00
24.4%
4713.8|4750.3 36.5|80.0 2920.0
11,572 บาท.
2562 00:00
4.3%
4686.0|4714.0 28.0|80.0 2208.0
8,753 บาท.
2562 00:00
4.9%
4660.0|4686.0 26.0|80.0 2112.0
8,373 บาท.
2562 00:00
6.8%
4635.0|4660.0 25.0|80.0 2008.0
7,961 บาท.
2562 00:00
1.7%
4611.3|4634.7 23.4|80.0 1872.0
7,422 บาท.
2562 00:00
18.4%
4588.0|4611.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 00:00
0.7%
4560.0|4588.0 28.0|80.0 2256.0
8,943 บาท.
2562 00:00
13.0%
4532.0|4560.0 28.0|80.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 00:00
10.5%
4500.0|4532.0 32.0|80.0 2576.0
10,210 บาท.
2561 00:00
4.7%
4464.0|4500.0 36.0|80.0 2880.0
11,413 บาท.
2561 00:00
42.5%
4430.0|4464.0 34.0|80.0 2744.0
10,875 บาท.
2561 00:00
20.5%
4410.0|4430.0 20.0|80.0 1576.0
6,250 บาท.
2561 00:00
23.8%
4385.0|4410.0 25.0|80.0 1984.0
7,866 บาท.
2561 00:00
40.5%
4366.0|4385.0 19.0|80.0 1512.0
5,997 บาท.
2561 00:00
30.8%
4334.0|4366.0 32.0|80.0 2544.0
10,083 บาท.
2561 00:00
14.1%
4312.0|4334.0 22.0|80.0 1760.0
6,979 บาท.
2561 00:00
8.5%
4294.0|4312.0 19.0|80.0 1512.0
5,997 บาท.
2561 00:00
42.3%
4276.0|4294.0 17.0|80.0 1384.0
5,490 บาท.
2561 00:00
11.7%
4246.0|4276.0 30.0|80.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 00:00
11.7%
4220.0|4246.0 27.0|80.0 2120.0
8,404 บาท.
2561 00:00
3.3%
4196.0|4220.0 23.0|80.0 1872.0
7,422 บาท.
2560 00:00
15.4%
4172.0|4196.0 24.0|80.0 1936.0
7,676 บาท.
2560 00:00
15.0%
4144.0|4172.0 29.0|80.0 2288.0
9,069 บาท.
2560 00:00
14.0%
4119.0|4144.0 24.0|80.0 1944.0
7,707 บาท.
2560 00:00
30.6%
4098.0|4119.0 21.0|80.0 1672.0
6,630 บาท.
2560 00:00
17.6%
4084.0|4098.0 15.0|80.0 1160.0
4,603 บาท.
2560 00:00
32.3%
4066.0|4084.0 18.0|80.0 1408.0
5,585 บาท.
2560 00:00
22.7%
4054.0|4066.0 12.0|80.0 952.0
3,779 บาท.
2560 00:00
9.1%
4039.0|4054.0 15.0|80.0 1232.0
4,888 บาท.
2560 00:00
54.8%
4025.0|4039.0 14.0|80.0 1120.0
4,445 บาท.
2560 00:00
27.7%
3994.0|4025.0 31.0|80.0 2480.0
9,830 บาท.
2560 00:00
8.6%
3951.0|3994.0 43.0|80.0 3432.0
13,599 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3912.0|3951.0 39.0|80.0 3136.0
12,427 บาท.