งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

โรงเรียนสาธิต (อนุบาล)

4,195 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,057 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 66
299 บาท.
73 หน่วย.
มี.ค 66
2,536 บาท.
638 หน่วย.
เม.ย 66
3,205 บาท.
807 หน่วย.
พ.ค 66
4,777 บาท.
1,204 หน่วย.
มิ.ย 66
2,350 บาท.
591 หน่วย.
ก.ค 66
4,358 บาท.
1,098 หน่วย.
ส.ค 66
3,736 บาท.
941 หน่วย.
ก.ย 66
4,195 บาท.
1,057 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเรียนสาธิต (อนุบาล)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
10.9%
16662.0|17719.0 1057.0|1.0 1057.0
4,195 บาท.
2566 00:00:00
14.3%
17719.0|18660.0 941.0|1.0 941.0
3,736 บาท.
2566 00:00:00
46.1%
15564.0|16662.0 1098.0|1.0 1098.0
4,358 บาท.
2566 00:00:00
50.8%
14973.0|15564.0 591.0|1.0 591.0
2,350 บาท.
2566 00:00:00
32.9%
13769.0|14973.0 1204.0|1.0 1204.0
4,777 บาท.
2566 00:00:00
20.9%
12962.0|13769.0 807.0|1.0 807.0
3,205 บาท.
2566 00:00:00
88.2%
12324.0|12962.0 638.0|1.0 638.0
2,536 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
12251.0|12324.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
12251.0|12251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
12251.0|12251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
12251.0|12251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
12251.0|12251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
23.6%
11719.0|12251.0 532.0|1.0 532.0
2,117 บาท.
2565 00:00:00
20.3%
11022.0|11719.0 697.0|1.0 697.0
2,770 บาท.
2565 00:00:00
16.1%
10467.0|11022.0 555.0|1.0 555.0
2,208 บาท.
2565 00:00:00
24.4%
9805.0|10467.0 662.0|1.0 662.0
2,631 บาท.
2565 00:00:00
66.1%
9305.0|9805.0 500.0|1.0 500.0
1,990 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
9137.0|9305.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
8993.0|9137.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
81.1%
8911.0|8993.0 82.0|1.0 82.0
335 บาท.
2564 00:00:00
10.4%
8466.0|8911.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2564 00:00:00
59.7%
7969.0|8466.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2564 00:00:00
1.5%
7770.0|7969.0 199.0|1.0 199.0
798 บาท.
2564 00:00:00
23.8%
7568.0|7770.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2564 00:00:00
7.9%
7302.0|7568.0 266.0|1.0 266.0
1,063 บาท.
2564 00:00:00
47.8%
7013.0|7302.0 289.0|1.0 289.0
1,154 บาท.
2564 00:00:00
40.8%
6457.0|7013.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2564 00:00:00
15.1%
6129.0|6457.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2564 00:00:00
6.0%
5851.0|6129.0 278.0|1.0 278.0
1,111 บาท.
2563 00:00:00
6.6%
5555.0|5851.0 296.0|1.0 296.0
1,182 บาท.
2563 00:00:00
27.5%
5238.0|5555.0 317.0|1.0 317.0
1,265 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
4800.0|5238.0 438.0|1.0 438.0
1,744 บาท.
2563 00:00:00
3.7%
4317.0|4800.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2563 00:00:00
29.3%
3852.0|4317.0 465.0|1.0 465.0
1,851 บาท.
2563 00:00:00
14.5%
3524.0|3852.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2563 00:00:00
45.3%
3140.0|3524.0 384.0|1.0 384.0
1,531 บาท.
2563 00:00:00
10.4%
2931.0|3140.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2563 00:00:00
19.2%
2744.0|2931.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2563 00:00:00
21.7%
2512.0|2744.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 00:00:00
15.0%
2215.0|2512.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2563 00:00:00
0%
1901.0|2215.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2562 00:00:00
44.9%
1649.0|1901.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2562 00:00:00
40.7%
1190.0|1649.0 459.0|1.0 459.0
1,827 บาท.
2562 00:00:00
38.5%
919.0|1190.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2562 00:00:00
47.2%
477.0|919.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2562 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
245.0|477.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7115.9|7115.9 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00:00
55.7%
7032.0|7116.0 84.0|1.0 84.0
343 บาท.
2561 00:00:00
41.4%
6996.0|7032.0 36.0|1.0 36.0
152 บาท.
2561 00:00:00
85.0%
6976.0|6996.0 20.0|1.0 20.0
89 บาท.
2561 00:00:00
51.6%
6829.0|6976.0 147.0|1.0 147.0
593 บาท.
2561 00:00:00
53.5%
6759.0|6829.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2561 00:00:00
47.5%
6606.0|6759.0 153.0|1.0 153.0
617 บาท.
2561 00:00:00
13.4%
6526.0|6606.0 79.0|1.0 79.0
324 บาท.
2561 00:00:00
65.5%
6434.0|6526.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2561 00:00:00
35.2%
6404.0|6434.0 30.0|1.0 30.0
129 บาท.
2561 00:00:00
69.3%
6356.0|6404.0 48.0|1.0 48.0
199 บาท.
2560 00:00:00
68.9%
6344.0|6356.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2560 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6341.0|6344.0 2.0|1.0 2.0
19 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
82.7%
6237.0|6341.0 104.0|1.0 104.0
423 บาท.
2560 00:00:00
6.9%
5621.0|6237.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2560 00:00:00
7.2%
5047.0|5621.0 574.0|1.0 574.0
2,281 บาท.
2560 00:00:00
12.1%
4515.0|5047.0 532.0|1.0 532.0
2,117 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3909.0|4515.0 606.0|1.0 606.0
2,409 บาท.