งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

ฝ่ายยานพาหนะ

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ฝ่ายยานพาหนะ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
75.7%
366.0|486.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00:00
0.4%
9864.0|10366.0 502.0|1.0 502.0
1,998 บาท.
2564 00:00:00
34.0%
9360.0|9864.0 504.0|1.0 504.0
2,006 บาท.
2564 00:00:00
28.7%
9028.0|9360.0 332.0|1.0 332.0
1,325 บาท.
2564 00:00:00
23.9%
8792.0|9028.0 236.0|1.0 236.0
945 บาท.
2563 00:00:00
18.5%
8481.0|8792.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2563 00:00:00
26.3%
8099.0|8481.0 382.0|1.0 382.0
1,523 บาท.
2563 00:00:00
4.2%
7580.0|8099.0 519.0|1.0 519.0
2,065 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
7038.0|7580.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2563 00:00:00
12.0%
6546.8|7038.0 491.2|1.0 491.2
1,955 บาท.
2563 00:00:00
4.1%
5988.0|6546.8 558.8|1.0 558.8
2,223 บาท.
2563 00:00:00
16.3%
5452.0|5988.0 536.0|1.0 536.0
2,132 บาท.
2563 00:00:00
34.2%
5004.0|5452.0 448.0|1.0 448.0
1,784 บาท.
2563 00:00:00
26.0%
4710.0|5004.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2563 00:00:00
16.4%
4493.0|4710.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2563 00:00:00
2.2%
4312.0|4493.0 181.0|1.0 181.0
727 บาท.
2563 00:00:00
0%
4109.0|4312.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2562 00:00:00
36.2%
3932.0|4109.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2562 00:00:00
13.8%
3653.0|3932.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2562 00:00:00
23.4%
3329.0|3653.0 324.0|1.0 324.0
1,293 บาท.
2562 00:00:00
29.8%
2905.0|3329.0 424.0|1.0 424.0
1,689 บาท.
2562 00:00:00
8.0%
2608.0|2905.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2562 00:00:00
9.2%
2285.0|2608.0 323.0|1.0 323.0
1,289 บาท.
2562 00:00:00
10.2%
1929.0|2285.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 00:00:00
14.3%
1532.0|1929.0 397.0|1.0 397.0
1,582 บาท.
2562 00:00:00
22.2%
1192.0|1532.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2562 00:00:00
28.2%
928.0|1192.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2562 00:00:00
13.6%
739.0|928.0 189.0|1.0 189.0
758 บาท.
2562 00:00:00
22.5%
576.0|739.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2561 00:00:00
3.7%
365.0|576.0 211.0|1.0 211.0
845 บาท.
2561 00:00:00
41.0%
162.0|365.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 00:00:00
23.8%
9816.0|10162.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2561 00:00:00
15.0%
9553.0|9816.0 263.0|1.0 263.0
1,051 บาท.
2561 00:00:00
28.0%
9330.0|9553.0 223.0|1.0 223.0
893 บาท.
2561 00:00:00
40.8%
9019.0|9330.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2561 00:00:00
49.1%
8836.0|9019.0 183.0|1.0 183.0
735 บาท.
2561 00:00:00
51.8%
8474.0|8836.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2561 00:00:00
24.5%
8301.0|8474.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2561 00:00:00
24.1%
8071.0|8301.0 230.0|1.0 230.0
921 บาท.
2561 00:00:00
46.5%
7897.0|8071.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2561 00:00:00
28.1%
7805.0|7897.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2560 00:00:00
57.6%
7676.0|7805.0 129.0|1.0 129.0
520 บาท.
2560 00:00:00
10.4%
7369.0|7676.0 307.0|1.0 307.0
1,227 บาท.
2560 00:00:00
1.4%
7094.0|7369.0 275.0|1.0 275.0
1,099 บาท.
2560 00:00:00
7.8%
6815.0|7094.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2560 00:00:00
14.2%
6558.0|6815.0 257.0|1.0 257.0
1,028 บาท.
2560 00:00:00
19.4%
6258.0|6558.0 300.0|1.0 300.0
1,198 บาท.
2560 00:00:00
4.6%
5885.0|6258.0 373.0|1.0 373.0
1,487 บาท.
2560 00:00:00
8.0%
5494.0|5885.0 391.0|1.0 391.0
1,558 บาท.
2560 00:00:00
47.6%
5069.0|5494.0 425.0|1.0 425.0
1,693 บาท.
2560 00:00:00
21.6%
4255.0|5069.0 814.0|1.0 814.0
3,233 บาท.
2560 00:00:00
1.9%
3617.0|4255.0 638.0|1.0 638.0
2,536 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2991.0|3617.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.