งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารครุศาสตร์ใหม่

24,274 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

6,128 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
16,735 บาท.
4,224 หน่วย.
ก.พ 67
24,527 บาท.
6,192 หน่วย.
มี.ค 67
20,853 บาท.
5,264 หน่วย.
เม.ย 67
18,192 บาท.
4,592 หน่วย.
พ.ค 67
24,274 บาท.
6,128 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารครุศาสตร์ใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
25.1%
2389.2|2427.5 38.3|160.0 6128.0
24,274 บาท.
2567 00:00
12.8%
2360.5|2389.2 28.7|160.0 4592.0
18,192 บาท.
2567 00:00
15.0%
2327.6|2360.5 32.9|160.0 5264.0
20,853 บาท.
2567 00:00
31.8%
2288.9|2327.6 38.7|160.0 6192.0
24,527 บาท.
2567 00:00
22.3%
2262.5|2288.9 26.4|160.0 4224.0
16,735 บาท.
2566 00:00
41.9%
2228.5|2262.5 34.0|160.0 5440.0
21,550 บาท.
2566 00:00
43.1%
2170.0|2228.5 58.5|160.0 9360.0
37,071 บาท.
2566 00:00
36.1%
2136.7|2170.0 33.3|160.0 5328.0
21,106 บาท.
2566 00:00
0.2%
2032.6|2084.7 52.1|160.0 8336.0
33,017 บาท.
2566 00:00
11.9%
2084.7|2136.7 52.0|160.0 8320.0
32,953 บาท.
2566 00:00
13.0%
1973.6|2032.6 59.0|160.0 9440.0
37,388 บาท.
2566 00:00
18.3%
1922.3|1973.6 51.3|160.0 8208.0
32,510 บาท.
2566 00:00
54.9%
1859.5|1922.3 62.8|160.0 10048.0
39,795 บาท.
2566 00:00
16.3%
1831.2|1859.5 28.3|160.0 4528.0
17,939 บาท.
2566 00:00
7.1%
1797.4|1831.2 33.8|160.0 5408.0
21,423 บาท.
2566 00:00
24.2%
1766.0|1797.4 31.4|160.0 5024.0
19,903 บาท.
2566 00:00
31.0%
1742.2|1766.0 23.8|160.0 3808.0
15,088 บาท.
2565 00:00
32.9%
1707.7|1742.2 34.5|160.0 5520.0
21,867 บาท.
2565 00:00
18.9%
1656.3|1707.7 51.4|160.0 8224.0
32,573 บาท.
2565 00:00
28.5%
1614.6|1656.3 41.7|160.0 6672.0
26,428 บาท.
2565 00:00
2.3%
1556.3|1614.6 58.3|160.0 9328.0
36,945 บาท.
2565 00:00
14.9%
1496.6|1556.3 59.7|160.0 9552.0
37,832 บาท.
2565 00:00
1.2%
1445.8|1496.6 50.8|160.0 8128.0
32,193 บาท.
2565 00:00
24.7%
1394.4|1445.8 51.4|160.0 8224.0
32,573 บาท.
2565 00:00
36.7%
1355.7|1394.4 38.7|160.0 6192.0
24,527 บาท.
2565 00:00
37.3%
1331.2|1355.7 24.5|160.0 3920.0
15,531 บาท.
2565 00:00
42.2%
1292.1|1331.2 39.1|160.0 6256.0
24,781 บาท.
2565 00:00
11.9%
1269.5|1292.1 22.6|160.0 3616.0
14,328 บาท.
2565 00:00
14.9%
1249.6|1269.5 19.9|160.0 3184.0
12,617 บาท.
2564 00:00
51.3%
1226.2|1249.6 23.4|160.0 3744.0
14,835 บาท.
2564 00:00
25.4%
1178.1|1226.2 48.1|160.0 7696.0
30,483 บาท.
2564 00:00
24.3%
1142.2|1178.1 35.9|160.0 5744.0
22,754 บาท.
2564 00:00
5.0%
1094.8|1142.2 47.4|160.0 7584.0
30,039 บาท.
2564 00:00
36.1%
1044.9|1094.8 49.9|160.0 7984.0
31,623 บาท.
2564 00:00
8.6%
1013.0|1044.9 31.9|160.0 5104.0
20,220 บาท.
2564 00:00
10.7%
978.1|1013.0 34.9|160.0 5584.0
22,120 บาท.
2564 00:00
29.7%
939.0|978.1 39.1|160.0 6256.0
24,781 บาท.
2564 00:00
28.2%
911.5|939.0 27.5|160.0 4400.0
17,432 บาท.
2564 00:00
29.0%
873.2|911.5 38.3|160.0 6128.0
24,274 บาท.
2564 00:00
37.1%
846.0|873.2 27.2|160.0 4352.0
17,242 บาท.
2564 00:00
41.8%
828.9|846.0 17.1|160.0 2736.0
10,843 บาท.
2563 00:00
6.1%
799.5|828.9 29.4|160.0 4704.0
18,636 บาท.
2563 00:00
28.9%
768.2|799.5 31.3|160.0 5008.0
19,839 บาท.
2563 00:00
10.6%
724.2|768.2 44.0|160.0 7040.0
27,885 บาท.
2563 00:00
10.9%
675.0|724.2 49.2|160.0 7872.0
31,180 บาท.
2563 00:00
46.4%
619.8|675.0 55.2|160.0 8832.0
34,981 บาท.
2563 00:00
25.4%
590.2|619.8 29.6|160.0 4736.0
18,762 บาท.
2563 00:00
17.3%
550.5|590.2 39.7|160.0 6352.0
25,161 บาท.
2563 00:00
80.8%
502.5|550.5 48.0|160.0 7680.0
30,419 บาท.
2563 00:00
6.1%
493.3|502.5 9.2|160.0 1472.0
5,838 บาท.
2563 00:00
47.3%
483.5|493.3 9.8|160.0 1568.0
6,219 บาท.
2563 00:00
29.2%
464.9|483.5 18.6|160.0 2976.0
11,794 บาท.
2563 00:00
0%
437.0|464.9 20.7|160.0 3312.0
16,668 บาท.
2562 00:00
43.7%
416.3|437.0 20.7|160.0 3312.0
16,668 บาท.
2562 00:00
8.4%
379.5|416.3 36.8|160.0 5888.0
29,624 บาท.
2562 00:00
19.5%
351.7|379.5 27.8|160.0 4448.0
27,142 บาท.
2562 00:00
5.6%
309.8|351.7 41.9|160.0 6704.0
33,728 บาท.
2562 00:00
14.0%
265.0|310.0 44.0|160.0 7104.0
35,740 บาท.
2562 00:00
24.0%
214.0|265.0 52.0|160.0 8256.0
41,534 บาท.
2562 00:00
2.0%
175.0|214.0 39.0|160.0 6272.0
31,555 บาท.
2562 00:00
28.1%
136.2|174.6 38.4|160.0 6144.0
30,912 บาท.
2562 00:00
33.0%
109.0|136.0 28.0|160.0 4416.0
22,220 บาท.
2562 00:00
33.5%
90.0|109.0 19.0|160.0 2960.0
14,897 บาท.
2562 00:00
31.6%
78.0|90.0 12.0|160.0 1968.0
9,908 บาท.
2562 00:00
92.1%
60.0|78.0 18.0|160.0 2880.0
14,495 บาท.
2561 00:00
78.9%
58.0|60.0 2.0|160.0 288.0
1,150 บาท.
2561 00:00
32.8%
49.0|58.0 9.0|160.0 1376.0
5,458 บาท.
2561 00:00
18.5%
37.0|49.0 13.0|160.0 2048.0
8,119 บาท.
2561 00:00
24.9%
21.0|37.0 16.0|160.0 2512.0
9,956 บาท.
2561 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|21.0 21.0|160.0 3344.0
13,251 บาท.