งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์)

1,531 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

384 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,277 บาท.
320 หน่วย.
ก.พ 67
1,594 บาท.
400 หน่วย.
มี.ค 67
1,594 บาท.
400 หน่วย.
เม.ย 67
3,558 บาท.
896 หน่วย.
พ.ค 67
1,531 บาท.
384 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
57.0%
5380.2|5385.0 4.8|80.0 384.0
1,531 บาท.
2567 00:00
55.2%
5369.0|5380.2 11.2|80.0 896.0
3,558 บาท.
2567 00:00
0%
5364.0|5369.0 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2567 00:00
19.9%
5359.0|5364.0 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2567 00:00
19.9%
5355.0|5359.0 4.0|80.0 320.0
1,277 บาท.
2566 00:00
47.2%
5350.0|5355.0 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2566 00:00
7.7%
5340.5|5350.0 9.5|80.0 760.0
3,019 บาท.
2566 00:00
86.1%
5330.2|5340.5 10.3|80.0 824.0
3,273 บาท.
2566 00:00
86.8%
5246.0|5320.4 74.4|80.0 5952.0
23,577 บาท.
2566 00:00
48.8%
5320.4|5330.2 9.8|80.0 784.0
3,114 บาท.
2566 00:00
0%
5241.0|5246.0 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2566 00:00
7.9%
5236.0|5241.0 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2566 00:00
6.1%
5231.4|5236.0 4.6|80.0 368.0
1,467 บาท.
2566 00:00
204.8%
5226.5|5231.4 4.9|80.0 392.0
1,562 บาท.
2566 00:00
1.9%
5231.7|5226.5 -5.2|80.0 -416.0
1,637 บาท.
2566 00:00
47.3%
5236.8|5231.7 -5.1|80.0 -408.0
1,606 บาท.
2566 00:00
127.7%
5239.5|5236.8 -2.7|80.0 -216.0
845 บาท.
2565 00:00
0%
5229.9|5239.5 9.6|80.0 768.0
3,051 บาท.
2565 00:00
19.9%
5229.9|5239.5 9.6|80.0 768.0
3,051 บาท.
2565 00:00
29.9%
5217.9|5229.9 12.0|80.0 960.0
3,811 บาท.
2565 00:00
58.1%
5209.5|5217.9 8.4|80.0 672.0
2,671 บาท.
2565 00:00
17.6%
5189.4|5209.5 20.1|80.0 1608.0
6,377 บาท.
2565 00:00
50.3%
5165.0|5189.4 24.4|80.0 1952.0
7,739 บาท.
2565 00:00
17.3%
5152.9|5165.0 12.1|80.0 968.0
3,843 บาท.
2565 00:00
303.0%
5142.9|5152.9 10.0|80.0 800.0
3,178 บาท.
2565 00:00
504.8%
5163.3|5142.9 -20.4|80.0 -1632.0
6,452 บาท.
2565 00:00
186.8%
5158.3|5163.3 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2565 00:00
51.3%
5162.7|5158.3 -4.4|80.0 -352.0
1,384 บาท.
2565 00:00
24.4%
5171.7|5162.7 -9.0|80.0 -720.0
2,841 บาท.
2565 00:00
12.5%
5183.6|5171.7 -11.9|80.0 -952.0
3,760 บาท.
2564 00:00
43.5%
5197.2|5183.6 -13.6|80.0 -1088.0
4,298 บาท.
2564 00:00
25.3%
5204.9|5197.2 -7.7|80.0 -616.0
2,429 บาท.
2564 00:00
26.0%
5215.2|5204.9 -10.3|80.0 -824.0
3,253 บาท.
2564 00:00
193.5%
5229.1|5215.2 -13.9|80.0 -1112.0
4,393 บาท.
2564 00:00
300.0%
5214.3|5229.1 14.8|80.0 1184.0
4,698 บาท.
2564 00:00
3.3%
5244.0|5214.3 -29.7|80.0 -2376.0
9,398 บาท.
2564 00:00
14.3%
5274.7|5244.0 -30.7|80.0 -2456.0
9,715 บาท.
2564 00:00
60.9%
5310.5|5274.7 -35.8|80.0 -2864.0
11,330 บาท.
2564 00:00
42.4%
5324.5|5310.5 -14.0|80.0 -1120.0
4,425 บาท.
2564 00:00
29.2%
5348.8|5324.5 -24.3|80.0 -1944.0
7,687 บาท.
2564 00:00
91.3%
5383.1|5348.8 -34.3|80.0 -2744.0
10,855 บาท.
2564 00:00
0%
5386.1|5383.1 -3.0|80.0 -240.0
940 บาท.
2563 00:00
123.9%
5389.1|5386.1 -3.0|80.0 -240.0
940 บาท.
2563 00:00
62.7%
5376.7|5389.1 12.4|80.0 992.0
3,938 บาท.
2563 00:00
72.0%
5372.1|5376.7 4.6|80.0 368.0
1,467 บาท.
2563 00:00
82.3%
5355.6|5372.1 16.5|80.0 1320.0
5,237 บาท.
2563 00:00
405.9%
5352.7|5355.6 2.9|80.0 232.0
929 บาท.
2563 00:00
49.5%
5361.7|5352.7 -9.0|80.0 -720.0
2,841 บาท.
2563 00:00
28.8%
5379.5|5361.7 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2563 00:00
35.1%
5404.5|5379.5 -25.0|80.0 -2000.0
7,909 บาท.
2563 00:00
85.0%
5443.0|5404.5 -38.5|80.0 -3080.0
12,185 บาท.
2563 00:00
22.5%
5448.8|5443.0 -5.8|80.0 -464.0
1,827 บาท.
2563 00:00
74.9%
5453.3|5448.8 -4.5|80.0 -360.0
1,415 บาท.
2563 00:00
0%
5461.0|5453.3 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2562 00:00
56.8%
5478.8|5461.0 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2562 00:00
600.7%
5486.5|5478.8 -7.7|80.0 -616.0
2,429 บาท.
2562 00:00
73.3%
5485.0|5486.5 1.5|80.0 120.0
485 บาท.
2562 00:00
46.6%
5479.3|5485.0 5.7|80.0 456.0
1,816 บาท.
2562 00:00
74.8%
5469.0|5479.0 11.0|80.0 856.0
3,399 บาท.
2562 00:00
16.0%
5426.0|5469.0 43.0|80.0 3400.0
13,472 บาท.
2562 00:00
37.5%
5376.0|5426.0 51.0|80.0 4048.0
16,038 บาท.
2562 00:00
37.4%
5343.9|5375.5 31.6|80.0 2528.0
10,020 บาท.
2562 00:00
118.7%
5293.0|5344.0 51.0|80.0 4040.0
16,007 บาท.
2562 00:00
9.5%
5303.0|5293.0 -10.0|80.0 -760.0
2,999 บาท.
2562 00:00
25.3%
5312.0|5303.0 -9.0|80.0 -688.0
2,714 บาท.
2562 00:00
54.1%
5323.0|5312.0 -12.0|80.0 -920.0
3,633 บาท.
2561 00:00
112.4%
5328.0|5323.0 -5.0|80.0 -424.0
1,669 บาท.
2561 00:00
17.8%
5286.0|5328.0 43.0|80.0 3408.0
13,504 บาท.
2561 00:00
5.1%
5251.0|5286.0 35.0|80.0 2800.0
11,097 บาท.
2561 00:00
26.4%
5218.0|5251.0 33.0|80.0 2656.0
10,527 บาท.
2561 00:00
54.7%
5172.0|5218.0 45.0|80.0 3608.0
14,296 บาท.
2561 00:00
31.5%
5152.0|5172.0 20.0|80.0 1632.0
6,472 บาท.
2561 00:00
12.1%
5122.0|5152.0 30.0|80.0 2384.0
9,450 บาท.
2561 00:00
9.7%
5088.0|5122.0 34.0|80.0 2712.0
10,748 บาท.
2561 00:00
21.7%
5058.0|5088.0 31.0|80.0 2448.0
9,703 บาท.
2561 00:00
3.7%
5019.0|5058.0 39.0|80.0 3128.0
12,395 บาท.
2561 00:00
51.4%
4978.0|5019.0 41.0|80.0 3248.0
12,871 บาท.
2561 00:00
36.0%
4958.0|4978.0 20.0|80.0 1576.0
6,250 บาท.
2560 00:00
79.2%
4946.0|4958.0 13.0|80.0 1008.0
4,001 บาท.
2560 00:00
19.9%
4885.0|4946.0 61.0|80.0 4864.0
19,269 บาท.
2560 00:00
33.9%
4836.0|4885.0 49.0|80.0 3896.0
15,436 บาท.
2560 00:00
29.6%
4763.0|4836.0 74.0|80.0 5896.0
23,355 บาท.
2560 00:00
57.7%
4658.0|4763.0 105.0|80.0 8376.0
33,175 บาท.
2560 00:00
18.7%
4614.0|4658.0 44.0|80.0 3544.0
14,043 บาท.
2560 00:00
20.4%
4559.0|4614.0 55.0|80.0 4360.0
17,274 บาท.
2560 00:00
9.0%
4516.0|4559.0 43.0|80.0 3472.0
13,758 บาท.
2560 00:00
25.6%
4468.0|4516.0 48.0|80.0 3816.0
15,120 บาท.
2560 00:00
27.3%
4404.0|4468.0 64.0|80.0 5128.0
20,314 บาท.
2560 00:00
50.6%
4357.0|4404.0 47.0|80.0 3728.0
14,771 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 4334.0|4357.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.