งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น)

45,133 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

11,396 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
22,960 บาท.
5,796 หน่วย.
ก.พ 66
34,268 บาท.
8,652 หน่วย.
มี.ค 66
31,718 บาท.
8,008 หน่วย.
เม.ย 66
25,731 บาท.
6,496 หน่วย.
พ.ค 66
33,824 บาท.
8,540 หน่วย.
มิ.ย 66
32,827 บาท.
8,288 หน่วย.
ก.ค 66
37,927 บาท.
9,576 หน่วย.
ส.ค 66
32,938 บาท.
8,316 หน่วย.
ก.ย 66
45,133 บาท.
11,396 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
27.0%
4759.9|4800.6 40.7|280.0 11396.0
45,133 บาท.
2566 00:00:00
13.2%
4800.6|4830.3 29.7|280.0 8316.0
32,938 บาท.
2566 00:00:00
13.4%
4725.7|4759.9 34.2|280.0 9576.0
37,927 บาท.
2566 00:00:00
2.9%
4696.1|4725.7 29.6|280.0 8288.0
32,827 บาท.
2566 00:00:00
23.9%
4665.6|4696.1 30.5|280.0 8540.0
33,824 บาท.
2566 00:00:00
18.9%
4642.4|4665.6 23.2|280.0 6496.0
25,731 บาท.
2566 00:00:00
7.4%
4613.8|4642.4 28.6|280.0 8008.0
31,718 บาท.
2566 00:00:00
33.0%
4582.9|4613.8 30.9|280.0 8652.0
34,268 บาท.
2566 00:00:00
37.8%
4562.2|4582.9 20.7|280.0 5796.0
22,960 บาท.
2565 00:00:00
3.8%
4528.9|4562.2 33.3|280.0 9324.0
36,929 บาท.
2565 00:00:00
23.7%
4494.3|4528.9 34.6|280.0 9688.0
38,370 บาท.
2565 00:00:00
26.3%
4467.9|4494.3 26.4|280.0 7392.0
29,279 บาท.
2565 00:00:00
0.8%
4432.1|4467.9 35.8|280.0 10024.0
39,700 บาท.
2565 00:00:00
3.6%
4396.0|4432.1 36.1|280.0 10108.0
40,033 บาท.
2565 00:00:00
5.4%
4361.2|4396.0 34.8|280.0 9744.0
38,592 บาท.
2565 00:00:00
28.0%
4324.4|4361.2 36.8|280.0 10304.0
40,809 บาท.
2565 00:00:00
26.4%
4297.9|4324.4 26.5|280.0 7420.0
29,390 บาท.
2565 00:00:00
25.6%
4278.4|4297.9 19.5|280.0 5460.0
21,629 บาท.
2565 00:00:00
13.7%
4252.2|4278.4 26.2|280.0 7336.0
29,057 บาท.
2565 00:00:00
4.9%
4229.6|4252.2 22.6|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2565 00:00:00
9.3%
4208.1|4229.6 21.5|280.0 6020.0
23,846 บาท.
2564 00:00:00
8.8%
4184.4|4208.1 23.7|280.0 6636.0
26,286 บาท.
2564 00:00:00
21.1%
4158.4|4184.4 26.0|280.0 7280.0
28,835 บาท.
2564 00:00:00
5.1%
4137.9|4158.4 20.5|280.0 5740.0
22,738 บาท.
2564 00:00:00
6.9%
4116.3|4137.9 21.6|280.0 6048.0
23,957 บาท.
2564 00:00:00
9.5%
4096.2|4116.3 20.1|280.0 5628.0
22,294 บาท.
2564 00:00:00
1.8%
4074.0|4096.2 22.2|280.0 6216.0
24,623 บาท.
2564 00:00:00
30.1%
4052.2|4074.0 21.8|280.0 6104.0
24,179 บาท.
2564 00:00:00
24.0%
4021.0|4052.2 31.2|280.0 8736.0
34,601 บาท.
2564 00:00:00
20.5%
3997.3|4021.0 23.7|280.0 6636.0
26,286 บาท.
2564 00:00:00
9.7%
3967.5|3997.3 29.8|280.0 8344.0
33,048 บาท.
2564 00:00:00
11.5%
3940.6|3967.5 26.9|280.0 7532.0
29,833 บาท.
2564 00:00:00
19.9%
3916.8|3940.6 23.8|280.0 6664.0
26,396 บาท.
2563 00:00:00
2.0%
3887.1|3916.8 29.7|280.0 8316.0
32,938 บาท.
2563 00:00:00
7.9%
3856.8|3887.1 30.3|280.0 8484.0
33,603 บาท.
2563 00:00:00
1.8%
3828.9|3856.8 27.9|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2563 00:00:00
1.8%
3800.5|3828.9 28.4|280.0 7952.0
31,496 บาท.
2563 00:00:00
13.6%
3772.6|3800.5 27.9|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2563 00:00:00
14.2%
3748.5|3772.6 24.1|280.0 6748.0
26,729 บาท.
2563 00:00:00
16.0%
3720.4|3748.5 28.1|280.0 7868.0
31,164 บาท.
2563 00:00:00
3.7%
3696.8|3720.4 23.6|280.0 6608.0
26,175 บาท.
2563 00:00:00
7.8%
3672.3|3696.8 24.5|280.0 6860.0
27,172 บาท.
2563 00:00:00
6.6%
3649.7|3672.3 22.6|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2563 00:00:00
6.6%
3625.5|3649.7 24.2|280.0 6776.0
26,840 บาท.
2563 00:00:00
0%
3596.0|3625.5 25.9|280.0 7252.0
28,725 บาท.
2562 00:00:00
11.3%
3570.1|3596.0 25.9|280.0 7252.0
28,725 บาท.
2562 00:00:00
0%
3540.9|3570.1 29.2|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2562 00:00:00
20.4%
3511.7|3540.9 29.2|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2562 00:00:00
3.2%
3475.0|3511.7 36.7|280.0 10276.0
40,698 บาท.
2562 00:00:00
3.3%
3437.0|3475.0 38.0|280.0 10612.0
42,029 บาท.
2562 00:00:00
9.9%
3398.0|3437.0 39.0|280.0 10976.0
43,470 บาท.
2562 00:00:00
19.5%
3363.0|3398.0 35.0|280.0 9884.0
39,146 บาท.
2562 00:00:00
20.7%
3334.2|3362.6 28.4|280.0 7952.0
31,496 บาท.
2562 00:00:00
29.9%
3298.0|3334.0 36.0|280.0 10024.0
39,700 บาท.
2562 00:00:00
24.3%
3273.0|3298.0 25.0|280.0 7028.0
27,838 บาท.
2562 00:00:00
0%
3254.0|3273.0 19.0|280.0 5320.0
21,075 บาท.
2562 00:00:00
97.6%
3235.0|3254.0 19.0|280.0 5320.0
21,075 บาท.
2561 00:00:00
97.6%
3216.0|4019.0 803.0|280.0 224896.0
890,494 บาท.
2561 00:00:00
43.0%
3196.0|3216.0 20.0|280.0 5460.0
21,629 บาท.
2561 00:00:00
18.1%
3162.0|3196.0 34.0|280.0 9576.0
37,927 บาท.
2561 00:00:00
1.1%
3134.0|3162.0 28.0|280.0 7840.0
31,053 บาท.
2561 00:00:00
9.5%
3106.0|3134.0 28.0|280.0 7924.0
31,385 บาท.
2561 00:00:00
35.1%
3080.0|3106.0 26.0|280.0 7168.0
28,392 บาท.
2561 00:00:00
47.6%
3064.0|3080.0 17.0|280.0 4648.0
18,414 บาท.
2561 00:00:00
16.7%
3032.0|3064.0 32.0|280.0 8876.0
35,155 บาท.
2561 00:00:00
4.9%
3006.0|3032.0 26.0|280.0 7392.0
29,279 บาท.
2561 00:00:00
16.6%
2980.0|3006.0 25.0|280.0 7028.0
27,838 บาท.
2561 00:00:00
23.9%
2950.0|2980.0 30.0|280.0 8428.0
33,381 บาท.
2561 00:00:00
1.3%
2927.0|2950.0 23.0|280.0 6412.0
25,399 บาท.
2560 00:00:00
25.9%
2905.0|2927.0 23.0|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
2874.0|2905.0 31.0|280.0 8540.0
33,824 บาท.
2560 00:00:00
8.2%
2845.0|2874.0 29.0|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2560 00:00:00
12.3%
2813.0|2845.0 32.0|280.0 8904.0
35,266 บาท.
2560 00:00:00
20.1%
2785.0|2813.0 28.0|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2560 00:00:00
8.6%
2763.0|2785.0 22.0|280.0 6244.0
24,733 บาท.
2560 00:00:00
11.6%
2739.0|2763.0 24.0|280.0 6832.0
27,062 บาท.
2560 00:00:00
10.9%
2711.0|2739.0 28.0|280.0 7728.0
30,609 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
2687.0|2711.0 25.0|280.0 6888.0
27,283 บาท.
2560 00:00:00
30.3%
2661.0|2687.0 26.0|280.0 7196.0
28,503 บาท.
2560 00:00:00
3.2%
2643.0|2661.0 18.0|280.0 5012.0
19,855 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2624.0|2643.0 19.0|280.0 5180.0
20,520 บาท.