งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

โรงเรียนสาธิต

30,578 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

7,720 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
22,326 บาท.
5,636 หน่วย.
ก.พ 67
26,016 บาท.
6,568 หน่วย.
มี.ค 67
18,066 บาท.
4,560 หน่วย.
เม.ย 67
23,134 บาท.
5,840 หน่วย.
พ.ค 67
30,578 บาท.
7,720 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเรียนสาธิต


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
24.3%
5976.8|6362.8 386.0|20.0 7720.0
30,578 บาท.
2567 00:00
21.9%
5684.8|5976.8 292.0|20.0 5840.0
23,134 บาท.
2567 00:00
30.6%
5456.8|5684.8 228.0|20.0 4560.0
18,066 บาท.
2567 00:00
14.2%
5128.4|5456.8 328.4|20.0 6568.0
26,016 บาท.
2567 00:00
16.9%
4846.6|5128.4 281.8|20.0 5636.0
22,326 บาท.
2566 00:00
24.5%
4507.3|4846.6 339.3|20.0 6786.0
26,879 บาท.
2566 00:00
29.0%
4057.7|4507.3 449.6|20.0 8992.0
35,614 บาท.
2566 00:00
44.9%
3738.5|4057.7 319.2|20.0 6384.0
25,288 บาท.
2566 00:00
13.3%
2656.6|3236.0 579.4|20.0 11588.0
45,893 บาท.
2566 00:00
10.9%
3236.0|3738.5 502.5|20.0 10050.0
39,803 บาท.
2566 00:00
29.3%
2092.4|2656.6 564.2|20.0 11284.0
44,689 บาท.
2566 00:00
22.0%
1693.3|2092.4 399.1|20.0 7982.0
31,615 บาท.
2566 00:00
47.4%
1181.8|1693.3 511.5|20.0 10230.0
40,516 บาท.
2566 00:00
7.3%
912.7|1181.8 269.1|20.0 5382.0
21,320 บาท.
2566 00:00
4.9%
663.3|912.7 249.4|20.0 4988.0
19,760 บาท.
2566 00:00
38.2%
401.0|663.3 262.3|20.0 5246.0
20,782 บาท.
2566 00:00
32.9%
238.9|401.0 162.1|20.0 3242.0
12,847 บาท.
2565 00:00
18.8%
9997.1|10238.9 241.8|20.0 4836.0
19,158 บาท.
2565 00:00
27.9%
9699.4|9997.1 297.7|20.0 5954.0
23,585 บาท.
2565 00:00
49.4%
9484.8|9699.4 214.6|20.0 4292.0
17,004 บาท.
2565 00:00
1.8%
9060.7|9484.8 424.1|20.0 8482.0
33,595 บาท.
2565 00:00
29.9%
8628.7|9060.7 432.0|20.0 8640.0
34,220 บาท.
2565 00:00
7.4%
8326.0|8628.7 302.7|20.0 6054.0
23,981 บาท.
2565 00:00
25.5%
7999.2|8326.0 326.8|20.0 6536.0
25,890 บาท.
2565 00:00
48.4%
7755.9|7999.2 243.3|20.0 4866.0
19,277 บาท.
2565 00:00
52.9%
7630.5|7755.9 125.4|20.0 2508.0
9,941 บาท.
2565 00:00
30.0%
7364.0|7630.5 266.5|20.0 5330.0
21,114 บาท.
2565 00:00
27.3%
7177.4|7364.0 186.6|20.0 3732.0
14,787 บาท.
2565 00:00
22.0%
7041.7|7177.4 135.7|20.0 2714.0
10,756 บาท.
2564 00:00
14.3%
6867.6|7041.7 174.1|20.0 3482.0
13,797 บาท.
2564 00:00
16.1%
6664.5|6867.6 203.1|20.0 4062.0
16,094 บาท.
2564 00:00
33.5%
6422.5|6664.5 242.0|20.0 4840.0
19,174 บาท.
2564 00:00
3.4%
6058.8|6422.5 363.7|20.0 7274.0
28,812 บาท.
2564 00:00
48.0%
5707.5|6058.8 351.3|20.0 7026.0
27,830 บาท.
2564 00:00
0.4%
5525.0|5707.5 182.5|20.0 3650.0
14,462 บาท.
2564 00:00
7.4%
5341.7|5525.0 183.3|20.0 3666.0
14,526 บาท.
2564 00:00
5.5%
5143.8|5341.7 197.9|20.0 3958.0
15,682 บาท.
2564 00:00
47.8%
4956.8|5143.8 187.0|20.0 3740.0
14,819 บาท.
2564 00:00
29.8%
4598.4|4956.8 358.4|20.0 7168.0
28,392 บาท.
2564 00:00
25.8%
4346.7|4598.4 251.7|20.0 5034.0
19,942 บาท.
2564 00:00
30.9%
4159.9|4346.7 186.8|20.0 3736.0
14,803 บาท.
2563 00:00
19.6%
3889.4|4159.9 270.5|20.0 5410.0
21,431 บาท.
2563 00:00
25.6%
3553.1|3889.4 336.3|20.0 6726.0
26,642 บาท.
2563 00:00
6.5%
3101.3|3553.1 451.8|20.0 9036.0
35,788 บาท.
2563 00:00
3.2%
2618.3|3101.3 483.0|20.0 9660.0
38,259 บาท.
2563 00:00
22.3%
2150.8|2618.3 467.5|20.0 9350.0
37,032 บาท.
2563 00:00
11.8%
1787.6|2150.8 363.2|20.0 7264.0
28,772 บาท.
2563 00:00
35.9%
1467.1|1787.6 320.5|20.0 6410.0
25,391 บาท.
2563 00:00
29.6%
1261.7|1467.1 205.4|20.0 4108.0
16,276 บาท.
2563 00:00
33.2%
1117.1|1261.7 144.6|20.0 2892.0
11,461 บาท.
2563 00:00
29.0%
900.7|1117.1 216.4|20.0 4328.0
17,147 บาท.
2563 00:00
14.4%
596.0|900.7 304.7|20.0 6094.0
24,139 บาท.
2563 00:00
0%
266.3|596.0 260.7|20.0 5214.0
20,655 บาท.
2562 00:00
45.4%
5.6|266.3 260.7|20.0 5214.0
20,655 บาท.
2562 00:00
22.9%
9528.0|10005.6 477.6|20.0 9552.0
37,832 บาท.
2562 00:00
37.1%
9159.7|9528.0 368.3|20.0 7366.0
29,176 บาท.
2562 00:00
11.8%
8573.8|9159.7 585.9|20.0 11718.0
46,408 บาท.
2562 00:00
7.1%
8057.0|8574.0 517.0|20.0 10336.0
40,936 บาท.
2562 00:00
6.5%
7501.0|8057.0 556.0|20.0 11126.0
44,064 บาท.
2562 00:00
30.0%
6906.0|7501.0 595.0|20.0 11898.0
47,121 บาท.
2562 00:00
14.6%
6489.6|6905.8 416.2|20.0 8324.0
32,969 บาท.
2562 00:00
13.1%
6003.0|6490.0 487.0|20.0 9742.0
38,584 บาท.
2562 00:00
21.5%
5579.0|6003.0 423.0|20.0 8464.0
33,524 บาท.
2562 00:00
3.9%
5247.0|5579.0 332.0|20.0 6640.0
26,301 บาท.
2562 00:00
60.7%
4928.0|5247.0 319.0|20.0 6384.0
25,288 บาท.
2561 00:00
16.1%
4573.0|4928.0 355.0|20.0 2505.0
9,929 บาท.
2561 00:00
2.1%
4199.0|4573.0 374.0|20.0 2986.0
11,833 บาท.
2561 00:00
26.7%
3725.0|4199.0 474.0|20.0 3051.0
12,091 บาท.
2561 00:00
4.0%
3252.0|3725.0 473.0|20.0 4165.0
16,501 บาท.
2561 00:00
24.7%
2798.0|3252.0 454.0|20.0 4340.0
17,194 บาท.
2561 00:00
24.3%
2213.0|2798.0 584.0|20.0 5762.0
22,825 บาท.
2561 00:00
6.8%
1777.0|2213.0 436.0|20.0 4359.0
17,270 บาท.
2561 00:00
59.6%
1237.0|1777.0 541.0|20.0 4679.0
18,537 บาท.
2561 00:00
42.8%
1001.0|1237.0 235.0|20.0 1887.0
7,482 บาท.
2561 00:00
19.8%
596.0|1001.0 405.0|20.0 3298.0
13,069 บาท.
2561 00:00
31.5%
124.0|596.0 472.0|20.0 4114.0
16,300 บาท.
2561 00:00
15.7%
9803.0|10124.0 321.0|20.0 2818.0
11,168 บาท.
2560 00:00
50.1%
9481.0|9803.0 322.0|20.0 2374.0
9,410 บาท.
2560 00:00
50.9%
8919.0|9481.0 562.0|20.0 4758.0
18,849 บาท.
2560 00:00
67.5%
8471.0|8919.0 448.0|20.0 2333.0
9,248 บาท.
2560 00:00
23.9%
7802.0|8471.0 669.0|20.0 7176.0
28,424 บาท.
2560 00:00
17.2%
7181.0|7802.0 621.0|20.0 5459.0
21,625 บาท.
2560 00:00
3.2%
6531.0|7181.0 650.0|20.0 6596.0
26,127 บาท.
2560 00:00
25.9%
5843.0|6531.0 688.0|20.0 6383.0
25,284 บาท.
2560 00:00
31.5%
5222.0|5843.0 621.0|20.0 4728.0
18,731 บาท.
2560 00:00
0.3%
4797.0|5222.0 425.0|20.0 3238.0
12,831 บาท.
2560 00:00
10.2%
4270.0|4797.0 527.0|20.0 3227.0
12,787 บาท.
2560 00:00
6.7%
3807.0|4270.0 463.0|20.0 3594.0
14,241 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3341.0|3807.0 466.0|20.0 3353.0
13,286 บาท.